Rautavaara

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä Rautavaaralla järjestettiin kehittämisilta ja palvelupaja, jossa kehittämisideoita saatiin yli 100. Palvelupajan pohjalta ydinryhmä asetti kolme painopistettä, jotka olivat kirjaston kehittäminen, matkailun kehittäminen ja olemassa olevien matkailupalveluiden näkyväksi saattaminen sekä nuorisotilan ja nuorten toiminnan kehittäminen.

Toukokuussa ennen koulujen päättymistä järjestettiin palvelupaja nuorille yhteistyössä koulun kanssa koulupäivän aikana. Pajassa kartoitettiin nuorten ajatuksia nuorisotilan sijainnista, sisustuksesta, välineistöstä sekä nuorille suunnatusta toiminnasta.

Matkailun kehittämisen työkaluksi avattiin sähköinen palautekysely asiakkaille Jokiniemensuuntien venevalkaman uuteen matkaparkkiin kesän 2018 ajaksi. Vastauksia ei saatu.

Syksyn 2018 aikana ydinryhmässä sekä yhdistysfoorumin tapaamisessa luonnosteltiin kumppanuuksien vuosikellon pohjaa yhdistysten, yritysten ja kunnan järjestämiin tapahtumiin. Yhteistyön tiivistämistä tarvitaan niin järjestelyiden kuin viestinnänkin osalta.

Hankevalmistelu – Vaaralla palaa -hanke

Jo vuoden 2018 joulukuussa Rautavaaralla ydinryhmän tavoitteena oli saada kunnan hallinnoima kehittämishanke, jonka toteuttamisessa järjestötoimijoilla ja koko yhteisöllä olisi iso merkitys. Rautavaaran kunta jätti hankehakemuksen käsiteltäväksi helmikuussa Kalakukko ry:lle. Hankesuunnitelma perustui vuoden mittaan eri toimijoilta tulleisiin kehittämisajatuksiin.

 

Kunnan hallinnoima Vaaralla palaa -hanke sai Kalakukon rahoituksen ja käynnistyi 1.4.2019. Paikalliset yhdistykset ovat hankkeessa vahvasti mukana. Hankkeen käynnistyttyä Rautavaaran kunta palkkasi hanke- ja elinkeinokoordinaattorin, joka jatkaa kehittämistoimia kunnassa.

Yhteisöllisen omatoimikirjaston kehittäminen

Palvelupajassa nousivat esiin kirjaston suppeat aukioloajat ja tarve kehittää toimintaa asukkaiden yhteisen olohuoneen suuntaan. Helmikuussa 2019 tehtiin Rautavaaran pilotin opintoretki Vieremälle. Ohjelmassa oli tutustumista kirjastoon - erityisesti omatoimikirjastoon - tapahtumien vuosikelloon sekä infonäyttöihin.

Noin kerran kuukaudessa toteutettavat elokuvaillat kirjastossa alkoivat jo loppuvuodesta 2018 ja saivat hyvän vastaanoton. Omatoimikirjasto otettiin käyttöön syksyllä 2019 ja sen aukioloajat laajenivat. Omatoimikirjaston laitteisiin saatiin 14 000 €:n avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Taustatyötä avustuksen hakemiseen teki hankkeen kumppanuuskehittäjä. Kirjaston yhteisöllistä toimintaa  jatkokehitetään Vaaralla palaa -hankkeessa.

 

Alla lisätietoja pilotista.

 

Juttu Rautavaarasta Kirkonkylät palvelukeskuksina uutiskirjeessä.

Pitäjäläinen: Tyhjät tilat käyttöön Rautavaaralla.


Pitäjäläisen juttu asukasillasta: Kirjastossa halua käydä useammin

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile