Kangaslampi

Huhtikuu 2019 -

11.4.2019 Ydinryhmän kokouksessa iloittiin Mansikan myöntämästä selvityshankkeen rahoituksesta. Navitas Kehitys etsii nyt työntekijää. Hankkeesta kerrotaan enemmän toukokuun lopulla. Kesäkuussa kutsutaan koolle liikennepalvelujen kumppanuuspöytä. Lisäksi suunniteltiin viestinnän kehittämistä sekä joukkorahoituskampanjan toteuttamista. Nyt on Kangaslammilla tekemisen meininki!

27.5.2019 Ydinryhmän kokous: Kangaslammin pilotissa on edetty siihen, että ydinryhmätyöskentelyn tuloksena syntynyt hanke on käynnissä. Projektiasiantuntija Jussi Tuovinen Navitas Kehitys Oy:stä esitteli Kangaslammilla ydinryhmälle Mantun selvityshankkeen sisältöä. Joukkorahoituskampanjan ideointi aloitettiin ja sitä jatketaan kesäkuussa työpajassa. Myös syksyn ohjelmaa suunniteltiin. 

5.6.2019 Kangaslampilaiset hakevat perinnekohteelle idearikasta omistajaa. Juttu Sinun Savo -lehdessä

17.6.2019 Ydinryhmän kokouksessa työstettiin joukkorahoituskampanjan suunnitelmaa. Valmista kampanjalle ei vielä tullut, mutta elokuussa jatketaan. Kampanjan ennakkomarkkinointi käynnistetään kuitenkin jo kesätapahtumissa. Kerättävä rahoitus käytetään Mantun linnan kunnostamishankkeisiin. 

18.6.2019 Ydinryhmän opintoretken kohteita olivat Kotalahti Leppävirralla ja Syvänniemi Karttulassa. Molemmat vierailukohteet toivat paljon uusia ajatuksia Mantun linnan kehittämiseen. Kotalahden kyläyhdistys on ostanut kyläkoulun vuonna 2014. Sen jälkeen taloa ja sen ympäristöä on kunnostettu ja kyläläisten harrastusmahdollisuuksia kehitetty 250 000 eurolla. Rahaa on koottu erilaisista lähteistä ja tehty lukemattomia talkootunteja. Kylä ei ole suotta vuoden 2018 Pohjois-Savon Kylä!
Syvänniemeä ja Hermanni talon toimintaa on kehitetty jo parinkymmenen vuoden ajan. Hermanni talo on kylän sydän, jonka sisälle ja ympäristöön on kehitetty toimintaa. Hermanni talossa on Hermanni teatteri, jossa teatterilaisia eri tehtävissä on jopa 150 henkilöä. Yhteistyökumppaneita on paljon, myös Syvänniemellä on hyödynnetty erilaisia rahoituslähteitä, unohtamatta talkoita. Viimeisin hanke on ollut ”rantaprojekti”. Hermanni talon viereen on rakennettu viihtyisä puisto uimarantoineen ja kuntolaitteineen. Kuvia opintoretkestä Facebookissa.

12.8.2019 Ydinryhmän kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua kesän tapahtumista alueella. Tapahtumat keräsivät väkeä kaikissa kylissä hyvin. Mantun ”kehittämishankkeen” vetäjä Jussi Tuovinen Navitas Kehityksestä kertoi, että Mantun linnan korjaussuunnitelma on valmistunut ja idealistaa rakennuksen kehittämiseksi on kesän aikana täydennetty. Seuraavaksi pitää pohtia näiden pohjalta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja linnan tulevaisuudesta. Hankkeemme työ jatkuu Kangaslammilla vielä lokakuulle sekä kumppanuuspöytien että ydinryhmän kokousten merkeissä.

16.8.2019 Ydinryhmä sekä Navitas Kehityksen työntekijöitä vierailivat Haapakosken ruukilla. Ohjelmassa oli mielenkiintoinen opastettu Ruukkikierros. Saatiin ideoita Mantun linnan kehittämiseen. Lisätietoja Ruukista haapakoskenruukki.fi 

20.8.2019 Ensimmäistä kertaa kokoontui liikennepalvelujen kumppanuuspöytä. Keskustelemassa Mantun kahviossa oli Varkauden kaupungin viranhaltijoita, yrittäjiä, asukkaita sekä Kangaslammin ydinryhmän jäseniä. Keskustelu oli vilkasta. Esiin nostettiin harvaan asutun alueen haasteita, jopa ratkaisujakin. Paljon on jatkokehitettävää ja kaikkia asioita ei yhdellä kertaa ennätetty keskustellakaan. Niinpä liikennepalvelujen kumppanuuspöytä kutsutaan kokoon uudestaan paikallisten toimijoiden ja kaupungin yhteistyönä.

17.9.2019 Viestinnän kumppanuuspöytä järjestettiin Varkaudessa. Mukana pöydässä oli kaupungin viranhaltijoita, kangaslammin yhdistyksiä sekä toimijoita ja Warkautelaiset ry.

24.9.2019 Ydinryhmän kokous. Siellä suunniteltiin syksyn toimenpiteitä.


Aikaisemmat:

Tammi - heinäkuu 2018:

Kangaslammin aloituspalaveri järjestettiin tammikuussa 2018 Varkauden kaupungintalossa. Aloituspalaverissa mukana olivat kaupungin tekninen johtaja ja osallisuuskoordinaattori, Navitas Kehityksestä matkailun markkinointisihteeri, Kangaslammin kirkonkylän ja Harjurannan kyläyhdistysten edustajat. Palaverissa arvioitiin nykytilannetta ja Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen kehittämiskohteeksi määriteltiin koko Kangaslammin alue. Suunnitelma liittyy Varkauden kaupunkistrategian kohtaan elinvoimaiset asuinalueet. Kaupungin puolesta koordinaattorina hankkeessa toimii osallisuuskoordinaattori, muita kaupungin asiantuntijoita käytetään tarpeen mukaan. Kangaslammilla toimii jo kaupungin ja toimijoiden yhteinen kumppanuuspöytä, jota hyödynnetään myös kehittämisessä.

Pilotin järjestäytymiskokous pidettiin helmikuussa, jossa valittiin ydinryhmä ja määriteltiin tavoitteet. Ydinryhmän puheenjohtajaksi valittiin kirkonkylän kyläyhdistyksen edustaja ja sihteeriksi kaupungin osallisuuskoordinaattori. Ydinryhmän jäseniksi nimettiin Viljolahden ja Harjurannan kylien edustajat, seurakunnan vapaaehtoistoiminnan edustaja, kaupan myymäläpäällikkö sekä Kangaslammin asiointipisteen palvelusihteeri. Tavoitteiksi asetettiin palveluaukkojen kartoittaminen, liikennepalvelujen ja Mantun kehittäminen.

Ydinryhmän kokouksissa on työstettiin jalkautuvaa asukaskyselyä, jolla kartoitettiin palveluaukkoja/-tarpeita. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2018 ja tehtiin kaupungin ja Kangaslammin toimijoiden yhteistyönä. Kyselyn tueksi koottiin tietoja Kangaslammilla toimivista yhdistyksistä ja niiden yhteystiedoista. Kaupungin toimesta kysely jaettiin Kangaslammin alueen kaikkiin talouksiin, sähköinen kysely oli kaupungin www-sivuilla ja sitä oli saatavana Kangaslammin asiointipisteessä, jonne sen saattoi myös palauttaa. Kyselyn ideana oli kuitenkin se, että alueen yhdistykset ja vapaaehtoiset jalkautuivat keräämään kyselyn vastauksia jokaiseen talouteen ja näin kohtaamaan kaikki asukkaat. Myös ne, joilla ei ole sähköistä mahdollisuutta osallistua tai liikkuminen on hankalaa. Kyselyn analysoinnissa yhteistyökumppanina oli SAKKY. Vastaukset käsiteltiin syksyn ydinryhmän kokouksessa.

Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen työtä tukevat Varkauden kaupungin omat toimenpiteet vahvasti: yritysilta maaliskuussa, kumppanuuspöytä -toimintamalli, toukokuussa järjestetty terveyspalvelujen asiakasraati sekä Osallistu oikeesti osallisuustyö (osa strategiatyötä).

6.1.2018 Sinun Savo lehti: Kangaslammin kirkonkylä mukaan Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeeseen

15.1.2018 Aloituspalaveri

19.2.2018 Ydinryhmän valintakokous

16.4.2018 Ydinryhmän kokous

21.5.2018 Ydinryhmän kokous

9.6.2018 Avoimet kylät ja kyläkauppapäivä; Kirkonkylät palvelukeskuksina mukana  Kangaslammin tapahtumassa

Elo - marraskuu 2018:

Syksyn ensimmäinen ydinryhmän kokous oli syyskuun alussa. Kesän aikana Kangaslammin yhdistykset yhdessä Varkauden kaupungin kanssa toteuttivat jalkautuvan asukaskyselyn. Myös kesäasukkaat aktivoituivat vastaamaan hyvin. Kyselylomakkeita jaettiin 739 talouteen, vastauksia saatiin 263. Savon ammattiopiston liiketalouden opiskelijat kävivät vastaukset läpi ja ristiintaulukoivat ne. Tuloksia saatiin marraskuussa.

Hankkeen kehittämiskohteeksi on valittu Manttu. Loka- ja marraskuun ydinryhmän kokouksissa suunniteltiin Manttu-iltaa, joka pidettiin marraskuun puolivälissä. Illan aikana julkistettiin jalkautuvan asukaskyselyn tulokset ja käytiin keskustelua Mantun kohtalosta. 

4.9.2018 Ydinryhmän kokous

15.10.2018 Ydinryhmän kokous

8.11.2018 Ydinryhmän kokous

15.11.2018 Manttu-illassa julkistettiin jalkautuvan asukaskyselyn tulokset ja käytiin keskustelua Mantun kohtalosta. Lue lisää

21.11.2018 Juttu Sinun Savossa: Manttu - kirkonkylän kehittämisen keskiössä
 

Joulukuu 2018 - maaliskuu 2019:

Marraskuun Manttu-illassa Varkauden kaupungin edustaja kertoi, että tavoitteena on Mantun myyminen. Kauppaehtoihin kaupunki haluaa sisällyttää paikallisten toimijoiden mahdollisuuden käyttää rakennusta. Ostajan löytäminen on vaikeaa johtuen rakennuksen koosta, kunnosta ja suojelumääräyksistä. Kaupunki olisi myynyt Mantun kyläyhdistykselle, mutta yksin pieni yhdistys ei pysty ottamaan taloudellista vastuuta. 
 
Ydinryhmän keskusteluissa nousee toistuvasti esiin Manttu matkailukohteena. Sitä se olisikin, jos olisi matkailuyrittäjiä tuottamassa palveluja. Rakennuksen omistukseen ja palvelujen tuottamiseen liittyen ydinryhmässä on pohdittu vaihtoehtona osuuskuntaa, jossa jäseninä voisivat olla lähialueiden matkailuyritykset, paikallisia yrityksiä tai yrittämisestä kiinnostuneita, yhdistyksiä, yksityishenkilöitä ja mahdollisesti kaupunki. Osa jäsenistä olisi aktiivisia toimijoita ja osa kannatusjäseniä. Osuuskunta mahdollistaisi sellaisten rahoituskanavien hyödyntämisen, joita kaupunki ei voi hyödyntää. Navitas Kehitys on hakenut Mansikka ry:ltä rahoitusta hankkeeseen, jossa selvitetään osuuskunnasta kiinnostuneet tahot, rahoitusvaihtoehtoja sekä rakennukseen liittyviä määräyksiä ja lainsäädäntöä.
 
Toinen keskeinen teema ydinryhmässä on ollut toteutetun jalkautuvan asukaskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kyselyn perusteella ydinryhmä keskittyy viestinnän kehittämiseen sekä pyrkii toteuttamaan liikennepalveluihin liittyvän kumppanuuspöydän.
 
Kaupungin edustajana ydinryhmässä on tekninen johtaja.
 
17.12. Ydinryhmän kokous
 
19.2. Ydinryhmän kokous
 
27.2. Hankesuunnittelu, Kangaslampi/ydinryhmä ja Navitas Kehitys

11.3. Ydinryhmän kokous

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile