Kenelle, Miten, Paljonko?

 Leader-ryhmä voi myöntää yritystukea:

1) viljelijälle tai maatalouden harjoittamiseen osallistuvalle perheenjäsenelle maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan (maatalousyritys)
2) mikroyritykselle maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen sekä maataloutta lukuun ottamatta muuhun yritystoimintaan

Pohjois-Savon Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat sopineet keskinäisestä työnjaosta niin, että ELY-keskus rahoittaa mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä ja Leader-ryhmät rahoittavat sellaisia mikroyrityksiä, joiden työllistyvyys on pääsääntöisesti enintään viisi (5) vuosityöpaikkaa ja joiden hankkeen kustannusarvio on pääsääntöisesti alle 100 000 euroa.

Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstön määrä on alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa euroa.

Miten?

Suosittelemme, että olet ennen yritystukihakemuksen jättämistä yhteydessä Mansikka ry:n toiminnanjohtajaan tai ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.
Hakeminen tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

 

Ohjeita Hyrrä-palvelun käyttämiseen löytyy Hyrrä – maaseudun tukien sähköinen haku - Ruokavirasto

 

Tukihakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti, mutta niitä käsitellään yhdistyksen hallituksen kokousaikataulun mukaisesti noin joka toinen kuukausi.

Tukea voidaan myöntää tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireille tulon jälkeen. On tärkeää huomioida, että toimenpiteen kulut ovat tukikelpoisia vasta sen jälkeen kun tukihakemus on saatettu sähköisesti vireille.

Hyrrään täytettävien tietojen lisäksi tarvitaan myös muita liitteitä mm. yrityksen liiketoimintasuunnitelma, maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma, jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta sekä velkaluettelo. Tarkemmat tiedot liitteistä löytyvät Hakemuksen sisältö & liitteet -sivulta

Paljonko?

 
  1. Investointituki  max. 35 % kokonaiskustannuksista
  2. Investointituki uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun max. 30 % kokonaiskustannuksista
  3. Perustamistuki max.  35 000 € yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen
  4. Perustamistuki max. 10 000 € kokeiluihin, jolla tarkoitetaan yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla.

Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile