Hakemuksen sisältö & liitteet

Hankehakemuksen tärkein asiakirja on hankesuunnitelma. Siitä tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

  1. Selvitys hakijan toiminnasta, hakijan organisaatiosta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä henkilö- ja muista voimavaroista;
  2. hankkeen sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä
  3. Hankkeen toteutustapa ja –aikataulu
  4. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt
  5. Hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma (sis. arvio hankkeen tuloista)
  6. Hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista tiedottaminen ja raportointi

Rakentamista koskevaan hankesuunnitelmaan on lisäksi liitettävä:

  1. pääpiirustukset,
  2. rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on erityistä merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia,
  3. rakennusselostus ja
  4. rakennusselostukseen perustava kustannusarvio tai –laskelma.

Huom! Kustannusarvion laadinnassa auttavat seuraavat oppaat: Talonrakennuksen kustannustieto 2014. Haahtela, Yrjänä & Kiiras Juhani

Korjausrakentamisen kustannuksia 2014. Lindberg, Rita ym.

Rakennusosien kustannuksia 2014. Lindberg, Rita ym.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile