Kangaslampi

Joulukuu 2018 - kevätkausi 2019:

17.12.2018 Ydinryhmän kokouksessa työstettiin Mantun tulevaisuuden suunnittelua ja visiointia. Kevään toimenpiteissä tulee olemaan myös viestinnän ja liikennepalvelujen kehittämistä. 

19.2.2019 Ydinryhmässä jatkettiin Mantun osalta tulevaisuuden suunnittelua. Seuraavaan vaiheeseen etsitään kehittämiskumppaneita. Mukana kokouksessa Varkauden kaupungin edustajana oli tekninen johtaja Arto Lehtonen.

11.3.2019 Ydinryhmässä oli mukana Navitas Kehityksestä Katja Niiranen. Yhdessä luonnosteltiin Mantun tulevaisuuteen liittyvää hankesuunnitelmaa. 

 


Aikaisemmat:

Tammi - heinäkuu 2018:

Kangaslammin aloituspalaveri järjestettiin tammikuussa 2018 Varkauden kaupungintalossa. Aloituspalaverissa mukana olivat kaupungin tekninen johtaja ja osallisuuskoordinaattori, Navitas Kehityksestä matkailun markkinointisihteeri, Kangaslammin kirkonkylän ja Harjurannan kyläyhdistysten edustajat. Palaverissa arvioitiin nykytilannetta ja Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen kehittämiskohteeksi määriteltiin koko Kangaslammin alue. Suunnitelma liittyy Varkauden kaupunkistrategian kohtaan elinvoimaiset asuinalueet. Kaupungin puolesta koordinaattorina hankkeessa toimii osallisuuskoordinaattori, muita kaupungin asiantuntijoita käytetään tarpeen mukaan. Kangaslammilla toimii jo kaupungin ja toimijoiden yhteinen kumppanuuspöytä, jota hyödynnetään myös kehittämisessä.

Pilotin järjestäytymiskokous pidettiin helmikuussa, jossa valittiin ydinryhmä ja määriteltiin tavoitteet. Ydinryhmän puheenjohtajaksi valittiin kirkonkylän kyläyhdistyksen edustaja ja sihteeriksi kaupungin osallisuuskoordinaattori. Ydinryhmän jäseniksi nimettiin Viljolahden ja Harjurannan kylien edustajat, seurakunnan vapaaehtoistoiminnan edustaja, kaupan myymäläpäällikkö sekä Kangaslammin asiointipisteen palvelusihteeri. Tavoitteiksi asetettiin palveluaukkojen kartoittaminen, liikennepalvelujen ja Mantun kehittäminen.

Ydinryhmän kokouksissa on työstettiin jalkautuvaa asukaskyselyä, jolla kartoitettiin palveluaukkoja/-tarpeita. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2018 ja tehtiin kaupungin ja Kangaslammin toimijoiden yhteistyönä. Kyselyn tueksi koottiin tietoja Kangaslammilla toimivista yhdistyksistä ja niiden yhteystiedoista. Kaupungin toimesta kysely jaettiin Kangaslammin alueen kaikkiin talouksiin, sähköinen kysely oli kaupungin www-sivuilla ja sitä oli saatavana Kangaslammin asiointipisteessä, jonne sen saattoi myös palauttaa. Kyselyn ideana oli kuitenkin se, että alueen yhdistykset ja vapaaehtoiset jalkautuivat keräämään kyselyn vastauksia jokaiseen talouteen ja näin kohtaamaan kaikki asukkaat. Myös ne, joilla ei ole sähköistä mahdollisuutta osallistua tai liikkuminen on hankalaa. Kyselyn analysoinnissa yhteistyökumppanina oli SAKKY. Vastaukset käsiteltiin syksyn ydinryhmän kokouksessa.

Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen työtä tukevat Varkauden kaupungin omat toimenpiteet vahvasti: yritysilta maaliskuussa, kumppanuuspöytä -toimintamalli, toukokuussa järjestetty terveyspalvelujen asiakasraati sekä Osallistu oikeesti osallisuustyö (osa strategiatyötä).

6.1.2018 Sinun Savo lehti: Kangaslammin kirkonkylä mukaan Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeeseen

15.1.2018 Aloituspalaveri

19.2.2018 Ydinryhmän valintakokous

16.4.2018 Ydinryhmän kokous

21.5.2018 Ydinryhmän kokous

9.6.2018 Avoimet kylät ja kyläkauppapäivä; Kirkonkylät palvelukeskuksina mukana  Kangaslammin tapahtumassa

Elo - marraskuu 2018:

Syksyn ensimmäinen ydinryhmän kokous oli syyskuun alussa. Kesän aikana Kangaslammin yhdistykset yhdessä Varkauden kaupungin kanssa toteuttivat jalkautuvan asukaskyselyn. Myös kesäasukkaat aktivoituivat vastaamaan hyvin. Kyselylomakkeita jaettiin 739 talouteen, vastauksia saatiin 263. Savon ammattiopiston liiketalouden opiskelijat kävivät vastaukset läpi ja ristiintaulukoivat ne. Tuloksia saatiin marraskuussa.

Hankkeen kehittämiskohteeksi on valittu Manttu. Loka- ja marraskuun ydinryhmän kokouksissa suunniteltiin Manttu-iltaa, joka pidettiin marraskuun puolivälissä. Illan aikana julkistettiin jalkautuvan asukaskyselyn tulokset ja käytiin keskustelua Mantun kohtalosta. 

4.9.2018 Ydinryhmän kokous

15.10.2018 Ydinryhmän kokous

8.11.2018 Ydinryhmän kokous

15.11.2018 Manttu-illassa julkistettiin jalkautuvan asukaskyselyn tulokset ja käytiin keskustelua Mantun kohtalosta. Lue lisää

21.11.2018 Juttu Sinun Savossa: Manttu - kirkonkylän kehittämisen keskiössä

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile