Vehmersalmi

Huhtikuu 2019 -

22.5.2019 Ydinryhmän kokous.

18.9.2019 oli viimeinen ydinryhmän kokous.  Hankkeen myötä Vehmersalmella on käynnistynyt asukastupatoiminnan kehittäminen. 


Aikaisemmat:

Tammi - heinäkuu 2018:

Vehmersalmen pilotissa työskentely lähti käyntiin vauhdilla tammikuussa. Vehmersalmen kaupunginosayhdistyksen oma hanke oli päättymässä tammikuun lopussa ja paikallista pohjatyötä toimintaan oli olemassa tuoreeltaan. Pilottia luotsaa eteenpäin Vehmersalmen pitäjäraati, joka on valinnut Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen ydinryhmään kolme asukkaiden edustajaa.

Tammikuussa pidettiin pitäjäraadin asukkaiden suunnittelu- ja kuulemiskokous, jossa Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke toteutti palvelupajan. Iltaan osallistui reilut 30 vakituista ja vapaa-ajan asukasta, joiden kautta myös kaupungin luottamushenkilöiden, yhdistysten ja yritysten edustusta. Paikalla oli myös kaupungin aluekoordinaattori. Tilaisuuden henki oli innostunut ja positiivinen. Illan aikana saatiin 46 kappaletta kehittämisideoita. Lue lisää

Vehmersalmen pitäjäraati teki palvelupajan pohjalta toimintasuunnitelmansa. Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke linkittyy toimintasuunnitelmaan siten, että on lähdetty selvittämään Kuopion kaupungin omistaman Kirnumäen entisen vuodeosaston tilojen käyttöönottoa ja sen mahdollisuuksia palveluiden järjestämisessä.

Maaliskuussa järjestettiin tapaaminen ja tiloihin tutustuminen Kirnumäellä ja paikalla oli kaupungin tilakeskukselta toimitilajohtaja ja muita viranhaltijoita sekä pitäjäraadin edustajia. Kuvia Facebookissa

Kevään aikana on kuulutettu useammassa yhteydessä sekä paikan päällä tilaisuuksissa Vehmersalmella että paikallislehden ja myös sosiaalisen median kautta Kirnumäestä kiinnostuneita toimijoita mukaan. Viestinä on ollut, että kaivataan alustavasti kiinnostuneita, joiden kanssa toimintaa ja rahoitusta voisi tarkemmin lähteä selvittämään. Yhteisen pöydän ääreen löytyi kevään mittaan yksi kiinnostunut, jonka kanssa on järjestetty tapaaminen kaupungin yrityspalvelun kanssa. Tätä kirjoittaessa myös toinen taho juuri tuonut esiin kiinnostuksensa.

Haasteena Kuopion kaupungin osalta on ollut, että ydinryhmätoimintaa eteenpäin on vienyt joukko vapaaehtoistoimijoita. Kumppanuuden kautta yhdessä eteenpäin vietävä toimintamalli ei ole vielä käynnistynyt. Kaupungin eri toimialojen edustajia ei ole saatu saman pöydän ääreen keskustelemaan  koordinoivan yhteyshenkilön puuttuessa kaupungin osalta.

Vehmersalmen pitäjäraati haki keväällä yhdessä Juankosken pitäjäraadin kanssa kehittämisrahalla palkattavaksi yhteistyökoordinaattoria viemään Kuopion kaupungin työntekijänä Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen toimintaa kaupungin sisällä eteenpäin. Päätöksenteko ja rekrytointiprosessi ottivat oman aikansa, mutta vihdoin toukokuun loppupuolella yhteistyökoordinaattori aloitti työnsä. Hän tapasi kesällä kaupungin tilakeskuksen edustajia ja teki tarkempia selvityksiä Kirnumäen kiinteistöstä ja sen ylläpitokustannuksista.

Kuopion kaupungin aluekoordinaattorin ja yhteistyökoordinaattorin kanssa pohdittiin ratkaisuja kesäkuussa siihen, miten hankesuunnitelman mukaista eri sektoreiden välistä kumppanuutta voitaisiin kehittää Kuopion pilottialueilla. Kansalaistoiminnan yksikkö/koordinaattorit miettivät vaihtoehtoja ja tekivät niistä esityksen hankkeelle elokuussa.

10.1.2018  Pitäjäraadin kokous, hanke-esittely

17.1.2018 Pitäjäraadin asukkaiden kuulemiskokous, Palvelupaja

23.1.2018 Soisalon seutu: Tekemisen meininkiä. Kehittämisilta sai väkeä liikkeelle ja osallistumaan.

7.2.2018 Ydinryhmän kokous

8.3.2018 Kuopion kaupungin tilakeskuksen, pitäjäraadin ja ydinryhmän tapaaminen Kirnumäellä. 

20.3.2018 Soisalon seutu: Kirnumäki uuden edessä

22.3.2018 Palaveri Kuopion kaupungin yrityspalvelun kanssa

28.3.2018 Ydinryhmän kokous

4.4.2018 Kuopion kaupungin asukasilta, jossa kaupunginjohtaja mukana. Tilaisuudessa myös Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen puheenvuoro

18.4.2018 Ydinryhmän kokous

3.5.2018 Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n kevätkokous ja yhdistysilta. Tilaisuudessa myös Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen puheenvuoro

25.5.2018 Vehmeriläinen, s. 3: Herääkö Kirnumäki uuteen eloon?

11.6.2018 Ydinryhmän kokous

Elo - marraskuu 2018:

Kuopion kaupungin aluekoordinaattori ja yhteistyökoordinaattori esittivät elokuussa, että Kuopion pilottien tueksi muodostetaan yksi yhteinen ydinryhmä. Ydinryhmään kaupunki nimesi edustajat kansalaistoiminnan yksiköstä, tilakeskuksesta, nuoriso-, kotihoito- ja elinkeinopalveluista. Lisäksi ydinryhmään kutsuttiin edustaja Savon koulutuskuntayhtymästä ja jokaiselta Kuopion pilottialueelta.

Kuopion kaupungin hankekoordinaattori oli kesäajan töissä, mutta asioiden edistämistä hidasti luonnollisesti muiden tahojen kesälomat. Hän oli käynyt keskusteluja mm. kaupungin tilakeskuksen kanssa Kirnumäen kiinteistön remonttitarpeista, joista esiin oli noussut henkilökunnan sosiaalitilat ja käyttövesiputket. Ydinryhmässä voitiin kuitenkin todeta, että remonttitarpeet riippuvat myös toiminnan laadusta. Kesän aikana ydinryhmä oli vahvistunut yhdellä jäsenellä, jonka myötä mukaan oli tullut idea ja alustava luonnos Kirnumäen kiinteistöön perustettavasta kansainvälisestä taiteilijaresidenssistä. Tähän liittyen hän ja kumppanuuskehittäjä kävivät syyskuussa Taiteen edistämiskeskuksella Kuopiossa palaverissa läänintaiteilijan kanssa, jossa saatiin tietoa Suomessa toimivista taiteilijaresidensseistä sekä mahdollisista tahoista, joiden kautta toiminnalle voisi hakea rahoitusta.

Syyskuussa ArtMylly ry:n ja ydinryhmän jäseniä kävivät yhdessä tutustumassa Kirnumäen tiloihin. Lokakuussa ydinryhmän kokouksessa määriteltiin tulevan kumppanuuspöydän tavoitteeksi selvittää, millä ehdoilla Kirnumäen kiinteistö on mahdollista saada käyttöön residenssitoimintaan. ArtMyllyn hallitus oli päättänyt kokouksessaan, että yhdistys ei lähde mukaan residenssin kehittämiseen.

Koska Kirnumäen osalta edistystä ei saatu tapahtumaan, ydinryhmä pohti tilannetta kokouksissaan ja marraskuussa päätettiin laittaa kirjan kannet kiinni hankkeelle määritellyn alkuperäisen tavoitteen osalta. Kirnumäen kiinteistö jää edelleen uinumaan. Sopivia toimijaehdokkaita ei loppujen lopuksi löytynyt, kun kiinteistön ylläpitokulut ovat isot ja alustavasti kaavaillut toiminnat olisivat vaatineet mittavia investointeja. Hankkeen loppuaikana päätettiin selvitellä, onko Vehmersalmella tarvetta ja kiinnostusta osuuskunnan perustamiseen. Kevätpuolen tavoitteeksi asetettiin myös kumppanuuspöydän järjestäminen asukastuvan toiminnan kehittämiseen.

23.8.2018 Ydinryhmän kokous

25.9.2018 Yhteistutustuminen Kirnumäen kiinteistöön ArtMyllyn kanssa

3.10.2018 Ydinryhmän kokous

19.11.2018 Ydinryhmän kokous


Joulukuu 2018 - maaliskuu 2019:

Alkuperäisen tavoitteen, eli Kirnumäen osalta lopetettiin toimenpiteet marraskuun lopulla pidetyssä ydinryhmän kokouksessa. Todettiin, että Kirnumäki jää edelleen uinumaan. Toimijaa/toimijoita ei loppujen lopuksi löytynyt, koska kiinteistössä on isot ylläpitokustannukset ja toiminnan käynnistäminen vaatisi suuria investointeja.
 
Tammikuussa ydinryhmän kokouksessa sovittiin jatkotoimenpiteistä. Päätettiin toteuttaa kumppanuuspöytä asukastuvan toiminnan ja käytäntöjen selkeyttämiseksi. Asukastuvalla on aloittanut työntekijä, joka on paikalla useampana päivänä viikossa. Tämän vuoksi oli tärkeää sopia käytännön asioista. Kumppanuuspöytä kokoontui helmikuussa, mukana oli kaupungin työntekijöitä sekä paikallisten yhdistysten ja tilojen käyttäjien edustajia.
 
Vehmersalmella palvelujen heikentyminen, saatavuus ja saavutettavuus ovat olleet keskustelujen teemana usean vuoden ajan. Yhtenä ratkaisuna on esitetty osuuskunnan perustamista. Helmikuussa järjestettiin yhden päivän aikana kaksi infoa siitä, millainen on osuuskunta yrityksenä ja mitä se mahdollistaa. Tilaisuuksien järjestelyistä vastasivat Kuopion kaupunki ja Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke. Päivä- tilaisuus oli suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille. Kutsujana ja yhteistyökumppanina järjestelyissä oli TE-toimisto. Iltatilaisuus järjestettiin, jotta myös työssä käyville tarjoutui mahdollisuus osallistua. Tilaisuuksissa Tarjoomo -hanke esitteli tulevan Tarjoomon mahdollisuutta toimia palvelujen myynti- ja markkinointikanavana.
 
Kuopion kaupungillakin olisi intressejä ostaa maaseutualueilla palveluja paikallisilta yrityksiltä kaupungin palvelujen tuottamiseen, yrityksiä ei kuitenkaan ole riittävästi. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin palvelualue on valmistellut hankesuunnitelmaa, jossa kartoitetaan osuuskuntayrittäjyydestä kiinnostuneet, vahvistetaan heidän osaamistaan ja tavoitteena olisi osuuskunnan perustaminen. Vehmersalmi on hankealueena liian pieni, joten hankkeen toimenpiteet kohdistuisivat myös Riistavedelle ja Juankoskelle.
 
14.1. Ydinryhmän kokous
 
20.2. Kumppanuuspöytä: Asukastuvan toiminta
 
21.2. Kaksi osuuskunta infoa
 
28.2.2019 Osuuskuntakin on yritystoimintaa. Paikallislehti Soisalon Seudun juttu.

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile