Valintakriteerit

Yritystukea voidaan myöntää yritystoimintaa maaseudulla edistävään toimenpiteeseen. Tukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen sekä toimivan yrityksen laajentamiseen tai sen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Tukea voidaan myöntää myös toimenpiteeseen, joka vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä (Lähde: Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta 28/2014. 17.1.2014.).

Tuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä:

1) yrittäjän tai yrityksen avainhenkilön ammattitaito (koulutus, työkokemus tai muuten hankittu osaaminen) ko. toimialalta,
2) yrityksen taloudellinen asema perustuen yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden tai palveluiden riittäviin markkinointimahdollisuuksiin
3) määräysvalta yrityksessä on luonnollisilla henkilöillä.

Jokaisen Mansikka ry:n kehittämisohjelman kautta rahoitettavan hankkeen tulee täyttää seuraavat ns. peruskriteerit eli hankkeen/hankkeen hallinnoijalla tulee:

 • olla Mansikan kehittämisstrategian mukainen
 • edistää kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista
 • sisältää tarve ja idea, joka on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta
 • olla suunnitelmiltaan realistinen (toteutettavissa mm. aikataulullisesti ja kustannusten suhteen)
 • olla riittävästi hallinnollista osaamista ja resursseja hankkeen toteuttamiseksi
 • olla riittävä vieraan kielen kommunikointivalmius, jos hanke on kansainvälinen

Lisäksi hanke saa pisteen jokaisesta täyttämästään alla luetellusta kriteeristä. Saadakseen rahoituksen, tulee hankkeen saada tästä osiosta vähintään kolme (3) pistettä. Hankkeen tulee:

 • edistää työllisyyttä
 • edistää yrittäjyyttä
 • edistää uuden yritystoiminnan syntymistä
 • parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä
 • parantaa olemassa olevan yrityksen palveluntarjontaa
 • parantaa alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä
 • edistää nuorten yritteliäisyyttä
 • edistää maaseudun asukkaiden harrastustoiminnan säilymistä
 • edistää olemassa olevien tilojen tehokkaampaa käyttöä
 • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja mallintamista
 • edistää oppimista ja osaamista
 • sisältää kokeilevia ideoita
 • edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista

Varkauden keskustamainen kaupunkialue on rajattu sekä suorien yritystukien että yleishyödyllisten investointitukien ulkopuolelle.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile