Palvelupaja

Palvelupaja on asukasosallisuuden menetelmä, jossa osallistujat pääsevät kertomaan omat ideansa ja ajatuksensa teemoitetuilla pisteillä. Palvelupajan kautta on mahdollista saada kokoon yhden illan aikana suuri määrä ideoita ja ajatuksia sekä kartoittaa niiden kannatusta yhteisön sisällä. 

Kukin käyttäjä voi muokata tätä menetelmää omaan yhteisöönsä sopivaksi, mutta tässä malleja siitä, miten menetelmää on käytetty Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeessa. Iltojen osallistujamäärä on vaihdellut 20 – 50 välillä ja osallistujia on ollut kaikista ikäryhmistä.

Kutsu ja illan kulku

Palvelupajat on järjestetty osana iltaa, joihin on kutsuttu kirkonkylillä asukkaita, luottamushenkilöitä, viranhaltijoita, yhdistystoimijoita ja yrittäjiä. Illat ovat kulkeneet joko kehittämisillan tai asukasillan nimellä. Kutsujana on ollut kunta ja joissakin kirkonkylissä lisäksi paikallinen yrittäjäyhdistys.

Kutsua on levitetty eri kanavissa, joita ovat olleet paikallislehtien lehti-ilmoitukset ja ennakkojutut, ilmoitustauluilmoitukset, kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden nettisivut sekä sosiaalisen median kanavat. 
Malli kutsusta

Illan ohjelmarunko

 • Kahvitarjoilu ½ h ennen ohjelman aloittamista
 • Illan avaussanat, paikallinen kunnan luottamushenkilö tai kunnanjohtaja n. 15 min
 • Johdatus ja ohjeistus palvelupajaan hankkeen kumppanuuskehittäjien toimesta n. 15 min
 • Palvelupajatyöskentely n. 30 min
 • Keskustelua ajankohtaisista asioista paikallisen vetämänä n. 15 min. Tällä välillä kumppanuuskehittäjät ovat koostanee vastauksia teemoittain
 • Illan purku n. 30 minuuttia, jonka aikana käydään läpi kunkin teeman kolme eniten ääniä saanutta ideaa ja keskustelua näiden pohjalta.

Palvelupajan kulku

Osallistujat liikkuvat tilassa pisteiden välillä, järjestyksellä ei ole väliä. Liikkua voi yksin, pareittain tai ryhmissä, osallistuja itse voi päättää. Keskustelu on sallittua ja suotavaa, mutta ei pakollista. Osallistujia ohjeistetaan käymään pisteillä useita kertoja; jättämään omat ideansa ja lukemaan sekä kannattamaan muiden hyviksi katsomiaan ideoita.
Pisteillä on teeman mukainen ohjekyltti, tässä esimerkkejä kylttien teksteihin:

 • Tällä pisteellä voit esittää ideoita ja ajatuksia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin 
 • Tällä pisteellä voit esittää ideoita ja ajatuksia ikäihmisten palveluihin
 • Tällä pisteellä voit esittää ideoita ja ajatuksia lasten ja nuorten palveluihin
 • Tällä pisteellä voit esittää ideoita ja ajatuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin
 • Tällä pisteellä voit esittää ideoita ja ajatuksia turvallisuuteen liittyen
 • Tällä pisteellä voit esittää ideoita ja ajatuksia viihtyvyyteen ja kirkonkylän yleisilmeeseen liittyen
 • Jos sinulla on ideoita tai ajatuksia jotka eivät ole muiden pisteiden teemoihin kuuluvia, voit esittää niitä täällä

Pistellä on tulostettuja A4-kokoisia lomakkeita sekä kyniä. Ohjeistuksessa muistutetaan, että kirjataan yksi idea/lomake. Lomakkeita ei kuljeteta mukana, vaan ne jätetään pisteille, jotta muut osallistujta voivat lukea niitä ja kannattaa, sekä kirjoittaa alaosaan halutessaan lisäajatuksia. Lomakkeen malli

Lisäksi on yksi piste, jossa voi antaa tietonsa palvelun tarjoamiseen vapaaehtoistyössä tai korvausta vastaan. Näille lomakkeille on pisteellä suljettu laatikko, johon lomakkeen voi pudottaa, mikäli ei halua jättää sitä kaikkien näkyville. Lomakkeen malli

Sähköinen jatkoaika

Jos halutaan, samoista teemoista voidaan rakentaa myös sähköinen jatkoaika netissä. Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeessa lomake on rakennettu Google Forms työkalulla ja sitä on pidetty avoimena 1 – 2 viikkoa työpajaillan jälkeen.

Lomakkeen kautta osallistujat ovat voineet vielä käydä kirjoittamassa lisää ajatuksiaan illan jälkeen ja linkkiä on jaettu myös paikallisen sosiaalisen median kanavia hyödyntäen, jolloin ajatuksiaan ovat voineet kirjoittaa myös ne, jotka eivät ole päässeet iltaan mukaan. 

Sähköisen lomakkeen kautta tulleita ideoita ei ole voinut äänestää, mutta ne on lisätty lopulliseen palvelupajan koosteeseen mukaan.

Viestintä osallistujille

Palvelupajailtoihin osallistujat ovat halutessaan voineet jättää sähköpostiosoitteensa illan osallistujalistaan. Kooste, jossa on kaikki illassa (ja sähköisellä lomakkeella) tulleet ideat on lähetetty jälkikäteen kaikille sähköpostiosoitteensa jättäneille.

 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile