Varpaisjärvi

Huhtikuu 2019 -

25.4.2019 Tori-iltojen suunnittelukokous: Varpaisjärvellä järjestetään heinäkuussa ainakin kolme iltatoria, joiden järjestelyihin yhdistykset ja Lapinlahden kunta ovat sitoutuneet. Saattaa olla, että yksi ilta tulee vielä lisää, mutta ainakin seuraavat illat on sovittu: 5.7., 12.7. ja 19.7. Näiden iltojen järjestelyvastuissa ovat Syvärinpään kyläyhdistys, Partio Sutelan Hukat sekä Varpaisjärven 4H. Ideoitiin mm. ohjelmaa, jota on tarkoitus järjestää tori- ja kirppismyynnin lomassa. Toimintaa on luvassa kaiken ikäisille, mm. kisailuja ja musiikkia. Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu järjestää kädentaitopajoja kaikissa illoissa.

28.5.2019 Tori-iltojen suunnittelukokous: Käytiin läpi iltojen järjestelyihin ja tiedottamiseen liittyviä asioita.

18.6.2019 Ydinryhmä piti viimeisen kokoontumisensa. Hankkeen aikana on aktivoitu toimintaa mm. yhdistys- ja yrittäjäiltojen kautta. Hankevalmistelua Varpaisjärvelle on paikallisten toimijoiden osalta käynnissä. Tänä kesänä on tulossa vielä yhdistysten kanssa valmisteltuja toritapahtumia heinäkuun perjantai-iltoihin. Ydinryhmän parhaita kokemuksia työskentelystä ovat olleet mm. asioiden miettiminen myös uudesta näkökulmasta, ryhmän hyvä yhteishenki, uusien yhteistyökuvioiden syntyminen kunnan sisällä ja paikallisten toimijoiden tutuksi tuleminen.

Heinäkuussa kesätorit perjantaisin.
Kesätorista juttua paikallislehti Matti ja Liisan Kesälehdessä, sivu 2 
Yhdistykset järjestivät tori-illat 5.7., 12.7. ja 19.7. Syvärinpään kyläyhdistys ry:n järjestämä ensimmäinen ilta onnistui todella hyvin. Postitiivisesti asiaan vaikutti tuolloin järjestetty Varpaisjärven yömarathon ja sääkin oli erinomainen. Arviolta väkeä kävi torilla 300-400 henkeä reilun kolmen tunnin aikana. Kahden muun illan osalta, joiden järjestäjiä olivat Partio Sutelan hukat sekä Varpaisjärven 4H, sade haittasi hieman joko iltaa tai sen valmisteluja ja yleisömäärä jäi pienemmäksi.
Torimyyjien lisäksi illoissa oli yhdistysten järjestämää vaihtelevaa ohjelmaa: Karaokea, musiikkiesityksiä, yhteislaulua, lapsille ongintaa ja arpajaisia sekä erilaisia pelejä. Monenlaisia herkkuja oli tarjolla, mm. lettuja, makkaraa, jäätelöä ja virvokkeita.
Jatkokehittämistä varten kirjattiin myös asioita jälkeenpäin ylös. Toripöydistä oli pulaa, joten niitä tarvittaisiin lisää. Katettu esiintymislava torilla olisi tarpeen. Markkinointia tulisi tehdä enemmän ennakkoon sekä torimyyjien tuotteiden osalta että myös tapahtumien aikana. Tiedon kulku myyjien ilmoittautumisten osalta kaipaa jatkossa myös hiomista.

 


Aikaisemmat:

Tammi - heinäkuu 2018:

Varpaisjärven pilotissa työskentely käynnistyi helmikuussa 2018. Hankkeen ydinryhmä muodostettiin heti alussa ja sitä täydennettiin vielä alkukeväästä. Ydinryhmässä on kunnan edustajina Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä kunnan viranhaltijoista kunnanjohtaja, kulttuurikoordinaattori ja hyvinvointikoordinaattori. Yrittäjiä edustaa Varpaisjärven Yrittäjien puheenjohtaja. Asukkaiden edustajia on kaksi, joista toinen vanhusneuvoston puheenjohtaja, joka toimii myös ydinryhmän puheenjohtajana.

Huhtikuussa pidettiin Varpaisjärven kehittämisilta, jossa kokoonkutsujina olivat Lapinlahden kunta ja Varpaisjärven Yrittäjät. Osallistujia paikalle saapui yli 40 ja tilaisuuden henki oli hyvin positiivinen ja keskusteleva. Tilaisuuden jälkeen avattiin vielä sähköinen lomake, jonka kautta saattoi osallistua ideoimaan samoissa palvelupajan teemoissa. Ideoita ja ajatuksia saatiin koostettua palvelupajan kautta kehittämistyön pohjaksi 106 kappaletta.

Monet esitetyistä ideoista ovat sellaisia, että niitä voisivat lähteä viemään eteenpäin yhdistykset esim. Leader-rahoituksen kautta. Kevään aikana on valmisteltu syyskuussa 2018 järjestettävää yhdistysiltaa, jossa teemana erityisesti rahoitus ja varainhankinta.

Matkailuun liittyvät asiat nousivat myös monissa palvelupajan vastauksissa. Kevään aikana on valmisteltu syyskuussa 2018 järjestettävää yritysiltaa, jossa teemana matkailu. Yritysten lisäksi mukaan kutsutaan myös muita toimijoita, joita matkailuun liittyvät asiat kiinnostavat.

Yhteistyötä tehtiin Ylä-Savon Veturin DigitYS -hankkeen kanssa, joka järjesti kaksi koulutus/neuvontatilaisuutta Varpaisjärvellä ydinryhmän pyynnöstä. Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke oli mukana tilaisuuksien markkinoinnissa. 

Ydinryhmä keskittyy jatkossa erityisesti Varpaisjärven entisen kunnantalon käytön tehostamiseen ja palveluiden kehittämiseen siellä. Kevään aikana on kartoitettu talon nykyinen käyttö. Seuraavaksi koordinoidaan nykyisten käyttäjien tilankäyttöä tarkoituksenmukaisemmaksi ja sitten lähdetään selvittämään uudet tilantarvitsijat. Ydinryhmä haluaa nähdä talon täynnä elämää niin, että siellä on jatkossa tarjolla kunnan palveluiden lisäksi myös yhdistysten toimintaa. Näin on jossain määrin jo nytkin, mutta tilaa ja mahdollisuuksia on paljon nykyistä vilkkaampaankin käyttöön. 

12.2.2018  Aloituspalaveri

26.3.2018 Ydinryhmän kokous

11.4.2018 Varpaisjärven kehittämisilta, jossa Palvelupaja

19.4.2018 juttu Matissa ja Liisassa: Kehittämisideoita listattiin porukalla

27.4.2018  Ydinryhmän kokous

29.5.2018 Ydinryhmän kokous

8.6.2018 Tutustu sähköisiin palveluihin, DigitYS -hanke

13.6.2018 Sometyökalut yhdistysviestinnässä -koulutus, DigitYS -hanke

Elo - marraskuu 2018:

Syyskuussa järjestettiin yrittäjäilta, jossa pohdittiin parinkymmenen osallistujan voimin Varpaisjärven matkailuasioita. Illan kutsuivat kokoon Lapinlahden kunta ja Varpaisjärven Yrittäjät, hanke mukana. Paikalla oli myös yrittäjiä Tahkolta alustamassa matkailuun liittyvistä asioista ja niistä ajatuksista, joiden tiimoilta yhteistyötä voitaisi tiivistää. Illan tärkeä anti oli, että markkinointi, omien palveluiden ja tuotteiden esille tuominen on tärkeää ja siihen osaamista sekä uskallusta tarvitaan lisää. Yrittäjäillassa jatkotoimenpiteiksi sovittiin moottorikelkka- ja maastopyöräilyreittien osalta Tahkon reittipoolin mahdollisuuksien selvittäminen (kunta) ja Varpaisjärven Yrittäjien ja Nilsiän Yrittäjien yhteinen tapaaminen matkailuyrittäjille verkostoitumisen ja markkinointitietouden parissa (yrittäjäyhdistykset).

Syyskuussa Varpaisjärven ydinryhmä teki opintoretken Sukevalle, jossa tutustuttiin Asiointipisteen palveluihin sekä Kyläkeskuksen tiloihin ja toimintaan. Matkalla oli mukana kuusi ydinryhmän jäsentä ja kumppanuuskehittäjä. Sukevalla toimintaa ja tiloja esitteli aluesihteeri. Opintoretki toimii ajatusten herättelijänä jatkoon, kun Varpaisjärvi-talon toimintoja hahmotellaan. 

Syyskuun lopulla saatiin yhdistysillassa tuhti tietopaketti yhdistysten varainhankintaan ja hankerahoituksiin liittyen. Palauteltiin mieliin kevään palvelupajan antia yhdistysten toiminnan kannalta. Kuultiin Veturin vs. toiminnanjohtajan alustus Leader-rahoituksista. Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies kertoi mm. erilaisista säätiöistä, joiden rahoituksia yhdistysten on mahdollista hakea. Todettiin, että rahaa on kyllä tarjolla, kun osataan hakea. Illan aikana kuultiin kunnan kulttuurikoordinaattorin kertomana Lapinlahden kunnan yhdistyksille tarjoamasta tuesta. Kaikkialla eivät kunnat tarjoa välirahoitusta yhdistysten hankkeille, mutta Lapinlahdella tämä käytäntö on ollut voimassa jo pidempään. Sakke-hankkeen järjestökoordinaattori esitteli pohjoissavolaiset.fi -palvelua. Illan päätteeksi käytiin keskustelua kirkonkylän alueen oman kyläyhdistyksen perustamisesta ja nimettiin työryhmä käynnistelemään asiaa ja selvittämään tarkempaa kiinnostusta kirkonkylän asukkaiden keskuudessa. Työryhmä oli pitänyt kokouksensa 8.10. j

Yrittäjä- ja yhdistysilloissa kerättiin osallistujilta tietoja alustavasta tilantarpeesta Varpaisjärvi-talolla. Ydinryhmä kokoontui lokakuun lopulla ja kiersi talon tiloja yhdessä kaavaillen, minkälaisia toimintoja missäkin tilassa voisi olla. Yhdistysten tilantarpeista jatketaan vielä kyselyjä sähköisen lomakkeen kautta. 

Marraskuussa pidettiin suunnittelupalaveria Varpaisjärvi-talon osalta yhdistysten edustajien ja kunnan työntekijöiden kanssa. Tilatarpeita on nyt kartoiteltu sekä tapahtumissa, sähköisen lomakkeen kautta, että muissa keskusteluissa. Päätettiin järjestää alkuvuodesta 2019 seuraava isompi yhdistysilta, jossa kuullaan ja keskustellaan yhdistysten työllistämisasioista sekä työpajamuotoisesti työstetään tilojen jakoa.

10.9.2018 Yrittäjäilta

18.9.2018 Ydinryhmän opintoretki Sukevalle

27.9.2018 Yhdistysilta

4.10.2018 lehtijuttu Matissa ja Liisassa: Rahoitus teemana Varpaisjärvellä

26.10.2018 Ydinryhmän kokous

16.11.2018 Suunnittelupalaveri Varpaisjärvi-talon osalta yhdistysten edustajien ja kunnan työntekijöiden kanssa.


Joulukuu 2018 - maaliskuu 2019:

Marraskuun lopulla yhdistysten edustajien ja kunnan työntekijöiden kanssa pidetyssä palaverissa nousi kiinnostus myös yhdistysten työllistämisasioihin liittyen. Päätettiin järjestää alkuvuodesta 2019 seuraava isompi yhdistysilta, jossa kuullaan ja keskustellaan yhdistysten työllistämisasioista sekä työpajamuotoisesti työstetään tilojen jakoa. Joulukuun ydinryhmäkokouksessa työstettiin tulevaa yhdistysiltaa. Samassa yhteydessä päätettiin perua aikaisemmin päätetty kokoontuminen kirkonkylän yhdistyksen perustamisen tiimoilta ja siirtää asia yhdistysillan yhteyteen.

Tammikuun ydinryhmäkokouksessa pohdittiin vanhan kunnantuvan tulevaisuutta. Rakennus on vähäisellä käytöllä. Kaavailtiin, että rakennus laitettaisi myyntiin tontin pitkäkestoisella vuokrasopimuksella ja laitetaan vireille kaavamuutos, joka mahdollistaa tarvittaessa suojellun rakennuksen osittaisen purkamisen. Käytiin myös keskustelua postipalveluista, sillä sopimus asiamiespostin kanssa oli päättynyt ja mahdollista uutta toimijaa ei ollut tiedossa. 

Tammikuun lopulla pidetyssä Yhdistysillassa kuultiin asiantuntijoita yhdistysten työllistämiseen liittyvissä asioissa. Sirpa Salmenautio Pohjois-Savon TE-toimistosta kertoi palkkatuesta ja Mari Hyvönen Lapinlahden kunnasta kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä sekä kunnan tuesta yhdistyksille, jotka työllistävät.

Varpaisjärvi-talolla on useita tiloja, joita yhdistysten tai yritysten on mahdollista vuokrata edulliseen hintaan. Näihin tiloihin oli mahdollista illan aluksi tutustua. Käytiin myös keskustelua kirkonkylän elävöittämiseen liittyen. Esillä on ollut kirkonkylän oman kyläyhdistyksen perustaminen, mutta siihen tarvittaisiin innokkaita henkilöitä kirkonkylältä. Nyt monet aktiiviset henkilöt asuvat sivukylillä ja on luonnollista, että oman kylän, oman lähiympäristön kehittäminen on silloin lähinnä sydäntä. Ydinryhmä lupasi ottaa työn alle tori-iltojen järjestämisen heinäkuun perjantaisin ja selvittää, onko alueen tuottajilla kiinnostusta yhteisiin myyntitapahtumiin ja mitä muuta ohjelmaa niiden oheen voisi kehittää.

Helmikuun ydinryhmäkokous raamitti alustavia suunnitelmia kesän tori-iltoja varten. Maaliskuussa pidettiin kokous, johon kutsuttiin koolle yhdistyksiä ja tuottajia. Paikalla olijoiden kanssa sovittiin alustavasti kolmesta heinäkuun perjantaista, jolloin tori-illat pidetään. Ajankohtien ja vastuiden vahvistuminen edellyttää ko. yhdistysten päätöstä mukaan lähtemisestä. Yhdistykset jäivät työstämään asioita tahoillaan ja seuraava kokoontuminen pidetään huhtikuun lopulla.

13.12.2018 ydinryhmän kokous

15.1.2019 ydinryhmän kokous

30.1.2019 yhdistysilta

25.2.2019 ydinryhmän kokous

25.3.2019 kesätorien suunnittelu; tuottajat, yhdistykset ja kunta

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile