EKOTEKOja – Kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa Mansikan alueella

Mansikka ry:n alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä innostetaan mukaan yhteisiin hiilitalkoisiin kahden vuoden aikana, edistämällä ilmastoa huomioivia elintapoja ja uudistamalla energiaratkaisuja.

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmiskuntaa koskevista ympäristöongelmista. Resurssien ylikulutuspäivä aikaistuu ja ilmastonmuutoksen on todettu kiihtyvän vuosi vuodelta. Pohjois-Savon ilmastotiekartta -hankeen kokoaman tiedon (Pohjois-Savon-kuntien-paastot-ja-hiilitaseet_2018.pdf) mukaan Mansikan alueen kunnat ovat hyvällä tasolla hiilitaseen suhteen, mutta alue ei ole tunnettu ilmastoviisaudesta. Alueella kasvihuonekaasupäästöjä syntyy liikenteestä, jopa noin puolet. Sen jälkeen eniten päästöjä aiheuttavat lämmön ja sähkön kulutus.

Pohjois-Savon kylät on toteuttanut kylille tarvekartoituksen vuonna 2020. Kartoituksessa nousi esille kehitettävinä teemoina mm. kylätalojen toiminnan kehittäminen ja talouden kohentaminen sekä ympäristön ja kierrätyksen kehittäminen.

Kehittämisyhdistys Mansikka ry rahoittaa kahden vuoden aikana, Leader-rahoituksena, niin globaaliin ilmastohaasteeseen kuin paikalliseen tarpeeseen vastaavan hankkeen: EKOTEKOja ympäristön ja ilmaston parantamiseksi – Kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa Mansikan alueella”

Tavoitteet ovat:

  • Vähennetään alueen ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönottoa
  • Kasvatetaan alueen energiaomavaraisuutta
  • Toteutetaan puolueetonta neuvontaa uusiutuvan energian suunnittelusta ja käyttöönotosta
  • Edistetään ilmastoa huomioivien elintapojen lisäämistä, energiaratkaisuja ja lähiruokamalleja
  • Levitetään hyviä käytänteitä ja valintoja toimijoiden ryhmissä sekä asukkaille, maaseudun menestystekijät esiin
  • Lisätään maaseudun elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja pitovoimaa viestimällä alueen hiilitaseesta sekä ilmastotoimenpiteistä

 

Toiminnan kohderyhmiä ovat Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n alueen asukkaat, kylät ja yhdistykset.

Hankeaika: 1.3.2021 – 31.12.2022

Yhteystiedot:

Jaana Oikarinen
Hanketyöntekijä 
Puh. 044 491 6086
jaana.oikarinen@mansikkary.fi

Ajankohtaista:

Kesällä tehdyn kyselyn pohjalta Mansikan alueelta valittiin 9 yhteisessä käytössä olevaa tilaa, mm. kyläyhdistysten ja harrasteseurojen omistuksessa olevia kiinteistöjä, energiaselvitysten toteuttamiseksi. Tavoitteena on selvittää yhteisten tilojen energiatehokkuus, mahdollisuudet ylläpitokustannusten leikkaamiseksi, vaihtoehtoisten olemassa olevien energiamuotojen käyttöönoton edellytykset sekä mahdollisten toimenpiteet. Energiaselvitykset tehdään talven 2021-2022.

Tulevat tapahtumat:

2.12.2021
Nuorten ilmastoaiheinen Foorumi Tervossa

Nuorten Foorumi Tervossa

Linkit:

Energiansäästöviikko 2021

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile