Varpaisjärvi

Varpaisjärven pilotissa työskentely käynnistyi helmikuussa 2018. Hankkeen ydinryhmä muodostettiin heti alussa ja sitä täydennettiin vielä alkukeväästä. Ydinryhmässä on kunnan edustajina Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä kunnan viranhaltijoista kunnanjohtaja, kulttuurikoordinaattori ja hyvinvointikoordinaattori. Yrittäjiä edustaa Varpaisjärven Yrittäjien puheenjohtaja. Asukkaiden edustajia on kaksi, joista toinen vanhusneuvoston puheenjohtaja, joka toimii myös ydinryhmän puheenjohtajana.

Huhtikuussa pidettiin Varpaisjärven kehittämisilta, jossa kokoonkutsujina olivat Lapinlahden kunta ja Varpaisjärven Yrittäjät. Osallistujia paikalle saapui yli 40 ja tilaisuuden henki oli hyvin positiivinen ja keskusteleva. Tilaisuuden jälkeen avattiin vielä sähköinen lomake, jonka kautta saattoi osallistua ideoimaan samoissa palvelupajan teemoissa. Ideoita ja ajatuksia saatiin koostettua palvelupajan kautta kehittämistyön pohjaksi 106 kappaletta.

Monet esitetyistä ideoista ovat sellaisia, että niitä voisivat lähteä viemään eteenpäin yhdistykset esim. Leader-rahoituksen kautta. Kevään aikana on valmisteltu syyskuussa 2018 järjestettävää yhdistysiltaa, jossa teemana erityisesti rahoitus ja varainhankinta.

Matkailuun liittyvät asiat nousivat myös monissa palvelupajan vastauksissa. Kevään aikana on valmisteltu syyskuussa 2018 järjestettävää yritysiltaa, jossa teemana matkailu. Yritysten lisäksi mukaan kutsutaan myös muita toimijoita, joita matkailuun liittyvät asiat kiinnostavat.

Yhteistyötä tehtiin Ylä-Savon Veturin DigitYS -hankkeen kanssa, joka järjesti kaksi koulutus/neuvontatilaisuutta Varpaisjärvellä ydinryhmän pyynnöstä. Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke oli mukana tilaisuuksien markkinoinnissa. 

Ydinryhmä keskittyy jatkossa erityisesti Varpaisjärven entisen kunnantalon käytön tehostamiseen ja palveluiden kehittämiseen siellä. Kevään aikana on kartoitettu talon nykyinen käyttö. Seuraavaksi koordinoidaan nykyisten käyttäjien tilankäyttöä tarkoituksenmukaisemmaksi ja sitten lähdetään selvittämään uudet tilantarvitsijat. Ydinryhmä haluaa nähdä talon täynnä elämää niin, että siellä on jatkossa tarjolla kunnan palveluiden lisäksi myös yhdistysten toimintaa. Näin on jossain määrin jo nytkin, mutta tilaa ja mahdollisuuksia on paljon nykyistä vilkkaampaankin käyttöön. Ydinryhmä tekee syksyllä opintoretken Sukevalle, jossa tutustumiskohteena Yhteispalvelu sekä Kyläkeskus.

Teksti päivitetty 15.6.2018

 

12.2.2018  Aloituspalaveri

26.3.2018 Ydinryhmän kokous

11.4.2018 Varpaisjärven kehittämisilta, jossa Palvelupaja

19.4.2018 juttu Matissa ja Liisassa: Kehittämisideoita listattiin porukalla

27.4.2018  Ydinryhmän kokous

29.5.2018 Ydinryhmän kokous

8.6.2018 Tutustu sähköisiin palveluihin, DigitYS -hanke

13.6.2018 Sometyökalut yhdistysviestinnässä -koulutus, DigitYS -hanke

10.9.2018 Yrittäjäilta, kutsu

27.9.2018 Yhdistysilta, kutsu

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile