Hakemuksen sisältö & liitteet

Yritystuen hakeminen tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelussa.  Hyrrässä täytettävä hakulomake pitää sisällään mm. seuraavat asiat: hakija, hankesuunnitelma, kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimenpiteen merkityksestä yritystoiminnalle, tavoitteet, kustannusarvio kululajeittain, rahoitussuunnitelma, haettava tuki ja yksityinen rahoitus.

Hyrrään täytettävien tietojen lisäksi tarvitaan myös muita liitteitä:

  • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
  • Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma (T2 ja T4 -lomakkeet tai vastaavat tiedot)
  • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
  • Velkaluettelo
  • Rakennusinvestointien osalta tarvitaan pääpiirrustukset, rakenne-, LVI-, sähkö -ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa
  • Jäljennykset tarvittavista luvista
  • Rakenneselostus, sekä siihen pohjautuva kustannusarvio (rakennusinvestoinnit)
  • Irtaimiston osalta tarvitaan luettelo hankittavista koneista ja laitteista, sekä selvitys niiden hintatasosta. 
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile