Yritystukityypit

Yritystukea voi hakea sekä aloittava että jo toimiva yritys. Tuettavan yritystoiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle.

Yrityksen investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuvaksi sekä uusien koneiden ja laitteiden hankintaan tai aineettomiin investointeihin, kuten tietokoneohjelmistojen hankkimiseen tai kehittämiseen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkimiseen.

Investointien määrä vähintään 5 715 €, tuki 35% hyväksyttävistä kustannuksista (minimituki 2000 €).

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Toteutettavuustutkimuksella voidaan selvittää kannattaako investointiin ryhtyä, ja millä edellytyksillä. Tuella voidaan myös suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa. Tuki kohdistuu asiantuntijapalveluiden käyttöön.

Tukitaso 50 %

Perustamistuki

Perustamistuki on tarkoitettu ensisijaisesti uusille, aloittaville yrityksille. Toimiville yrityksille perustamistuki on mahdollinen, jos kyseessä on uuden liiketoiminnan perustaminen eli esimerkiksi oleellinen laajentuminen uusille markkinoille tai uudelle toimialalle.

Perustamistukea voi hakea yritystoiminna perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin, kuten asiantuntija- ja neuvontapalveluihin esimerkiksi liiketoimintavalmennukseen, tuotekehitykseen, markkinointisuunnitteluun tai laatujärjestelmän laatimiseen.

Tuen määrä vähintään 5 000€ ja enintään 35 000€.

Kokeilu

Yritykset voivat hakea kokeilurahaa toimintaedellytystensä vahvistamiseen, esimerkiksi uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien markkinalähtöiseen suunnitteluun, testaukseen ja kehittämiseen.

Tuen määrä on vähintään 2 000€ ja enintään 10 000€.

Yritysryhmän kehittämishanke

Yritysryhmähankkeella voidaan mm. rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä sekä tukea matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä.

3-10 yritystä, tukiprosentti max. 75. Hakijaksi suositellaan kehittämisyhdistystä, kuntaa tai muuta kehittäjätahoa.

Lisätietoja yritystuista Ruokaviraston sivuilta.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile