Kangaslampi

Syksy 2018:

4.9.2018 Ydinryhmän kokous

15.10.2018 Ydinryhmän kokous, jossa suunniteltiin tulevaa Manttu-iltaa.

8.11.2018 Ydinryhmän kokouksessa valmisteltiin edelleen tulevaa Manttu-iltaa ja purettiin ja pohdittiin jalkautuvan asukaskyselyn tuloksia.

15.11.2018 Manttu-illassa julkistettiin jalkautuvan asukaskyselyn tulokset ja käytiin keskustelua Mantun kohtalosta. Lue lisää

21.11.2018 Juttu Sinun Savossa: Manttu - kirkonkylän kehittämisen keskiössä

17.12.2018 Ydinryhmän kokouksessa työstettiin Mantun tulevaisuuden suunnittelua ja visiointia. Kevään toimenpiteissä tulee olemaan myös viestinnän ja liikennepalvelujen kehittämistä. 

 

Kevät 2018:

Kangaslammin aloituspalaveri järjestettiin tammikuussa 2018 Varkauden kaupungintalossa. Aloituspalaverissa mukana olivat kaupungin tekninen johtaja ja osallisuuskoordinaattori, Navitas Kehityksestä matkailun markkinointisihteeri, Kangaslammin kirkonkylän ja Harjurannan kyläyhdistysten edustajat. Palaverissa arvioitiin nykytilannetta ja Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen kehittämiskohteeksi määriteltiin koko Kangaslammin alue. Suunnitelma liittyy Varkauden kaupunkistrategian kohtaan elinvoimaiset asuinalueet. Kaupungin puolesta koordinaattorina hankkeessa toimii osallisuuskoordinaattori, muita kaupungin asiantuntijoita käytetään tarpeen mukaan. Kangaslammilla toimii jo kaupungin ja toimijoiden yhteinen kumppanuuspöytä, jota hyödynnetään myös kehittämisessä.

Pilotin järjestäytymiskokous pidettiin helmikuussa, jossa valittiin ydinryhmä ja määriteltiin tavoitteet. Ydinryhmän puheenjohtajaksi valittiin kirkonkylän kyläyhdistyksen edustaja ja sihteeriksi kaupungin osallisuuskoordinaattori. Ydinryhmän jäseniksi nimettiin Viljolahden ja Harjurannan kylien edustajat, seurakunnan vapaaehtoistoiminnan edustaja, kaupan myymäläpäällikkö sekä Kangaslammin asiointipisteen palvelusihteeri. Tavoitteiksi asetettiin palveluaukkojen kartoittaminen, liikennepalvelujen ja Mantun kehittäminen.

Ydinryhmän kokouksissa on työstetty jalkautuvaa asukaskyselyä, jolla kartoitetaan palveluaukkoja/-tarpeita. Kyselyä on toteutettu touko-kesäkuussa 2018 ja on tehty kaupungin ja Kangaslammin toimijoiden yhteistyönä. Kyselyn tueksi koottiin tietoja Kangaslammilla toimivista yhdistyksistä ja niiden yhteystiedoista. Kaupungin toimesta kysely jaettiin Kangaslammin alueen kaikkiin talouksiin, sähköinen kysely on kaupungin www-sivuilla ja sitä on ollut saatavana Kangaslammin asiointipisteessä, jonne sen on voinut myös palauttaa. Kyselyn ideana on kuitenkin se, että alueen yhdistykset ja vapaaehtoiset jalkautuvat keräämään kyselyn vastauksia jokaiseen talouteen ja näin kohtaamaan kaikki asukkaat. Myös ne, joilla ei ole sähköistä mahdollisuutta osallistua tai liikkuminen on hankalaa. Kyselyn analysoinnissa yhteistyökumppanina on SAKKY. Vastaukset käsitellään syksyn ydinryhmän kokouksessa.

Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen työtä tukevat Varkauden kaupungin omat toimenpiteet vahvasti: yritysilta maaliskuussa, kumppanuuspöytä -toimintamalli, toukokuussa järjestetty terveyspalvelujen asiakasraati sekä Osallistu oikeesti osallisuustyö (osa strategiatyötä).

Teksti päivitetty 15.6.2018

 

6.1.2018 Sinun Savo lehti: Kangaslammin kirkonkylä mukaan Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeeseen

15.1.2018 Aloituspalaveri

19.2.2018 Ydinryhmän valintakokous

16.4.2018 Ydinryhmän kokous

21.5.2018 Ydinryhmän kokous

9.6.2018 Avoimet kylät ja kyläkauppapäivä; Kirkonkylät palvelukeskuksina mukana  Kangaslammin tapahtumassa

 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile