Kustannusmallit ja maksatus

Ohjelmakaudella 2014-2020 maaseuturahaston tuissa on valittavissa tositeperusteisen kustannusmallin lisäksi yksinkertaistettuja kustannusmalleja.

Todellisiin kustannuksiin perustuva

Kustannusperusteinen -malli on perinteinen ohjelmakaudella 2007-2013 käytössä ollut toimintatapa eli kaikki hankkeen kustannukset todennetaan laskukopioilla, maksutositteilla/tiliotteilla ja pääkirjan otteella.

Flatrate - Prosenttimääräinen välillisten kustannusten laskenta

Prosenttimääräistä korvausta voidaan käyttää, mikäli hanke sisältää palkkakustannuksia. Hankkeen prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina voidaan hyväksyä 24 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Jos hankkeessa on sen sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakulut, voidaan prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina hyväksyä 15 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin sisältyvät toimistokustannukset, hankehenkilöstön matkakustannukset, hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin, hankehenkilöstön työterveyskustannukset, hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset ja tarjoilukustannukset sekä hankkeen ohjausryhmän kustannukset. Hankkeessa, jossa on erityisen korkeat matkakulut ja käytetään 15% korvausta, prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin eivät sisälly hankehenkilöstön matkakustannukset.

Hankkeen muut kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

 

Maksatus

Hankkeen maksatusta haetaan pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile