Vehmersalmen pitäjäraati kuuli asukkaita

Tupa oli lähes täynnä Vehmersalmen pitäjäraadin ensimmäisessä kuulemis- ja suunnittelutilaisuudessa.

Innostus oli lähes käsinkosketeltavaa

Vehmersalmi on Kuopion kaupunginosa, joka oli omana kuntanaan vuodesta 1922 vuoteen 2005, jolloin kuntaliitos tapahtui. Asukkaita on vajaat 1900 ja keskustaajaman lisäksi on 12 kylää. Alueella on yli puolitoistatuhatta vapaa-ajan asuntoa, joten kesäkuukausina väkimäärä moninkertaistuu. Lisätietoa Vehmersalmesta kaupunginosayhdistyksen verkkosivuilta koyverhmersalmi.fi 

Pitäjäraati ohjaa 

Vehmersalmi on yksi kolmesta Kuopion pitäjäraatialueesta, joka valittiin mukaan Kirkonkylät palvelukeskuksena -hankkeeseen. Muissa kunnissa hakijatahoina olivat kunnat, mutta Kuopion kaupunki ohjasi haut pitäjäraatien kautta. Yhteinen toiminta käynnistyi heti alkuvaiheessa pidetyllä Vehmersalmen pitäjäraadin suunnittelu- ja kuulemiskokouksella tammikuun puolivälissä. Paikalle oli saapunut yli 30 kylän vakituista tai vapaa-ajan asukasta. Hankkeen kumppanuuskehittäjät Seija Korhonen ja Tuula Palojärvi vetivät asukastyöpajaa ja paikalla oli myös aluekoordinaattori Liisa Jokela Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan yksiköstä. Ilta sujui innostuneen, lähes korvia huumaavan puheensorinan siivittämänä ja monet kehittämisajatukset kirjautuivat työpajapisteillä oleville lomakkeille.

Teemoittain jaetuissa pisteissä sai kirjata ajatuksia sekä käydä keskustelua harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin, lasten ja nuorten asioihin, ikäihmisten asioihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, turvallisuuteen sekä kirkonkylän viihtyvyyteen ja yleisilmeeseen liittyen. Lisäksi kuultiin luonnollisesti myös sellaisia ajatuksia ja ideoita, jotka eivät em. teemoihin liittyneet.

Työpajoissa kävi kova hyörinä, kun ajatuksia vaihdettiin ja kirjattiin ylös.

Liikkuminen ja liikenneturvallisuus mietityttävät

Yhteisenä tekijänä kaikissa lähes kaikissa teemoissa nousi esiin liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat. Monenlaista harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa kirkonkylällä järjestetäänkin, mutta lisäkään ei olisi pahitteeksi. Kuitenkin erityisesti ikäihmisten sekä lasten ja nuorten osalta suuri ongelma on liikkuminen. Jos asuu syrjemmässä olevalla kylällä, jää olemassa olevatkin palvelut helposti käyttämättä, koska kulkumahdollisuutta ei ole. Valtaosa lasten ja nuorten palveluihin liittyvistä kommenteista nivoutuivat jollakin tapaa kuljetuksiin. Myös kimppakuljetuksia Kuopion keskustaan toivottiin järjestettäväksi, että pääsy asioimaan ja erilaisiin kulttuuritapahtumiin mahdollistuisi. 

Liikenneturvallisuus huolettaa, sillä alueen tiet ovat alemman tieverkoston teitä ja kunnossapito varsinkaan talvisaikaan ei asukkaita tyydytä. Kevyen liikenteen väylät ja valaistus toisivat turvallisuutta liikkumiseen erityisesti kirkonkylän ja Joensuuntien välillä.

Päivätoimintaa ja ympärivuorokautista hoitoa

Ikäihmisten palveluille on alueella monenlaista tarvetta. Päivätoimintaa omaishoidon piirissä oleville ja tätä kautta myös tukea omaishoitajille kaivataan. Myös ympärivuorokautisen hoidon paikkoja peräänkuulutetaan. Kotiin tarjottavien palveluiden tarve alueella on tullut jo aikaisemminkin esille keskusteluissa Kuopion kaupungin kanssa.

Kaavoitus mahdollistaisi asukasmäärän nousun

Torialueen ja Laivarannan kehittämiseen tuli monia ideoita ja toiveita. Näihin liittyy myös luonnollisesti matkailuun liittyviä näkökulmia. Kesäasukkaat ja turistit tulisi saada paremmin tietoisiksi alueen palveluista ja niitä tulisi kehittää edelleen.

Vehmersalmella kehittämistyö on jo päässyt hyvään myötätuuleen, sillä kaupunginosayhdistyksellä on ollut parin viime vuoden aikana omat palveluiden selvitys- ja kehittämishankkeet. Todetuksi kuitenkin tuli, että jatkuvaa palvelutuotantoa ei voida yksinomaan yhdistystoimintana tuottaa. Monet alueella esiin nousseista palvelutarpeista ovat sellaisia, että ne edellyttävät uuden yritystoiminnan syntymistä. Työosuuskunnan perustaminen vilahteli käydyissä keskusteluissa. 

Yksi ajatus sai kannatusta yli kaikkien muiden: Kaavoitusasioihin toivottiin järkeä. Alueella on paljon ränsistyviä rakennuksia sekä vapaa-ajan tontteja, joille toivottaisiin mahdollisuutta vakituiseen asuttamiseen. Vehmersalmi on kaunista seutua. Rantaviivaa on kosolti ja tämä on vetovoimainen tekijä, joka hyödyttäisi uusien asukkaiden muodossa, mikäli vakituinen asuminen olisi mahdollista.

Pitäjäraati jatkaa illan ajatusten työstöä ja pohtii, mitkä asiat nostetaan kehittämisen kärkeen ensin ja mitä jätetään hautumaan jatkotarkastelua varten. 

– Olen saanut paljon hyvää palautetta kokoontumisesta, kommentoi pitäjäraadin puheenjohtaja Taina Worster asukasiltaa seuranneena päivänä. – Toivotaan, että innostus vaan jatkuu ja lisääntyy, kunhan saadaan konkreettisia asioita liikkeelle, hän jatkaa.

Mika Tsupari tammikuun lopussa päättyneestä Vehmersalmen lähipalvelujen kehittämishankkeesta, pitäjäraadin puheenjohtaja Taina Worster ja aluekoordinaattori Liisa Jokela Kuopion kaupungilta vaihtamassa ajatuksia.

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile