Kangaslampi

Tavoitteiksi asetettiin palveluaukkojen kartoittaminen, liikennepalvelujen, Mantun sekä koko Kangaslammin alueen kehittäminen. Palveluaukkojen kartoittamiseksi ydinryhmä työsti alkuun jalkautuvaa asukaskyselyä, joka toteutettiin touko-kesäkuussa 2018 Kangaslammin toimijoiden yhteistyönä.

 

Kyselylomakkeita jaettiin 739 talouteen, vastauksia saatiin 263. Vastaajien joukossa oli myös vapaa-ajan asukkaita. Kyselyn analysoinnissa yhteistyökumppanina oli Savon ammattiopiston liiketalouden opiskelijat ja tarkempi analyysi ostettiin ammattikorkeakoulussa liiketaloutta opiskelevien yritykseltä. Analysoinnin tuloksena keskeisimmiksi kehittämisteemoiksi nousivat liikennepalvelut ja viestintä. Molemmista teemoista järjestettiin syksyllä 2019 kumppanuuspöytä, joissa mukana oli kaupungin edustus.

 

Manttu-linnan kehittäminen

Kangaslammin kirkonkylässä keskeisellä paikalla sijaitsee Varkauden kaupungin omistama valtava Manttu-linna, joka on suojelukohde ja ainutlaatuinen rakennus Suomessa. Rakennuksen ylläpito- ja erityisesti korjauskustannukset ovat merkittävät, eikä rakennuksen omistaminen kuulu kaupungin ydintoimintoihin. Siksi kaupunki haluaa myydä Mantun ja on tarjonnut sitä paikallisille toimijoille ostettavaksi edulliseen hintaan. Kangaslammin eri toimijat käyttävät Manttua erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämispaikkana ja rakennuksella on heille suuri merkitys, mutta ostaminen on taloudellisesti mahdotonta. Tämän vuoksi Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeessa pohdittiin uudenlaisia mahdollisuuksia Mantun kehittämiseen. Marraskuussa 2018 järjestettiin keskustelutilaisuus Mantun kohtalosta.

 

Navitas Kehitys haki Mansikka ry:ltä rahoitusta hankkeeseen, jossa selvitettiin Mantun omistamiseen liittyvästä osuuskunnasta kiinnostuneita tahoja, rahoitusvaihtoehtoja, rakennuksen kuntoa, mahdollista käyttötarkoitusta sekä rakennukseen liittyviä määräyksiä ja lainsäädäntöä. Hankkeessa toteutettiin kaksi tutustumismatkaa (Kotalahti, Syvänniemi sekä Haapakosken Ruukki) ja osuuskuntainfo. Hanke käynnistyi 1.5.2019 ja päättyi 31.10.2019 ja sen toteutti Navitas Kehityksen palkkaama työntekijä. Hankkeesta tehtiin laaja loppuraportti.

 

Selvityksessä ideoita Mantun käyttötarkoitukseen ja hyödyntämiseen saatiin runsaasti, mutta osuuskunnan perustamisesta kiinnostuneita ei löytynyt riittävästi. Niinpä Varkauden kaupunki antoi kiinteistön myynnin tehtäväksi kiinteistönvälittäjälle. Mantusta ja sen historiasta uutisoitiin laajasti, mm. Helsingin Sanomat, Talous Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti, Savon Sanomat, Warkauden lehti ja YLE. Jutut olivat positiivisia ja toivat hyvää julkisuutta niin Kangaslammille kuin Varkauden kaupungillekin. Varkauden kaupungin hallitus päätti Mantun myynnistä yksityishenkilöille tammikuussa 2020.

 

Kangaslammin alueen kehittäminen

Kehittämistoimenpiteisiin tarvitaan rahaa, hankkeisiin omarahoitusta. Niinpä ydinryhmässä työstettiin joukkorahoituskampanjaa, jotta esim. mahdolliseen Mantun tilojen korjausinvestointeihin sekä alueen elinvoiman ja palvelujen kehittämiseen saadaan rahoitusta. Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeen toimenpiteiden päättymisen vuoksi kampanjaa ei ennätetty työstää valmiiksi. Muitakin kehittämisaihioita jäi keskeneräiseksi. Niinpä Kangaslammin ydinryhmä Navitas Kehityksen ja kaupungin avustuksella valmisteli palvelujen ja toiminnan kehittämiseen jatkohanketta vuodelle 2020. Kehittämisyhdistys Mansikka teki myönteisen rahoituspäätöksen helmikuussa 2020.

 

Alla lisätietoja pilotista.

 

2019

Kangaslampilaiset hakevat perinnekohteelle idearikasta omistajaa. Juttu Sinun Savo -lehdessä

Ydinryhmän opintoretken kohteita olivat Kotalahti Leppävirralla ja Syvänniemi Karttulassa. Kuvia opintoretkestä Facebookissa.

Ydinryhmä sekä Navitas Kehityksen työntekijöitä vierailivat Haapakosken ruukilla.  Saatiin ideoita Mantun linnan kehittämiseen. Lisätietoja Ruukista haapakoskenruukki.fi 

2018

Sinun Savo lehti: Kangaslammin kirkonkylä mukaan Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeeseen

Manttu-illassa julkistettiin jalkautuvan asukaskyselyn tulokset ja käytiin keskustelua Mantun kohtalosta. Lue lisää

 Juttu Sinun Savossa: Manttu - kirkonkylän kehittämisen keskiössä

 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile