EKOTEKOja – Kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa Mansikan alueella

Mansikka ry:n alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä innostetaan mukaan yhteisiin hiilitalkoisiin kahden vuoden aikana, edistämällä ilmastoa huomioivia elintapoja ja uudistamalla energiaratkaisuja.

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmiskuntaa koskevista ympäristöongelmista. Resurssien ylikulutuspäivä aikaistuu ja ilmastonmuutoksen on todettu kiihtyvän vuosi vuodelta. Pohjois-Savon ilmastotiekartta -hankeen kokoaman tiedon (Pohjois-Savon-kuntien-paastot-ja-hiilitaseet_2018.pdf) mukaan Mansikan alueen kunnat ovat hyvällä tasolla hiilitaseen suhteen, mutta alue ei ole tunnettu ilmastoviisaudesta. Alueella kasvihuonekaasupäästöjä syntyy liikenteestä, jopa noin puolet. Sen jälkeen eniten päästöjä aiheuttavat lämmön ja sähkön kulutus.

Pohjois-Savon kylät on toteuttanut kylille tarvekartoituksen vuonna 2020. Kartoituksessa nousi esille kehitettävinä teemoina mm. kylätalojen toiminnan kehittäminen ja talouden kohentaminen sekä ympäristön ja kierrätyksen kehittäminen.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto rahoittaa kahden vuoden aikana niin globaaliin ilmastohaasteeseen kuin paikalliseen tarpeeseen vastaavan hankkeen: EKOTEKOja ympäristön ja ilmaston parantamiseksi – Kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa Mansikan alueella”

Tavoitteet ovat:

  • Vähennetään alueen ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönottoa
  • Kasvatetaan alueen energiaomavaraisuutta
  • Toteutetaan puolueetonta neuvontaa uusiutuvan energian suunnittelusta ja käyttöönotosta
  • Edistetään ilmastoa huomioivien elintapojen lisäämistä, energiaratkaisuja ja lähiruokamalleja
  • Levitetään hyviä käytänteitä ja valintoja toimijoiden ryhmissä sekä asukkaille, maaseudun menestystekijät esiin
  • Lisätään maaseudun elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja pitovoimaa viestimällä alueen hiilitaseesta sekä ilmastotoimenpiteistä

 

Toiminnan kohderyhmiä ovat Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n alueen asukkaat, kylät ja yhdistykset.

Ensimmäisessä vaiheessa selvitämme mahdollisia kyliä ja kyläyhteisöjä, joilla on käytössään omia tiloja ja ovat halukkaita pienentämään rakennuksen käyttökustannuksia sekä ympäristökuormitusta.

Etsimme yhdistyksiä, seuroja ja muita yhteisöjä, joilla on käytössään omat tilat. Yhdessä kartoitamme käyttökustannusten nykyisen tilanteen ja selvitämme, kuinka säästöjä voitaisiin tehdä.

Vastaa kyselyyn 16.5. mennessä ja ole mukana tekemässä Ekotekoja sekä säästöjä.

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/EnJdAtUvt42iuBJHA

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile