Kirkonkylät palvelukeskuksina pilotit

Ylä-Savon Veturin alue:

Mansikan alue:

Kalakukon alue:

Hankkeeseen haettiin pilottikohteiksi kirkonkyliä ja kyläkeskuksia syksyllä 2017. Pilottikohteet valikoituivat niiden hakemusten perusteella tehdyn pisteytyksen kautta. Tarkempaa tietoa piloteista linkkien takaa.

 

Hanke lähestyy loppuaan mutta piloteissa hyvin käynnistynyt toiminta jatkuu

Pilottien työ loppusuoralla


Hankkeemme alkaa lähestyä loppuaan. Lokakuussa pidettiin viimeiset ydinryhmien kokoukset Muuruvedellä, Sukevalla ja Vesannolla. Jo aiemmin toimenpiteet ovat päättyneet Varpaisjärvellä, Rautavaaralla sekä Vehmersalmella. Viimeisissä kokouksissa on arvioitu yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa hankkeen toteutumista ja tuloksia sekä pohdittu tulevaisuutta hankkeemme päättymisen jälkeen.

Lokakuussa Karttulassa järjestettiin 19.10. vapaaehtoistoimijoiden koulutus ja kumppanuuspöytä kokoontuu vielä joulukuussa. Kangaslammilla Manttu-selvityshankkeen päätöstilaisuus pidettiin lokakuussa. Manttu-linna on ollut myynnissä kiinteistövälittäjän toimesta ja se on saanut positiivista, valtakunnallista julkisuutta niin lehdissä kuin televisiossakin. Kangaslammilla ydinryhmän viimeinen kokoontuminen on joulukuussa.
Lähes kaikki pilottimme ovat todenneet kumppanuuspöytätyöskentelyn olevan erinomainen kehittämisen työkalu ja aikovat jatkossakin hyödyntää toimintamallia. Esimerkiksi Karttulassa vuoden 2020 kumppanuuspöydän teemaksi sovittiin sosiaalitoimeen sisältyvät asiat. Useammassa muussakin pilotissa jatkosuunnitelmia kehittämisen ja toiminnan osalta on tehty.

Hankkeen toimintamallit ja tulokset kiinnostavat laajasti.
Syksyn aikana hankettamme on esitelty monissa, myös valtakunnallisissa, tilaisuuksissa. Muun muassa lokakuussa Kajaanissa Kainuun Soteuttamon seminaarissa, Pohjois-Savon maakuntahallituksessa ja valtakunnallisilla Leader-ajankohtaispäivillä Tikkurilassa. 
Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanketta on toteutettu prosessimaisella, fasilitoidulla työmetodilla ja hankkeessa on panostettu laajaan sidosryhmätyöhön sekä viestintään. Kumppanuuspöytätyöskentely ydinryhmissä on ollut keskiössä. Näin on syntynyt useita pysyviä tuloksia. 

Hanke jatkuu helmikuun loppuun


Marraskuun lopussa on viimeinen seurantaryhmän kokous, jossa esitellään luonnos loppuraportiksi. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa helmikuun loppuun. Joulukuussa kumppanuuskehittäjät pitävät kertyneitä lomia. Tammi-helmikuussa tehdään kirjoitustyötä tulosten ja toimintamallien avaamiseksi ja levitetään syntyneitä hyviä malleja ja käytäntöjä laajemmallekin. Useita esittelypyyntöjä on jo tullutkin ja lisää otamme vastaan – kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman hyvissä ajoin!
Seuraava ja hankkeen viimeinen uutiskirje ilmestyy helmikuussa. Siinä esittelemme laajemmin hankkeen tuloksia.

Toivotamme kaikille hyvää joulua ja erinomaista vuotta 2020!

 

Pilottien yhteistapaaminen 4.9.2019 IsoValkeisella 

Keskiviikkona 4.9.2019 Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke järjesti pilottien yhteistapaamisen Kuopiossa, IsoValkeisella. Tilaisuuteen osallistui lähes kaikista piloteista vähintään yksi edustaja. Paikalla oli noin parikymmentä henkeä, joten tapaamisesta saatiin monipuolisen keskusteleva ja osallistujat pääsivät vaihtamaan näkemyksiään.


Aamupäivällä Jouni Ortju (Laatukoulutus Jouni Ortju Ky) kertoi tehokkaasta viestinnästä sekä markkinoinnista sosiaalisessa mediassa. Tietopaketin jälkeen osallistujat tekivät pienissä ryhmissä ryhmätyönä sosiaalisen median viestintäsuunnitelman keskittyen ryhmissä eri teemoihin esimerkiksi tiedottamiseen tai asukkaiden osallistamisen aktivointiin. Pilottien mielestä Ortjun koulutus oli hyvin informatiivinen ja käytännönläheinen, ja siitä oli hyötyä käytännön työhön.


Iltapäivällä Tuula Palojärvi ja Seija Korhonen esittelivät piloteissa ja Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia. Pilottimme sijaitsevat maakunnan laita-alueilla tai ovat kuntaliitoskirkonkyliä. Se on tuonut kehittämiseen lisähaasteita, totesi Seija Korhonen. – Vaikka haasteet ovat olleet isojakin, silti kuntien, yritysten ja yhdistysten into kehittää omaa elinympäristöään on ollut vahva.


Hankkeen toimenpiteinä on kehitetty muun muassa nettisivuja, ikäihmisten palveluja, nuorten toimintaa, vapaaehtoistoimintaa ja hankkeessa on toteutunut muun muassa mobiilireitti, tilaohjelma ja pienten kuntien osallisuusmalli, kertoi Tuula Palojärvi. Pilottikohteiden jatkokehittämiseen on suunniteltu hankkeita, joille on haettu erillisrahoitusta.


Päivän päätteeksi jokainen pilotti palkittiin omalla kunniakirjalla sekä jaksamisleivällä. Yhteistapaamispäivästä saatu palaute oli positiivista kaikin puolin. Päivän kokonaisarvosanaksi muodostui 4,2/5 eli päivä oli todella onnistunut. Kiitosta osallistujilta sai hankkeen vetäjien innostava omistautuminen pilotteihin sekä se, että tapaamisessa sai vertaistukea ja oppia muilta samojen asioiden kanssa painivilta piloteilta.


Pilottien kunniakirjat ja erityismaininnat:
Sukeva "viestivin" pilotti
Muuruvesi "markkinallisin" pilotti
Kangaslampi "asukaslähtöisin" pilotti
Rautavaara "rohkein" pilotti
Vehmersalmi "yritteliäin" pilotti
Vesanto "vallankumouksellisin" pilotti
Varpaisjärvi "ahkerin" pilotti
Karttula "kumppanuksellisin" pilotti.

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile