Elinkeinojen kehittämishankkeet

Tätä sivua ei päivitetää, koska valtakunnallinen hankerekisteri on avattu osoitteeseen raportointi.qvw (ruokavirasto.fi)

Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n tuella käynnissä olevat elinkeinojen kehittämishankkeet:

Meijän Leppävirta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Leppävirran profiilia ja imagoa, parantaa Leppävirran alueen yritysten ja yhteisöjen tuottamien palveluiden asiakaslähtöisyyttä, kilpailukykyä sekä palveluntuottajien yhteistyötä. Meijän Leppävirta -hankkeen toteuttaa Leppävirran yrittäjät.  Hankkeen projektipäällikkö on Timo Paasonen (timo.paasonen@taeto.fi).

Yritysmatkailuhanke

Yritysmatkailuhanke on Vesannon ja Tervon alueella toteutettava yhteistyöhanke, jota hallinnoi Tervon kunta ja siinä on mukana Vesannon kunta, seutukunnan matkailuyrittäjiä, järjestöjä sekä alueella toimivia yhteistyökumppaniyrityksiä. Tervon kunta on viime vuodet kohdentanut voimavaroja kunnan vetovoimaisuudesta ja omista, luonnonympäristön vahvuuksista kumpuavaan matkailun kehittämiseen. Syrjäisinä ja luontoarvoiltaan rikkaina maaseutukuntina Tervolla ja Vesannolla on hyvät edellytykset luonto- ja maaseutumatkailun kehittämiseen.

Pääpaino hankkeessa on järvikalastuksen tuotteistamisessa ja oppaiden kouluttamisessa sekä kysyntälähtöisten maasto- ja veneajokoulukonseptin sekä metsästysohjelmapalveluiden kehittämisessä. Yritysmatkailutuotteiden kohderyhmä eli asiakasyritykset otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen. Asiakas- ja yhteistyöyritysten asiantuntemusta hyödyntämällä toivotaan päästävän asiakaslähtöiseen tuotteistukseen ja tulokselliseen toimintaan. Yritysmatkailuhankkeen projektipäällikkö Antti Tulila (antti.tulila@tervo.fi)

Työtä osuuskunnasta

Työllisyyden hoitoon tarvitaan uusia maakunnallisia ja alueellisia sekä kuntakohtaisia toimintamalleja. Hankkeessa lähdetään rakentamaan Rautalammille ja Suonenjoelle paikallisen työllistämisen mallia osuustoiminnan pohjalta. Mallissa hyödynnetään sekä työosuuskunnan että työhön integroivan yhteiskunnallisen yrityksen mallia ja niistä saatuja käytännön kokemuksia, sekä sovelletaan niitä paikalliseen toimintaympäristöön. Mallilla pyritään yhdistämään työllistäminen sekä paikallisiin työvoima- ja palvelutarpeisiin vastaaminen. Hankkeen toteuttaa Rautalammin kunta yhteistyössä Suonenjoen kaupungin kanssa. Lisätietoja hankkeesta voi kysyä projektipäällikkö Merja Kirjasniemeltä (merja.kirjasniemi@rautalampi.fi)

Yhteistoiminnan ja vienti/tuontiosaamisen kehittäminen Italiaan

Hankkeen kautta luodaan yhteydet Pohjois-Italiaan ja haetaan sieltä liiketoiminnan kehittämisen ja yhteistyön mahdollisuuksia paikallisille pk-yrityksille sekä tarjotaan italialaisille yrityksille yhteistyömahdollisuuksia hankealueella. Hankkeessa lisätään paikallisten pk-yritysten osaamista verkottumisessa, kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja vienti- ja tuontitoiminnassa.Hankkeen toteuttaa Navitas Kehitys oy. Lisätietoja Navitas Kehityksen toimitusjohtaja Jouko Laitinen (jouko.laitinen@navitaskehitys.fi)

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile