Tiedotteet

 

Tiedote 19.10.2017:

Kuntien miljardiluokan kiinteistöongelmaan haetaan ratkaisuja Pohjois-Savossa


Tyhjillään olevat kiinteistöt palvelujen keskuksiksi kirkonkylissä ja taajamissa


Maaseudun taajamissa ja kirkonkylissä on tyhjillään olevia kiinteistöjä keskittymisen ja väestön vähenemisen seurauksena. Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien liikelaitosten omistuksessa on noin 3000 rakennusta Suomessa. Niiden arvioitu tasearvo on noin kuusi miljardia. Kuntien omistamien sotekiinteistöjen arvo on noin neljä miljardia. Maakuntauudistuksen yhteydessä sote-käytöstä vapautuvien kiinteistöjen arvoksi on arvioitu noin 700 miljoonaa euroa.
-Erityisesti kiinteistöongelma koskettaa pieniä kuntia ja kuntaliitosalueita, joissa on jo ennen uudistuksiakin merkittävä määrä tyhjiksi jääneitä kiinteistöjä kuten virastoja, toimisto- ja yrityskiinteistöjä, kouluja ja erilaisia palvelupisteitä. Pohjois-Savossa tavoitteena on saada tyhjille tai vajaakäytössä oleville tiloille uudenlaisia käyttötarkoituksia, palveluja ja toimintaa, kertoo projektipäällikkö Seija Korhonen Kirkonkylät palvelukeskuksina-hankkeesta.
Tyhjiin tiloihin voidaan yhdessä rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia. Toimijakumppaneiksi haetaan kuntia, järjestöjä, yrityksiä, seurakuntia ja myös valtiota.
-Mahdollista on myös tuoda palveluja takaisin kirkonkyliin ja taajamiin. Käytännössä tyhjillään olevassa kiinteistössä voisi toimia esimerkiksi fysioterapeutti, muistikahvila, järjestön toimisto tai vaikkapa pop-up-ravintola. Uusien ideoiden ja toimintamallien kehittämisessä vain taivas on rajana, Korhonen kertoo.
-Valtiokin voi olla yksi kumppaneista ja tuoda sähköiset palvelut yhteiseen tilaan ja myös maakunnan palvelut voisivat hyvin olla saatavilla. Salossa Särkisalon lakkautettuun hoivakotiin on palautunut kunnallisia palveluita ja kunnan tilakumppaneina on myös järjestöjä sekä yrityksiä. Siellä toimii nyt mm. päiväkoti, ruokala, kotihoidon toimipiste, siivouspalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja nuorisotoimi, Korhonen jatkaa.
Hankkeeseen haetaan viidestä kahdeksaan pilottikirkonkylää tai -taajamaa koko Pohjois-Savon alueelta.
-Pilottikohteille asetetaan kriteerit, joiden mukaan kehittämiskohteet valitaan. Esimerkiksi tyhjät tilat ja tunnistetut palvelutarpeet ovat kriteeristön kärkipäätä, Korhonen sanoo.
Hanketta hallinnoi Kehittämisyhdistys Mansikka ry ja sitä rahoitetaan maaseuturahastosta ja Pohjois-Savon kehittämisrahastosta.
Lisätiedot:
Seija Korhonen, projektipäällikkö
Kirkonkylät palvelukeskuksina-hanke
Puh. 050 567 8728
seija.korhonen@mansikkary.fi

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile