Rautavaara

Joulukuu 2018 - kevätkausi 2019:

18.12.2018 Ydinryhmäkokouksessa koostettiin vuoden mittaan eri toimijoilta tulleita kehittämisajatuksia. Tavoitteena on saada näiden pohjalta oma kehittämishanke, jonka toteuttamisessa järjestötoimijoilla ja koko yhteisöllä on iso merkitys. Alkuvuodesta keskitytään asian eteenpäin viemiseen sekä tehdään opintoretki Vieremälle tutustumaan siellä omatoimikirjastoon, tapahtumien vuosikelloon sekä infotauluihin.

16.1.2019 Ydinryhmän kokouksessa keskityttiin hankesuunnitteluun. Paikalla kunnan, yrittäjien, yhdistysten ja Kalakukko ry:n edustajia.

6.2.2019 tehtiin Rautavaaran pilotin opintoretki Vieremälle. Ohjelmassa oli tutustumista kirjastoon - erityisesti omatoimikirjastoon - tapahtumien vuosikelloon sekä infonäyttöihin. Tämän lisäksi tuli käsiteltyä monipuolisesti monia muita kunnan käytäntöjä. Kuntien työntekijät tapaavat toisiaan erilaisissa yhteyksissä, mutta harvoin on mahdollisuus käydä keskustelua näin käytännön tasolla. Monia mahdollisia tulevan yhteistyön aihioita nousikin esiin päivän mittaan.

 


Aikaisemmat:

Tammi - heinäkuu 2018:

Rautavaaran pilotissa työskentely käynnistyi helmikuussa 2018. Ydinryhmään on nimetty Rautavaaran kunnan edustajina luottamushenkilöistä kunnanvaltuuston puheenjohtaja, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja sekä yksi kunnanhallituksen jäsen. Viranhaltijoista ydinryhmässä ovat nimettyinä elinvoimajohtaja, perusturvajohtaja sekä sosiaalityöntekijä. Yrittäjiä edustaa Rautavaaran Yrittäjien puheenjohtaja ja yhdistyksiä yhdistysfoorumin puheenjohtaja. Myös kunnanjohtaja on osallistunut osittain ydinryhmätyöskentelyyn. Ydinryhmän puheenjohtajaksi on nimetty kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Huhtikuussa järjestettiin Rautavaaran asukasilta, jossa kokoonkutsujina olivat Rautavaaran kunta ja Rautavaaran Yrittäjät. Osallistujia paikalle saapui noin 30 ja erityisen ilahduttavaa oli suuri nuorten osallistujien määrä. Tilaisuuden jälkeen avattiin vielä sähköinen lomake, jonka kautta saattoi osallistua ideoimaan samoissa palvelupajan teemoissa. Ideoita ja ajatuksia saatiin koostettua palvelupajan kautta kehittämistyön pohjaksi 103 kappaletta.

Palvelupajan pohjalta ydinryhmä asetti kolme painopistettä, jotka ovat kirjaston kehittäminen, matkailun kehittäminen ja olemassa olevien matkailupalveluiden näkyväksi saattaminen sekä nuorisotilan ja nuorten toiminnan kehittäminen. 

Toukokuussa ennen koulujen päättymistä järjestettiin palvelupaja nuorille yhteistyössä koulun kanssa koulupäivän aikana. Pajassa kartoitettiin nuorten ajatuksia nuorisotilan sijainnista, sisustuksesta, välineistöstä sekä nuorille suunnatusta toiminnasta. Pajaan osallistui noin 100 nuorta ja ideoita/ajatuksia saatiin 71 kappaletta.

Matkailun osalta avattiin sähköinen palautekysely asiakkaille Jokiniemensuuntien venevalkaman uuteen matkaparkkiin kesän ajaksi, mutta vastauksia ei tullut.

Kirjaston osalta palvelupajassa nousivat esiin suppeat aukioloajat ja tarve kehittää toimintaa asukkaiden yhteisen olohuoneen suuntaan. Asiaa päätettiin lähteä työstämään syksyllä tarkemmin kirjastotoimesta vastaavan kanssa. 

18.1.2018 Pitäjäläinen: Tyhjät tilat käyttöön Rautavaaralla.

8.2.2018 Aloituspalaveri 

15.3.2018 Ydinryhmän kokous

26.4.2018 Rautavaaran kehittämisilta, jossa Palvelupaja

3.5.2018 Pitäjäläisen juttu asukasillasta: Kirjastossa halua käydä useammin

17.5.2018 Ydinryhmän kokous

30.5.2018 Nuorten Palvelupaja
 

Elo - marraskuu 2018:

Elokuun alkupuolella kunnan elinvoimajohtaja ja kumppanuuskehittäjä kävivät läpi Rautavaaralla kesän aikana tapahtuneita asioita ja päivittivät tilannetta. Mukaan palaveriin saatiin myös kirjastotoimesta vastaava asiakirjahallinnon suunnittelija. Käytiin yhdessä läpi kirjaston kehittämiseen liittyviä asioita mm. omatoimikirjaston käynnistämiseen liittyen, jonka jälkeen asia lähtikin kunnassa etenemään. Ensimmäiset elokuvaillat kirjastossa järjestettiin kunnan toimesta jo ennen joulua.

Syyskuussa järjestettiin yhdistysilta, jonka kokoon kutsujana oli Rautavaaran kunta. Illassa käytiin läpi kevään asukasillan työpajojen antia yhdistysten kannalta. Mukana oli Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies sekä Koulutuksen kuntoon -hankkeen koulutuskoordinaattori kertomassa uusien hankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista. Illan aikana käytiin keskustelua yhdistysten koulutustarpeista sekä yhteistoiminnasta yhdistysten, yritysten ja kunnan kanssa.

Lokakuun alussa kokoontui ydinryhmä, jonka kokouksessa luonnosteltiin kumppanuuksien vuosikellon pohjaa yhdistysten, yritysten ja kunnan järjestämiin tapahtumiin. Yhteistyön tiivistämistä tarvitaan niin järjestelyiden kuin viestinnänkin osalta.

Marraskuisessa yhdistysfoorumin kokouksessa voitiin todeta, että Rautavaaralla on intoa yhdessä tekemiseen. Monenlaisia tapahtumia on ensi vuonnakin tulossa ja torialuetta kehitetään yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa. Kokouksessa suunniteltiin mm. tapahtumien tiedottamiseen ja markkinointiin uusia työkaluja.

9.8.2018 Palaveri

25.9.2018 Yhdistysilta

2.10.2018 Ydinryhmän kokous

14.11.2018 Yhdistysfoorumin kokous

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile