Ajankohtaista

21.04.2020

Mansikan alueen kehittämisideoille yli 170 000 euroa

Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallitus päätti 33 800 euron rahoituksesta alueen yrityksille. Samassa kokouksessa myönnettiin noin 75 000 euroa yleishyödyllisten yhdistysten ja muiden yhteisöjen harrastustoimintaa edistäviin hankintoihin. Biokaasulla liikkeelle -hanke sai 64 000 euroa. Hallitus päätti myös uuden matkailun kehittämishankkeen rahoituksen hakemisesta Euroopan sosiaalirahastosta. Hallitus oli koolla 15. huhtikuuta.

Savon Sähkötekniikka Oy:lle Leppävirralle myönnettiin investointitukea palveluiden laajentamisessa tarvittaviin laitehankintoihin reilut 22 700 euroa. Yritys asentaa, ohjelmoi, suunnittelee ja kunnossapitää sähkölaitteistoja ja sähköverkkoja. Lisäksi yritys tekee automaatiojärjestelmiä teollisuuteen ja verkkoyhtiölle. Nyt palveluita ollaan laajentamassa. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ja palkata uusi työntekijä.

Varkautelainen Juuti Services Oy tekee manuaalista puunkorjuuta sekä metsänhoitoa. Yritykselle myönnettiin investointitukea hieman yli 6800 euroa energiapuun hakkuussa tarvittavan kaluston hankintaan. Investoinnit mahdollistavat liikevaihdon kasvun. Tavoitteena on palkata yritykseen ensimmäinen työntekijä.

Kehvonpellon tila on vuoden 2018 alussa perustettu luonto- ja eläinavusteisten hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluiden tuottamiseen erikoistunut maatila Leppävirralta. Tilan toiminta on laajenemassa yksityisiin sosiaalipalveluihin ja yritykselle myönnettiin 4300 euroa investointitukea toiminnassa tarvittaviin rakennusinvestointeihin. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut pitävät sisällään tuettua työtoimintaa ja tallitoimintaa. Tuettu työtoiminta suunnataan aikuissosiaalityön asiakkaille, pitkäaikaistyöttömille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tallitoiminta suunnataan lapsille sekä nuorille ja sitä voidaan toteuttaa sekä yksilö- että pienryhmätyöskentelynä.

Harrastusvälineiden hankintaan noin 75 000 euroa

Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n Harrastusvälineiden hankinta -teemahankkeeseen tuli hakuajan puitteissa yhteensä 28 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin kokonaisuudessaan noin 75 000 euroa 25 hakemukselle. Hakemuksia saapui kaikista Mansikan toimialueen kunnista.

Teemahankkeessa hankitaan välineitä urheilu- ja liikunta sekä musiikki- ja kulttuuriharrastusten edistämiseksi. Rahoitusta myönnettiin Suonenjoelta viidelle hankkeelle, Rautalammille neljälle, Tervoon kolmelle, Vesannolle neljälle, Leppävirralle kolmelle ja Varkauteen kaikkiaan kuudelle hankkeelle.

Harrastusvälineiden hankinta -teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten ja muiden yhteisöjen harrastustoiminnan mahdollistamista ja lisäämistä edistäviä hankintoja. Tuen suuruus on 1000–10 000 euroa ja tukitaso on 75 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Uusi matkailun kehittämishanke

Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallitus päätti hakea Pohjois-Savon ELY-keskukselta ESR-rahoitusta ”Asiakaskato kuriin myynnin tehostamisella matkailuyrityksissä” -hankkeelle. Taustalla on Mansikan alueen matkailuyrittäjille tehty selvitys, jossa nousi esiin selkeitä tarpeita matkailun kehittämiselle. Alueen matkailuyritykset ovat pieniä ja usein sivutoimisia, mutta matkailupalveluita on hyvin olemassa ja kasvupotentiaalia paljon. Matkailupalvelujen saavutettavuudessa on kuitenkin parannettavaa. Yrittäjät esittivät selkeän tarpeen matkailun kehittämisestä alueella.

Hankkeessa koulutetaan matkailuyrittäjiä parantamaan palvelujensa löydettävyyttä ja saavutettavuutta verkossa, lisätään yritysten verkostoitumista, sekä kartoitetaan yrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista muuttuneiden tilanteiden keskellä. Mukaan otetaan 10–15 yritystä. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.5.–30.10.2020 ja sen kustannukset ovat 50 500 euroa.

Biokaasulla liikkeelle -hankkeelle 64 000 euroa

Kehittämisyhdistys Mansikka ry myönsi 64 000 euroa Biokaasulla liikkeelle -hankkeelle. Hankkeessa selvitetään hajautetun liikennebiokaasun tuotantomahdollisuuksia. Hanke on tarkoitus toteuttaa Mansikan ja Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alueilla. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Leppävirran kunta, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 99 000 euroa. Hanke käynnistyy, mikäli Ylä-Savon Veturi ry:n hallitus tekee hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen.

Lisätietoja, Kehittämisyhdistys Mansikka ry, toiminnanjohtaja Kirsi Manninen, 045 131 5077
kirsi.manninen(at)mansikkary.fi

 

 

 

 

 

 

 
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile