Ajankohtaista

05.11.2020

Mansikalta 31 000 euroa yritysten kehittämiseen

Elsor Oy on elektronisten komponenttien valmistukseen erikoistunut yritys Suonenjoelta. Mansikka myönsi yritykselle 11 100 euroa toimivan yrityksen perustamistukea liiketoiminnan uudistamiseen. Yritys on kehittämässä desinfiointilaitetta uusille markkinoille ja terveysteknologian toimialalle. Perustamistuki kohdistuu laitteen tehokkuuden testaamiseen ja testikäyttöön tuotekehityksessä. Laitteen valmistus ja myynti kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja mahdollistaa toisen työntekijän työllistämisen.

Varkautelaisen Suunnittelutoimisto Ser-Plan Oy:n erikoisosaamista ovat teollisuuden mekaniikkasuunnittelu sekä sähköverkon maasto- ja rakennesuunnittelu. Kehittämisyhdistys Mansikka ry myönsi yritykselle 9 400 euroa investointitukea hankkeeseen, jossa investoidaan uuden teknologian laitteisiin sekä ohjelmistoihin sähköverkon maasto- ja rakennesuunnittelua varten. Kokonaisuudella yritys voi tuottaa luotettavaa paikkatietoa sekä maakaapeleiden että ilmajohdon suunnittelua varten. Suunnittelukohteet sijaitsevat lähinnä maaseudulla ja haja-asutusalueilla, joissa maasto on paikoitellen haastavaa. Uudet laitteet mahdollistavat toimivan satelliittiyhteyden myös katvealueilla, jolloin mittaustyö voidaan suorittaa luotettavasti ja tehokkaasti. Investoinnilla tavoitellaan liikevaihdon kasvua sekä yhden uuden työntekijän palkkaamista.

EP Steel & Machine on nuoren yrittäjän marraskuussa 2019 perustama yritys Suonenjoelta. Yritys valmistaa metallirakenteita ja niiden osia. Mansikka myönsi yritykselle 6 300 euroa tarvittavien koneiden ja laitteiden, kuten yhdistelmähitsauskoneen ja metallivannesahan hankintaan. Yritys tuottaa palveluita alihankintana usealle paikalliselle yritykselle, lisäksi asiakkaita on ympäri Suomen. Investoinnit parantavat yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Suomen Polyureakatot Oy Leppävirralta tekee ruiskutettavia vesieristyspinnoituksia ja ruiskutettavia lämmöneristyksiä. Polyureapinnoitusten ja polyuretaanivaahtoeristysten lisäksi yritys tarjoaa pelti- ja tiilikattojen maalausta. Nyt yritys on laajentamassa toimintaansa uudentyyppiseen ruiskupinnoitukseen. Mansikka myönsi yritykselle tarvittavan ruiskutuslaitteiston hankintaan 2 100 euroa. Investointi mahdollistaa liikevaihdon kasvun ja työntekijän palkkaamisen.

Toiminimi Juha Paananen on perustettu tammikuussa 2020 Suonenjoelle. Yritys tuottaa metsänhoitopalveluja metsänomistajille ja on myös erikoistunut pihapuiden kaatoon. Kehittämisyhdistys Mansikka ry myönsi yritykselle 2 000 euroa investointitukea kantojyrsimen ja ammattikäyttöön soveltuvan raivaussahan hankintaan. Investointi tukee uutta yrittäjyyttä ja monipuolistaa alueen palvelutarjontaa.

Mansikalta rahoitusta Tervon luontopolun kehittämiseen

Tervon kirkonkylällä sijaitsevan Pohjalammin virkistysalueella kulkevan, noin kahden kilometrin mittaisen Helle-luontopolun esteettömyyttä ollaan parantamassa. Kehittämisyhdistys Mansikka ry myönsi 13 650 euroa Tervon kunnan Luonto virkistää Tervossa -kehittämishankkeeseen. Luontopolku on hyvin suosittu alueen asukkaiden keskuudessa. Se on myös merkittävä matkailukohde lähellä Tervon kirkonkylää ja tukee Sisä-Savon alueen luontomatkailukohteiden verkostoa. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää luontopolun rakenteita, parantaa esteettömyyttä ja luontoalueen saavutettavuutta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 19 500 euroa.

Mikroyritysten digitaitoja kehitetään

Kehittämisyhdistys Mansikka ry myönsi 39 000 euroa Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n Ihan diginä: Uudet tiedot ja taidot käyttöön mikroyrityksille -hankkeelle. Tavoitteena on parantaa mikroyritysten digiosaamista ja sitä kautta lisätä niiden tuottavuutta ja kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Digiosaamisen kehittämisellä tuetaan yritysten selviytymistä korona-pandemian aiheuttamista muutoksista. Hanke toteutetaan SavoGrown kuntien sekä Leppävirran ja Varkauden alueilla. Kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat hieman yli 74 000 euroa.

Lisätietoja antaa, Kehittämisyhdistys Mansikka ry, toiminnanjohtaja Kirsi Manninen, Puh. 045 131 5077, kirsi.manninen(at)mansikkary.fi
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile