700 ajatusta - asukkaat mukana oman yhteisön kehittämisessä

Vahvasti asukasosallisuuden kautta on lähdetty liikkeelle maakunnallisessa Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa sen varsinaisen toiminnan ensimmäisenä puolivuotiskautena. Tavoitteena on säilyttää entisiä ja käynnistää uudenlaisia palveluita uusilla tavoilla tuotettuna. Toiminnassa hyödynnetään kirkonkylissä olevia tyhjiä ja vajaakäyttöisiä tiloja. Uudet palveluiden tuottamistavat voivat tulla kumppanuuksien kautta yhdessä toimimalla, liikkuvia-,  pop-up -palveluita ja digitalisaatiota hyödyntämällä.

Mukaan pilottikohteiksi  viime syksynä hakeneista kolmestatoista kirkonkylästä valittiin kahdeksan. Kaikissa piloteissa on haluttu ensi vaiheessa kuulla yhteisön asukkaiden ja muiden toimijoiden ajatuksia. Kevään aikana on järjestetty yhteensä yhdeksän erilaista työpajatilaisuutta, joissa on ollut noin 450 osallistujaa, jotka ovat olleet asukkaita, yhdistysten, yritysten ja seurakuntien edustajia sekä kuntien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tilaisuuksien kautta on kerätty yhteensä lähes 700 kehittämisideaa tai -ajatusta. Yleisissä tilaisuuksissa on ollut osallistujia kaikista ikäryhmistä ja kaksi työpajatilaisuutta on pidetty kouluilla. Käynnissä on myös yksi asukaskysely, jonka yhteydessä paikallisten yhdistysten edustajat jalkautuvat alueen kaikkiin koteihin. 

Kumppanuuksien kautta 

Paikallisesti toimintaa eteenpäin luotsaavat ydinryhmät, joissa on jäseninä yhteensä noin 60 kuntien viranhaltijaa, luottamushenkilöä tai yhdistysten ja yritysten edustajaa. Käytännön koordinointia vievät eteenpäin kunnat siten, että järjestötoimijat ja yrittäjät tuovat mukaan oman panoksensa.  – Me kumppanuuskehittäjät huolehdimme siitä, että kehittämisprosessit kulkevat eteenpäin ja tuomme ulkopuolista näkökulmaa, kertoo Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen projektipäällikkö Seija Korhonen. – Hyvien käytäntöjen ja esimerkkien esille tuominen on myös tärkeä osa tehtäväämme, hän jatkaa.

Vaikka asukastilaisuuksia ovatkin kutsuneet koolle kunnat, ei niiden tarkoitus ole olla toivomusautomaatteja kunnan suuntaan. – Toki ajatuksista monet ovat sellaisia, että ne kohdistuvat kunnan toimintaan, mutta valtava määrä on tullut sellaisia ideoita, että niitä voivat olla toteuttamassa monet muutkin tahot, kertoo hankkeen toinen kumppanuuskehittäjä Tuula Palojärvi.

Kehittämistoimet käynnistyneet

Ydinryhmät ovat haarukoineet paikallisesti tulevia kehittämistoimia työpajojen tulosten pohjalta. Käynnistymässä on mm. kunnan tilaohjelma, nuorisotilojen ja nuorten toiminnan kehittäminen, entisen kunnantalon kehittäminen palvelukeskukseksi, kirjaston kehittäminen sekä hyvinvointi- ja palvelupäivien järjestäminen. Asukkaat, yhdistykset ja yritykset pidetään tiiviisti mukana kehittämistoimissa.

Pilottien lisäksi hanke on mukana kehittämässä osallisuustyötä maakunnan tasolla ja on verkostoitunut toimijoiden kanssa myös Pohjois-Savon ulkopuolelle. Myös muiden hankkeiden kanssa on verkostoiduttu ja kehitetty yhteistoimintaa ahkerasti.

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile