KotiKomposti -kampanja

NYT

Kotikomposti -kampanja jatkuu kevääseen 2022 asti kompostori arvonnalla. 

Kompostorin arvontaan voi osallistua vastaamalla kysymykseen verkossa: 

https://forms.gle/ArBcmWP8R8UbjoYR6

Kolmen perheen kokemuksia kompostoinnista jaamme Mansikka ry:n somekanavilla:

Facebook: 
@mansikkary
@HighwaySavo

Instagram:
@highwaysavo (kohokohdat)
 
#kotikomposti
 
 
  
 

AIKAISEMMIN:

Kotikomposti - kampanjaan valittiin kolme perhettä Mansikka ry:n alueelta. Lue perheen esittelyt sivuiltamme:

https://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/ekotekoja/kotikompostointi-kokemuksia/

KotiKomposti -kampanjan kuva

Mustaa kultaa metsästämässä – KotiKompostori -kampanja kannustaa kotitalouksia biojätteen hyödyntämiseen

Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n uusi EKOTEKOja -hanke sekä alueen jäteyhtiöt, Jätekukko Oy ja Keski-Savon Jätehuolto Llky haluavat edistää biojätteen kompostointia maaseudun taajamissa ja haja-asutusalueilla. KotiKompostori – kampanja kannustaa asukkaita kompostointiin jakamalla käytännön kokemuksia. Mukaan etsitään kotitalouksia, jotka ovat innokkaita kokeilemaan kompostointia vähintään puolen vuoden ajan ja halukkaita jakamaan kokemuksiaan. Kokeiluun osallistuvat kotitaloudet saavat jäteyhtiöiden sponsoroimat lämpökompostorit omakseen.

Hukkaan heitettyä hyötyä

Mansikan alueella suurin osa väestöstä asuu haja-asutusalueella, eikä taajamissakaan biojätteen keräystä kaikkialla ole. Valmisteilla olevan jätelainuudistuksen myötä biojätteen keräysvelvoite voi laajentua kaikkiin taajamiin, vähintään viiden asunnon kiinteistöihin. Biojätteen keräys kaukana olevista taajamista ja haja-asutusalueilta ei ole välttämättä kannattavaa, jos jätettä syntyy vähän ja pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat enemmän päästöjä kuin mitä biojätteen kierrätyksestä syntyvät hyödyt ovat.

Biojätehaasteeseen maaseudun taajamissa ja haja-asutusalueilla voidaan vastata paikan päällä tapahtuvalla kompostoinnilla. Kompostoinnin edut ovat kiistämättömiä ja etenkin omakotitaloasujille kompostoinnista voi olla monenlaista hyötyä; oma lämpökompostori, oikein käytettynä käsittelee kotitalouden biohajoavan jätteen ympäri vuoden. Kompostoimalla palautetaan ravinteet takaisin kiertoon ja saadaan ravinnerikasta multaa esimerkiksi omaan kotipuutarhaan. Biojätteen osuuden poistuessa sekajätteestä, kotitalous voi hakea jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä ja niin ollen vähentää jätemaksuja.

 

Paikallisin toimin kohti hiilineutraaliutta

Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Pohjois-Savon kuntien päästöt ja hiilitaseet 2018-raportti kertoo että Mansikka ry:n alueella on jo varsin hyvä tilanne hiilitaseen suhteen, mutta ilmastoviisaus ei näy alueen markkinoinnissa ja vetovoimatekijänä. Globaaleihin ongelmiin ratkaisut ovat paikallisia; EKOTEKOja hankkeessa edistetään paikallisia toimia ilmastoviisaiden ratkaisujen löytämiseksi. 

Hiilineutraaliutta voidaan edistää monella tapaa. Mansikan alueella päästöjä syntyy eniten liikenteestä, johon lukeutuu mm. jätteiden kuljetus. Kotitalouksien jätteestä 20-40 prosenttia on biohajoavaa jätettä ja sekajätteen seassa poisheitettynä, menetetään mm. ravinteita (fosfori, typpi), hankaloitetaan sekajätteen hyödyntämistä energiantuotannossa sekä lisää jätteenkuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

Kompostoinnin hyödyistä ja eduista ollaan yleisesti samaa mieltä ja niinpä Mansikka ry on EKOTEKOja hankkeen puitteissa yhdistänyt voimansa alueen jäteyhtiöiden, Jätekukko Oy ja Keski-Savon Jätehuollon kanssa. Vuoden 2021 aikana kotikompostointia edistetään tiedottamalla käytännön kokemusten kautta. Kompostointia kokeilemaan etsitään perheitä tai talouksia, jotka ovat innokkaita kokeilemaan kompostointia vähintään puolen vuoden ajan ja halukkaita jakamaan kokemuksiaan säännöllisesti mm. sosiaalisen median kanavilla. Kokeiluun osallistuvat kotitaloudet saavat jäteyhtiöiden sponsoroiman lämpökompostorin kokeilun jälkeen omakseen.

 

Lisätietoja

Jaana Oikarinen
jaana.oikarinen@mansikkary.fi

044 491 6086

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile