Karttula

Syksy 2018:

27.8.2018 Ydinryhmän kokous: Pitäjäraadin hakemuksesta saadaan kaksi osa-aikaista nuorisotyöntekijää, jotka aloittavat työnsä mahdollisimman pian. Suunniteltiin myös ikäihmisten hyvinvoinnin ja heille suunnatun toiminnan kehittämistä. Toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen kaivataan toimijoita: järjestöjä, yrityksiä ja muita sidosryhmiä! Kun toimijoita on saatu mukaan, järjestetään yhteinen kumppanuuspöytä.

18.9.2018 Karttulan ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämisilta. Paikalla oli noin 30 osallistujaa. Illan aikana koottiin tietoa järjestöjen, yritysten ja seurakuntien ikäihmisille suunnatuista palveluista ja toiminnasta. Voitiin todeta, että toimintaa on runsaasti. Jatkossa haasteena on tietojen kokoaminen yhteen ja viestintä. Illan teemana oli myös seniori-ikäisten valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa ja kehittää digitaitoja. Mukana oli Savonetti ry:n edustaja.

27.9.2018 juttu Paikallislehti Sisä-Savossa: Palveluita on ja lisää tarvitaan

 

Kevät 2018:

Karttulassa hanketta esiteltiin Pitäjäraadin kokouksessa tammikuussa 2018. Samassa yhteydessä sovittiin kehittämisillan ajankohta. Pitäjäraati valitsi kokouksessaan ydinryhmän jäseniksi Karttulan eri kylien edustajat. Ydinryhmän puheenjohtajana toimii Pitäjäraadin puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat asukas- ja/tai järjestöedustajia. 

Maaliskuussa järjestettiin Karttulan kehittämisilta, koolle kutsujana Pitäjäraati. Tilaisuus kiinnosti asukkaita ja toimijoita, paikalla oli noin 40 henkilöä ja kehittämisideoita saatiin yhteensä 50. Mukana tilaisuudessa oli myös kaupungin luottamushenkilöitä. Kehittämisillan palvelupajan tulosten perusteella ydinryhmä nosti kehittämiskohteiksi Karttulassa nuorten ja ikäihmisten harrastustoiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisen. Samat teemat olivat nousseet esiin jo Kirkonkylät palvelukeskuksina pilotiksi hakuvaiheessa.

Kevään aikana on aluksi keskitytty nuorten toiminnan kehittämiseen. Ydinryhmässä toimenpiteiksi sovittiin järjestöjen ja sidosryhmien koolle kutsuminen sekä nuorten oman työpajan toteuttaminen koulussa, tavoitteena vapaaehtoistoimijoiden ja aktiivisten järjestöjen kartoittaminen sekä nuorten omien ajatusten huomioiminen. 

Huhtikuun loppupuolella saatiin yhteys Kuopion kaupungin nuorisotoimeen ja ensimmäinen tapaaminen heidän kanssaan oli toukokuun alussa ennen yhdistys- ja sidosryhmätilaisuutta. Tapaamisessa sovittiin yhteistyöstä, suunnitellut tavoitteet ja toimenpiteet olivat yhteneväisiä. Nuorisotoimen työntekijät olivat jo järjestäneet kouluissa ideointityöpajoja nuorten toimintaan suunnattuun testamenttilahjoitukseen liittyen. Nyt sovittiin yhteisestä nuorten ideointipajasta Kissakuusen kouluun toukokuun lopussa.

Yhdistys- ja sidosryhmäillassa mukana oli 16 osallistujaa, joista kaksi oli kaupungin työntekijöitä ja kaksi henkilöä kaupunginvaltuutettuja. Illan aikana listattiin tahoja, jotka voisivat olla kumppaneina nuorten toiminnan toteuttamisessa; kartoitettiin resursseja, pohdittiin tarvittavaa osaamista ja mietittiin mahdollisia toteuttamispaikkoja. Mukana tilaisuudessa ei ollut seurakuntien edustajia tai sellaisia yhdistyksiä, joilla on olemassa olevaa nuorten toimintaa. Vähäiseen osanottajamäärään lienee vaikuttanut se, että tilaisuuden koolle kutsuminen jäi resurssien puuttumisen vuoksi Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeelle, jolla ei ollut käytettävissä kattavasti alueen yhdistysten yhteystietoja. Niinpä päätettiin järjestää vielä kesäkuussa uusi ideointitilaisuus, kun nuorten omat toiveet on kuultu. Tilaisuuden koolle kutsumisesta vastuun lupasi ottaa kaupungin nuorisotoimi. Nuorisotoimi on myös päivittänyt yhteystietoja.

Kissakuusen koulussa yhden päivän aikana järjestettiin yhteensä kuusi työpajaa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Pajoihin osallistuivat 7 – 9 luokkalaiset. Osallistujia oli noin 120 ja kaikilta luokilta saatiin samankaltaisia ideoita ja toiveita: mopomiittejä, asfalttikenttä, uimarantojen kunnostus, ulkoalueita ja sisätiloja harrastuksiin ja oleiluun, liikuntaharrastuksia ja niihin välineitä, erilaisia aktiviteetteja (bänditoimintaa, tanssia jne.) ja tapahtumia, nuorten iltoja ja niihin kuljetuksia yms. Kuusi innokasta nuorta harrastustoiminnan vetäjääkin ilmoittautui vapaaehtoistoimijoiksi.

Karttulassa haasteena on ollut, että ydinryhmän jäsenet ovat pääosin työssä käyviä, toimivat vapaaehtoispohjalta ja edustavat ainoastaan asukkaita – yhteys yrityksiin ja julkiseen sektoriin on puuttunut, samoin kuin toiminnan koordinointi kaupungin osalta.

Kuopion kaupungin aluekoordinaattorin ja yhteistyökoordinaattorin kanssa on pohdittu ratkaisuja kesäkuussa siihen, miten hankesuunnitelman mukaista eri sektoreiden välistä kumppanuutta voitaisiin kehittää Kuopion pilottialueilla. Kansalaistoiminnan yksikkö/koordinaattorit miettivät vaihtoehtoja ja tekevät niistä esityksen hankkeelle elokuussa.

Teksti päivitetty 15.6.2018

 

15.1.2018 Pitäjäraadin kokous, hanke-esittely

12.3.2018 Karttulan kehittämisilta, jossa Palvelupaja

15.3.2018 Sisä-Savo paikallislehti: Kehittämisideoita kertyi iso pussillinen

5.4.2018 Ydinryhmän kokous

3.5.2018 Palaveri kaupungin nuorisotoimi sekä nuorten toiminnan kehittäminen yhdistysten ja sidosryhmien kanssa

15.5.2018 Paikallislehti Sisä-Savo: Nuorisotoiminnalle sata tuhatta euroa

16.5.2018 Hankesuunnittelupalaveri/Pitäjäraadin ja Karttulan kylätoiminta ry:n kanssa

21.5.2018 Palaveri nuorisotoimi/Pitäjäraadin pj – koulun työpajan toteutus

25.5.2018 Yläasteella nuorten työpajat

28.5.2018 Ydinryhmän kokous

12.6.2018 Yhdistykset ja sidosryhmät – nuorten toiminnan kehittämisen jatkot

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile