Ajankohtaista

11.01.2021

Pilottikuntia haetaan kehittämään uusia palveluratkaisuja

Uusi hanke auttaa Pohjois-Savon maaseutukuntia kehittämään uusia palveluratkaisuja ja lisäämään asukkaiden hyvinvointia. Mukaan haetaan pilottikuntia. Haku on avoinna 12.1.–5.2.

Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon-hanke tarjoaa kunnille maksutonta tukea uusien ratkaisujen löytämiseen. Mukaan haetaan 6–8 pohjoissavolaista maaseutukuntaa, joilla on kehittämistarve väestön hyvinvointiin tai palveluihin liittyen.  

-Kehitettävät asiat nousevat kuntien ja niiden asukkaiden tarpeista, kertoo projektipäällikkö Seija Korhonen. Teemat voivat liittyä esimerkiksi kunnan eri toimialojen tai eri sektoreiden tuottamien palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, asukkaiden liikkumiseen tai liikenteeseen, infraan tai digiosaamisen kehittämiseen.

Korhosen mukaan kunnassa kehitettävä asia voi olla pieni tai suuri. Olennaista on, että osallistujat kokevat sen tärkeäksi ja sitoutuvat kehittämiseen. Kunnan omarahoitusta osallistumiseen ei tarvita.

- Kuhunkin pilottikuntaan muodostetaan työryhmä ja kehittämisteemaa työstetään yhdessä prosessimaisesti. Hankkeen avulla käyttöön saadaan erilaisia osallisuuden työkaluja ja voidaan järjestää erilaisia mm. yhdistys- ja yritysiltoja, työpajoja tai infotilaisuuksia, kuvailee työskentelytapoja Korhonen ja muistuttaa, että tarpeen mukaan toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin.

Korhonen sanoo, että osallisuuden vahvistamisella voidaan saada pitkällä aikavälillä jopa kustannussäästöjä, mikä on pienten maaseutukuntien elinvoiman kannalta olennainen asia.

-Osallisuutta vahvistamalla on mahdollista tuottaa uusia palveluratkaisuja ja lisätä asukkaiden hyvinvointia, luottamusta sekä vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Säästöjä voi syntyä tätä kautta ja toisin kuin joskus luullaan, osallisuuden vahvistaminen ei aina lisää kustannuksia, Korhonen painottaa.

Pilotiksi valinta tapahtuu hakemusten perusteella, hakemukset pisteytetään ja valinnan tekee asiantuntijoista ja rahoittajista koostuva työryhmä. Maakunnallinen hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja sen hallinnoinnista vastaa Kehittämisyhdistys Mansikka ry. Hanketta rahoittavat Maaseuturahasto, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto, Pohjois-Savon liitto.

Lisätietoja: projektipäällikkö Seija Korhonen, 050 5678 728, seija.korhonen(at)mansikkary.fi
Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon -hanke

  

 
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile