Askeleita kansainvälisyyden lisäämiseksi Mansikan alueella

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto rahoittaa Mansikka ry:n alueella toteutettavan selvityksen ”KV-askeleet - Askelmerkit ja toimivat käytänteet kansainvälistymisen lisäämiseksi”, jonka tavoitteena on kerätä tietoa kansainvälistymisen lisäämiseksi alueella.


Kansainvälisyys on yksi Leader-toiminnan perusperiaatteista. Kuten muutkin kehittämistoimet, myös kansainvälinen toiminta on aluekehittämistä, maaseudun elävänä pitämistä ja innovaatioiden esiin nostamista. Kansainvälisen yhteistyön kautta voidaan oppia uutta, saada ideoita omaan toimintaan ja kehittää olemassa olevia, saavuttaa uusia markkinoita ja kumppaneita.

Leader toiminnan periaatteet: monialaisuus, alueperusteisuus, paikallinen kumppanuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö, innovatiivisuus, verkostoituminen, alhaalta ylös
Kuva: Leader toiminnan periaatteet

 

Päättyneen toimintakauden (2014-2020) kansainvälisiä hankkeita on toteutunut Mansikan alueella hyvin vähän. Mansikan alueella on tavoitteena lisätä kansainvälistä yhteistyötä Leader-toiminnassa Leader toiminnan periaatteiden mukaisesti. Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus kartoittaa mitä esteitä kansainvälisen yhteistyön toteutumiselle alueella on sekä millä toimenpiteillä voitaisiin lisätä tulevaisuudessa kansainvälistä yhteistyötä ja millaisia tukitoimenpiteitä tai aktivointia kansainvälistymisen lisääminen vaatii jatkossa.

 

Hankkeena toteutettavan selvityksen tavoitteena on:

- Selvittää toimijoiden kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön
- Selvittää millaisia esteitä kansainvälisen toiminnan toteutumiselle on
- Selvittää millaisia tukitoimenpiteitä toimijat tarvitsisivat kansainvälisen toiminnan toteutumiseksi
- Tehdä toimenpidesuunnitelma kansainvälistymisen edistämiseksi
- Koota hyviä esimerkkejä muilta Leader-alueilta kansainvälisestä toiminnasta ja sen edistämisestä

 

Vuoden aikana kuulemme alueen toimijoita ja heidän ajatuksiaan kansainvälistymisestä ja kuinka kansainvälisellä toiminnalla voitaisiin vastata yhdistysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin sekä kehittää toimintaa. Selvityksen kohderyhmänä ovat pääasiassa yleishyödylliset toimijat.

 

Jos yhdistyksesi/järjestösi/seurasi on kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta tai sinulla on ajatuksia aiheeseen liittyen, voit olla suoraan yhteydessä:

Jaana Oikarinen

Projektipäällikkö
jaana.oikarinen@mansikkary.fi
044 491 6086

 

LINKKEJÄ

Sivustoja kansainvälisestä Leader toiminnasta:

Oppaita:

 

Toteutettuja selvityksiä: 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile