Kirkonkylät palvelukeskuksina

Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa kehitetään kumppanuuksia, joiden kautta säilyy entisiä ja syntyy uusia palveluita sekä uudenlaisia palvelutuotannon muotoja.  Toiminnassa hyödynnetään kirkonkylissä ja kyläkeskuksissa olevia tyhjiä tiloja.
 
  • Hankeaika: 1.10.2017 – 28.2.2020
  • Rahoittajat: ELY/maaseuturahasto, Pohjois-Savon liitto/Pohjois-Savon kehittämisrahasto
  • Hallinnoija: Mansikka ry
  • Toteutusalue: Pohjois-Savo + Joroinen
 
Tavoitteet:
• Tyhjiä ja vajaakäyttöisiä tiloja hyötykäyttöön
• Kumppanuuksia kehittämällä syntyy uudenlaisia palvelutuotannon muotoja, olemassa oleva palvelutarjonta kehittyy
• Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistuminen ovat merkittäviä elinvoiman osatekijöitä
• Asukkaiden yhteisen tahtotilan syntyminen elinympäristön ja uusyhteisöllisyyden kehittämiseen
• Asenteiden muokkaaminen myönteisemmäksi asukasosallisuuteen ja muutoksiin
• Säilyttää ja kehittää kirkonkylien elinvoimaisuutta – vastata maakunta- ja sote-uudistuksen haasteisiin maaseudulla – hyödyntää mahdollisuudet
 
Toimenpiteet:
• Kehitetään eri sektoreiden välistä kumppanuutta: tila-, palvelu- ja budjettikumppanuus → tyhjät/jaetut tilat, uudenlaiset palveluratkaisut, digipalvelut, kirkonkylien imago ja elinvoima, erilaiset budjettikumppanuudet, mm. osallistuva budjetointi, joukkorahoitus, yhteiset hankkeet, investorit
• Rakennetaan ja aktivoidaan asukasosallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien uudenlaisia toimintamalleja
• Välitetään tietoa hyvistä käytännöistä maakunnan muihin kuntiin ja verkostoille
• Huomioidaan kehittämisessä maakunta- ja soteuudistus, sen vaikutukset ja mahdollisuudet maaseudulla
 
Pilotit
 
Yhteystiedot:

​Seija Korhonen
projektipäällikkö
​puh. 050 567 8728
seija.korhonen@mansikkary.fi

Hanna-Kaisa Kankkunen
kumppanuuskehittäjä
puh. 050 511 8490
​hanna-kaisa.kankkunen@mansikkary.fi

Facebook: @kirkonkylatpalvelukeskuksina


 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile