Verkostot

Yhteistyö, verkostot ja kumppanuus 2018

Hankkeessa kehitämme eri sektoreiden välisiä kumppanuuksia pilottikohteissa, mutta tavoitteena on myös tunnistaa ja hyödyntää kunnan ulkopuolisia resursseja ja kumppaneita. Niitä voivat olla maakunta, valtio, maakunnalliset ja valtakunnalliset järjestöt ja hankkeet, yritykset (esim. liikkuvia tai sähköisiä palveluja tuottavat), rahoittajat sekä muut mahdolliset sidosryhmät.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

SAKKE – järjestöyhteistyön kehittämishanke. SAKKE -hankkeessa kootaan maakunnallista järjestöohjelmaa ja rakennetaan toimeksi.fi sähköistä alustaa järjestöjen ja kuntien käyttöön. Hankkeen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä järjestöjen toiminnan kehittämiseen liittyen, on oltu puolin ja toisin kumppaneina tilaisuuksien järjestelyissä sekä työpajojen toteutuksessa ja tehty viestintäyhteistyötä. Yhteistyö on ollut tiivistä.

Kuopion kansalaisopisto. Kansalaisopiston kanssa on ideoitu koko maakuntaa kattavaa kansalaisopistojen yhteistä koulutusta vuodelle 2019, teemana osallisuus, järjestöt kumppanina ja palvelujen tuottajana.

Työtä osuuskunnasta -hanke ja Osuuskunta Pirtsakki. Hanke päättyi huhtikuussa 2018. 

Pohjois-Savon Kylät ry ja Kehittyvät kylät palveluita tuottamassa -hanke. Pohjois-Savon Kylät ry:n kanssa on käyty neuvotteluja yhteistyöstä ja heidän jo päättyneestä hankkeesta on saatu hyviä toimintamalleja Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen toteutukseen. Yhteistyö jatkuu myös Pohjois-Savon Kylät ry:n uusien hankkeiden kanssa.

Kylät sydämellä -hanke. Ylä-Savon Veturin alueella toimivan Kylät sydämellä -hankkeen kanssa toteutetaan Sukevalla hyvinvointi- ja palvelupäiviä.

DigitYS -hanke. Ylä-Savon Veturin DigitYS -hankkeen koulutuksiin liittyvää viestintäyhteistyötä on tehty Varpaisjärvellä.

Kuopion kriisikeskus. Kriisikeskuksen kanssa on toteutettu viestintäyhteistyötä. Kriisikeskus tuottaa videovälitteistä kriisiapua ja palvelee rikoksen uhriksi joutuneita koko maakunnan alueella. Kriisikeskuksessa on käynnistynyt myös Maaseudun turvaverkko -hanke, jonka kanssa on neuvoteltu yhteistyöstä.

Huoltoliitto ry. Huoltoliiton kumppanina on tehty hankesuunnittelua. Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke on kumppani, mikäli hankkeet hyödyttävät pilottikohteita.

Etelä-Pohjanmaan Leaderit (maakuntauudistus). Viestintäyhteistyötä, hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakamista.

Uudistuvat elinvoimataajamat (Ruralia-instituutti, Spatia/Itä-Suomen yliopisto). Hanke on Kirkonkylät palvelukeskuksina ”sisarhanke”, jossa mukana kuntia Pohjois- ja Etelä-Savosta sekä Pohjois-Karjalasta. Tietojen ja osaamisen vaihtoa, hyvien käytäntöjen jakamista sekä viestintäyhteistyötä.

Pohjois-Savon liitto. Yhteistyötä liittyen maakuntauudistukseen: hyte (Hyvinvointivoimala/kulttuurisote), osallisuus, asiointipisteet, digi-palvelut ja digi-tuki, viestintä. Maakuntaliiton ja SAKKE-hankkeen kanssa on toteutettu yhteistyössä neljä järjestöille suunnattua tilaisuutta, joissa on tiedotettu maakuntauudistuksesta sekä ideoitu järjestöjen/asukkaiden yhteistyötä maakunnassa. Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen toinen rahoittaja.

Kuntaliitto (VM). Kuntaliiton (VM:n) kanssa jatkuvaa tiedonvaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista. Kuntaliiton ja viestintätoimisto Hallonin osallisuuspeli (4 kpl) on hankittu KKP -hankkeen käyttöön. Vastaavasti Kuntaliitto on kiinnostunut hankkeemme kehittämistä ja käyttämistä työkaluista. Hankkeen toimesta olemme kommentoineet Kuntaliiton teemoihimme liittyviä julkaisuja ja hankkeen edustaja kutsuttiin asiantuntijatyöryhmään kehittämään kumppanuuspöytä toimintamallia hyödynnettäväksi kunnissa ja maakunnissa. Pilottimme Sukeva ja KKP -hankkeemme kutsuttiin esittelemään toimintaa kesäkuussa 2018 Kuntademokratiaverkostoon – teemana Pienten kuntien osallisuustyö.

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) KAHVEE-verkosto (kansalaistoiminta ja hyvinvointi). Tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa. Verkoston vastuutoimijat: Itä-Suomen yliopisto, Suomen Kylät ry, Kuntaliitto. 

Digiboksi-hanke. Valtakunnallinen maaseudun kuljetuksiin ja liikkumiseen liittyvä tiedonvälitys -hanke, Vaasan yliopisto. Tietojen vaihtoa, välitetty mm. tietoja Pohjois-Savosta hyödynnettäväksi hankkeessa.

Sivu päivitetty 2.8.2018

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile