Vesanto

Huhtikuu 2019 -

10.4.2019 Tilaryhmän työpajassa työstettiin kunnanhallituksen, puheenjohtajiston ja elinvoimaryhmän voimin tilaohjelman visiota ja strategisia tavoitteita peilaten kuntastrategiaan. Idearikkaan porukan työskentelyn tuloksena tavoitteet kiteytettiin ja päästiin iso askel eteenpäin ohjelman sisällön osalta. Syntyipä uusia, innovatiivisia ajatuksiakin! 

2.5.2019 kaksi kokousta: Aamun ydinryhmässä viimeisteltiin kesän aikana toteutettavan palvelukartoituksen sisältöä, keskusteltiin yhdistyskyselyn tuloksista ja pohdittiin siihen liittyen jatkotoimenpiteitä. Kuvakilpailuun kaivattiin osallistujia ja sovittiin viestinnän tehostamisesta siihen liittyen. Iltapäivällä pienemmän työryhmän voimin viimeisteltiin tilaohjelman sisältöä. Ohjelma alkaa olla siinä vaiheessa, että sen sisältö käsitellään toukokuun lopussa kunnanhallituksessa ja kesäkuussa valtuustossa. Tilatyöryhmän työ päättyy, ydinryhmä jatkaa työskentelyään vielä syksyllä.

19.6.2019 juttu uutiskirjeessä: Vesannon kulttuurivallankumousta tehdään suupielet hymyssä

13.8.2019 ydinryhmän kokouksessa tehtiin tilannekatsaus siihen, mitä toimenpiteitä on tehty. Tilaohjelma on valmistunut, valokuvakilpailun kuvat palkittu, palvelutarvekysely edelleen käynnissä ja maailman suurimman luokkakokouksen ohjelma kunnan osalta valmistumassa. Uutena aiheena käynnistettiin keskustelua uudesta, rakennettavasta koulusta toimintakeskuksena – visioitiin tulevaisuutta, jonka vuoksi mukana myös koulun edustus. Yhdistyskyselyn tulosten hyödyntäminen vaatii vielä viimeisen ydinryhmän kokouksen paneutumista teemaan. Yhdistysilta on Vesannolla 3.9., se toteutetaan yhdessä SAKKE-hankkeen kanssa.

 


Aikaisemmat:

Tammi - heinäkuu 2018:

Vesannolla Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanketta esiteltiin tammikuun 2018 lopussa elinvoimaryhmälle sekä johtaville luottamushenkilöille. Helmikuussa elinvoimaryhmä teki esityksen kunnanhallitukselle hankkeen ydinryhmäksi ja hankkeessa kehitettäviksi teemoiksi. Ydinryhmän kokoonpanoksi elinvoimaryhmä esitti: kunnan johtoryhmä, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, elinvoimaryhmän puheenjohtaja, rakennustarkastaja, liikuntasihteeri, kirjasto—ja kulttuurisihteeri, palveluneuvoja, koulun edustaja sekä 
1 - 2 teemakohtaisesti vaihtuvaa jäsentä. Kehittämisteemoiksi elinvoimaryhmä esitti kolmea asiakokonaisuutta: 1) Tilaohjelma ja ympäristönhoito 2) Palvelutarvekartoitus 3) Koulu toimintakeskuksena. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset kokouksessaan 19.3. Ydinryhmän koollekutsujaksi nimettiin kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja on myös ydinryhmän puheenjohtaja. Tiedottajana toimii kunnan palveluohjaaja.

Ensimmäisessä ydinryhmän kokouksessa syvennettiin elinvoimaryhmän valitsemia kehittämiskokonaisuuksia. Tilaohjelma ja ympäristönhoito -teemaan asetettiin tavoitteet. Asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien ajatusten ja ideoiden kokoamiseksi päätettiin alkuun järjestää kehittämisilta toukokuussa ja sen jälkeen suunnitella toimenpiteitä tarkemmin.

Kehittämisillan koolle kutsujana oli Vesannon kunta ja osallistujia oli noin 20. Työpajan jälkeen vesantolaisilla oli mahdollisuus vastata kysymyksiin sähköisesti noin viikon ajan. Yhteensä saatiin 105 ideaa ja ajatusta yhdeksään teemaan. Teemasta riippumatta, eniten kehittämistarpeita nousi järjestötoiminnan ja niiden tuottamien palvelujen kehittämiseen. Erityisesti korostui toiminnan ohjaustarve. Kehittämisillan perusteella ydinryhmässä todettiin, että syksyllä on tarpeen kutsua koolle järjestöt. Siinä täsmennetään kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämistä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja kehittämisillassa esiin nousseisiin tarpeisiin.

31.1.2018 Aloituspalaveri

12.4.2018 Ydinryhmän kokous

16.5.2018 Vesannon kehittämisilta, jossa Palvelupaja

22.5.2018 Paikallislehti Sisä-Savo: Kehittämisillasta runsaasti ehdotuksia.

30.5.2018 Ydinryhmän kokous

Elo - marraskuu 2018:

Elokuun alussa pidettiin ensimmäinen tilatyöryhmän kokous, jossa mietittiin tilaohjelman sisältöön kehittämisideoita. Kunnanjohtaja kutsui tilatyöryhmään osan ydinryhmäläisiä sekä lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja teknisen johtajan. Syyskuussa tilatyöryhmä kokoontui toisen kerran. Kokouksessa käytiin läpi Vesannon kunnan kiinteistöt ja sovittiin jatkokehittämisen linjaukset, painopisteenä kehittämiskohteet mm. yritystilat, myytävät kiinteistöt, tyhjien tilojen hyödyntäminen tulevaisuudessa, tiloissa tapahtuvien toimintojen kehittäminen/toiminnan muodon muutokset.

Vesannon yhteisöilta kutsuttiin koolle syyskuun lopussa. Illan aikana keskusteltiin toukokuun palvelupajassa esiin nousseista kehittämisideoista sekä pohdittiin yhdistysten toiminnan kehittämistä, niiden tilojen tarvetta ja toimintaan liittyvää viestintää. Osallistujia oli 15, joista nuorin 7 kuukauden ikäinen. Mukana yhdistystoimijoita, kunnan luottamushenkilöitä sekä viranhaltijoita.Yhteistyökumppanina tilaisuudessa oli Sakke-hanke, joka kokosi osallistujilta ajatuksia maakunnalliseen järjestöstrategiaan.

Ydinryhmä kokoontui lokakuun lopussa keskustelemaan tilaohjelman etenemisestä. Iso keskusteluteema oli myös viestintä ja sen kehittäminen.

Marraskuussa pidetyssä yrittäjäillassa yrittäjien, päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa ideoitiin kunnan omistamien kiinteistöjen ja tilojen uudenlaisia käyttömahdollisuuksia. Ideointi tuotti paljon jatkoon jalostettavaa, jopa uusia yritysideoita ja Vesannon brändäykseen liittyviä aivan uudenlaisia avauksia! Tilaohjelmaan saatiin "lihaa luitten päälle". Vahvistuksena tilaisuudessa oli SavoGrown Matti Ylönen kertomassa Sopien -hankkeesta.

6.8.2018 Tilaohjelman käynnistyspalaveri

5.9.2018 Tilatyöryhmän kokous

27.9.2018 Yhteisöilta

29.10.2018 Ydinryhmän kokous

14.11.2018 Yrittäjäilta


Joulukuu 2018 - maaliskuu 2019:

Tilatyöryhmän työskentely käynnistyi elokuussa. Joulukuun kokouksessa työryhmän vieraana oli Future Savo hankkeen Ville Keränen, hän esitteli hankkeen toimenpiteitä. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin marraskuisen yrittäjäillan tuloksista. Tammikuussa tehtiin tilakierros myytäviksi tai vuokrattaviksi sopiviin tiloihin. Maaliskuun kokouksessa käsiteltiin alustavaa tilaohjelman luonnosta. Elinvoimaryhmän ja kunnanhallituksen yhteisessä työpajassa huhtikuussa tilaohjelman sisältöä ideoidaan ja täydennetään. Tavoitteena on, että ohjelma käsitellään toukokuussa kunnanhallituksessa ja kesäkuussa valtuustossa.
 
Ydinryhmän työskentelyssä keskeisiä asioita ovat olleet palvelutarvekartoitus, viestintä ja markkinointi sekä yhdistystoiminnan tarpeet ja kehittäminen. Palvelutarvekartoituksen toteuttamiseen on koottu ajatuksia ydinryhmän jäseniltä sähköisellä kyselyllä. Kartoitus toteutetaan kesän aikana Kuntakirjeessä, sähköisenä kyselynä sekä tapahtumissa. Tapahtumissa nuoret kesätyöntekijät jalkautuvat osallistujien pariin. Viestinnän ja markkinoinnin tueksi on suunniteltu valokuva- ja videokuvauskilpailu, joka toteutetaan 1.4. – 20.6. välisenä aikana.
 
Yhdistyskysely rakennettiin huomioiden tilaohjelman sisältö (yhdistysten tilatarpeet), yhteistyön ja hyte-työn kehittäminen sekä viestinnän näkökulma. Yhdistyskyselystä kerrottiin helmikuun yhdistysillassa sekä Yhdessä eteenpäin tapaamisessa. Kysely toteutettiin sekä sähköisenä että paperilomakkeella. Vastauksia saatiin 17. Noin 10 keskeistä yhdistystä jätti vastaamatta. Niiltä pyydetään vastauksia vielä jälkikäteen.
 
10.12. Tilatyöryhmän kokous
 
13.12. Ydinryhmän kokous
 
7.1. Yhdistystoiminnan/-kyselyn suunnittelupalaveri
 
23.1. Tilaryhmän tilakierros
 
12.2. Ydinryhmän kokous
 
12.2. Yhdistysilta
 
19.3. Tilatyöryhmän kokous
 
28.3. Ydinryhmän kokous
 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile