Rautavaara

Syksy 2018:

9.8.2018 Palaveri, jossa päivitettiin tilanne kesän jälkeen ja pohdittiin  mm. kirjaston kehittämiseen liittyviä asioita eteen päin.

25.9.2018 Yhdistysillassa käytiin läpi kevään asukasillan työpajojen antia yhdistysten kannalta. Mukana oli Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajat, jotka kertoivat Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan hankkeen koulutuksista sekä Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen mahdollisuuksista. Käytiin keskustelua yhdistysten koulutustarpeista sekä yhteistoiminnasta yhdistysten, yritysten ja kunnan kanssa.

2.10.2018 Ydinryhmässä luonnosteltiin kumppanuuksien vuosikellon pohjaa yhdistysten, yritysten ja kunnan yhdessä järjestämiin tapahtumiin. Yhteistyön tiivistämistä tarvitaan niin järjestelyiden kuin viestinnänkin osalta. Voitiin myös todeta, että kirjaston kehittämiseksi on rakentumassa hienot suunnitelmat ensi vuodelle

14.11.2018 Yhdistysfoorumin kokouksessa voitiin todeta, että Rautavaaralla on intoa yhdessä tekemiseen. Monenlaisia tapahtumia on ensi vuonnakin tulossa ja torialuetta kehitetään yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa. Kokouksessa suunniteltiin mm. tapahtumien tiedottamiseen ja markkinointiin uusia työkaluja

18.12.2018 Ydinryhmäkokouksessa koostettiin vuoden mittaan eri toimijoilta tulleita kehittämisajatuksia. Tavoitteena on saada näiden pohjalta oma kehittämishanke, jonka toteuttamisessa järjestötoimijoilla ja koko yhteisöllä on iso merkitys. Alkuvuodesta keskitytään asian eteenpäin viemiseen sekä tehdään opintoretki Vieremälle tutustumaan siellä omatoimikirjastoon, tapahtumien vuosikelloon sekä infotauluihin.

 

Kevät 2018:

Rautavaaran pilotissa työskentely käynnistyi helmikuussa 2018. Ydinryhmään on nimetty Rautavaaran kunnan edustajina luottamushenkilöistä kunnanvaltuuston puheenjohtaja, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja sekä yksi kunnanhallituksen jäsen. Viranhaltijoista ydinryhmässä ovat nimettyinä elinvoimajohtaja, perusturvajohtaja sekä sosiaalityöntekijä. Yrittäjiä edustaa Rautavaaran Yrittäjien puheenjohtaja ja yhdistyksiä yhdistysfoorumin puheenjohtaja. Myös kunnanjohtaja on osallistunut osittain ydinryhmätyöskentelyyn. Ydinryhmän puheenjohtajaksi on nimetty kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Huhtikuussa järjestettiin Rautavaaran asukasilta, jossa kokoonkutsujina olivat Rautavaaran kunta ja Rautavaaran Yrittäjät. Osallistujia paikalle saapui noin 30 ja erityisen ilahduttavaa oli suuri nuorten osallistujien määrä. Tilaisuuden jälkeen avattiin vielä sähköinen lomake, jonka kautta saattoi osallistua ideoimaan samoissa palvelupajan teemoissa. Ideoita ja ajatuksia saatiin koostettua palvelupajan kautta kehittämistyön pohjaksi 103 kappaletta.

Palvelupajan pohjalta ydinryhmä asetti kolme painopistettä, jotka ovat kirjaston kehittäminen, matkailun kehittäminen ja olemassa olevien matkailupalveluiden näkyväksi saattaminen sekä nuorisotilan ja nuorten toiminnan kehittäminen. 

Toukokuussa ennen koulujen päättymistä järjestettiin palvelupaja nuorille yhteistyössä koulun kanssa koulupäivän aikana. Pajassa kartoitettiin nuorten ajatuksia nuorisotilan sijainnista, sisustuksesta, välineistöstä sekä nuorille suunnatusta toiminnasta. Pajaan osallistui noin 100 nuorta ja ideoita/ajatuksia saatiin 71 kappaletta.

Matkailun osalta avattiin sähköinen palautekysely asiakkaille Jokiniemensuuntien venevalkaman uuteen matkaparkkiin kesän ajaksi.
Kirjaston osalta palvelupajassa nousivat esiin suppeat aukioloajat ja tarve kehittää toimintaa asukkaiden yhteisen olohuoneen suuntaan. Asiaa lähdetään työstämään syksyllä tarkemmin kirjastotoimesta vastaavan kanssa. Selvittelyt mm. omatoimikirjastomahdollisuuden osalta ovat jo käynnistyneet.

Teksti päivitetty 15.6.2018
 

18.1.2018 Pitäjäläinen: Tyhjät tilat käyttöön Rautavaaralla.

8.2.2018 Aloituspalaveri 

15.3.2018 Ydinryhmän kokous

26.4.2018 Rautavaaran kehittämisilta, jossa Palvelupaja

3.5.2018 Pitäjäläisen juttu asukasillasta: Kirjastossa halua käydä useammin

17.5.2018 Ydinryhmän kokous

30.5.2018 Nuorten Palvelupaja

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile