Vesanto

Syksy 2018:

6.8.2018 Tilaohjelman käynnistyspalaveri

5.9.2018 Tilaryhmän kokous

27.9.2018 yhteisöillassa kartoitettiin yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa ja pohdittiin yhdistysten tilojen tarvetta sekä viestinnän haasteita. Paljon asiaa ja paljon isoja kysymyksiä ratkaistavaksi jatkossa. Osallistujia oli 15, joista nuorin 7 kuukauden ikäinen. Mukana yhdistystoimijoita, kunnan luottamushenkilöitä sekä viranhaltijoita.

29.10.2018 ydinryhmässä käytiin keskustelua tilaohjelman etenemisestä. Iso keskusteluteema oli myös viestintä ja sen kehittäminen. 14.11. pidettävässä yrittäjäillassa kysytään yrittäjiltä ideoita tilojen hyödyntämisen mahdollisuuksiin sekä ajatuksia palvelutarvekartoituksen tekemiseen.

14.11.2018 Vesannon yrittäjäillassa yrittäjien, päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa ideoitiin kunnan omistamien kiinteistöjen ja tilojen uudenlaisia käyttömahdollisuuksia. Ideointi tuotti paljon jatkoon jalostettavaa, jopa uusia yritysideoita ja Vesannon brändäykseen liittyviä aivan uudenlaisia avauksia! Tilaohjelmaan saatiin "lihaa luitten päälle". Vahvistuksena tilaisuudessa SavoGrown Matti Ylönen kertomassa Sopien -hankkeesta.

 

 

Kevät 2018:

Vesannolla Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanketta esiteltiin tammikuun 2018 lopussa elinvoimaryhmälle sekä johtaville luottamushenkilöille. Helmikuussa elinvoimaryhmä teki esityksen kunnanhallitukselle hankkeen ydinryhmäksi ja hankkeessa kehitettäviksi teemoiksi. Ydinryhmän kokoonpanoksi elinvoimaryhmä esitti: kunnan johtoryhmä, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, elinvoimaryhmän puheenjohtaja, rakennustarkastaja, liikuntasihteeri, kirjasto—ja kulttuurisihteeri, palveluneuvoja, koulun edustaja sekä 
1 - 2 teemakohtaisesti vaihtuvaa jäsentä. Kehittämisteemoiksi elinvoimaryhmä esitti kolmea asiakokonaisuutta: 1) Tilaohjelma ja ympäristönhoito 2) Palvelutarvekartoitus 3) Koulu toimintakeskuksena. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset kokouksessaan 19.3. Ydinryhmän koollekutsujaksi nimettiin kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja on myös ydinryhmän puheenjohtaja. Tiedottajana toimii kunnan palveluohjaaja.

Ensimmäisessä ydinryhmän kokouksessa syvennettiin elinvoimaryhmän valitsemia kehittämiskokonaisuuksia. Tilaohjelma ja ympäristönhoito -teemaan asetettiin tavoitteet. Asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien ajatusten ja ideoiden kokoamiseksi päätettiin alkuun järjestää kehittämisilta toukokuussa ja sen jälkeen suunnitella toimenpiteitä tarkemmin.

Kehittämisillan koolle kutsujana oli Vesannon kunta ja osallistujia oli noin 20. Työpajan jälkeen vesantolaisilla oli mahdollisuus vastata kysymyksiin sähköisesti noin viikon ajan. Yhteensä saatiin 105 ideaa ja ajatusta yhdeksään teemaan. Teemasta riippumatta, eniten kehittämistarpeita nousi järjestötoiminnan ja niiden tuottamien palvelujen kehittämiseen. Erityisesti korostui toiminnan ohjaustarve. Kehittämisillan perusteella ydinryhmässä todettiin, että syksyllä on tarpeen kutsua koolle järjestöt. Siinä täsmennetään kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämistä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja kehittämisillassa esiin nousseisiin tarpeisiin.

Elokuussa 2018 kunnanjohtaja kutsuu koolle tilaohjelman sisältöä valmistelevan ryhmän, joka tekee esityksen ydinryhmälle ohjelman sisällöstä. Palvelutarvekartoituksen toteutuksessa hyödynnetään eRaati työkalua sekä yhteistyötä SavoGrow:n kanssa. Koulu toimintakeskuksena teemaa käsitellään hankkeen myöhemmässä vaiheessa.

Teksti päivitetty 15.6.2018

 

31.1.2018 Aloituspalaveri

12.4.2018 Ydinryhmän kokous

16.5.2018 Vesannon kehittämisilta, jossa Palvelupaja

22.5.2018 Paikallislehti Sisä-Savo: Kehittämisillasta runsaasti ehdotuksia.

30.5.2018 Ydinryhmän kokous

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile