Vehmersalmi

Tammikuussa 2018 pidettiin Pitäjäraadin koolle kutsuma asukkaiden suunnittelu- ja kuulemiskokous, jossa Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke toteutti palvelupajan.

Vehmersalmen pitäjäraati teki palvelupajan pohjalta toimintasuunnitelmansa. Toimintasuunnitelman pohjalta Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa lähdettiin selvittämään Kuopion kaupungin omistaman Kirnumäen entisen vuodeosaston tilojen käyttöönottoa ja sen mahdollisuuksia palveluiden järjestämisessä.

Kirnumäki

Kevään 2018 aikana etsittiin eri tilaisuuksissa, paikallislehden ja myös sosiaalisen median kautta Kirnumäestä kiinnostuneita toimijoita mukaan. Yhteisen pöydän ääreen löytyi yksi kiinnostunut, mutta asia ei edennyt ideointia pidemmälle. Alkuvuodesta vauhdikkaasti liikkeelle lähtenyt toiminta jäi kevään kuluessa polkemaan paikoilleen. Haasteena oli, että Kuopion kaupungista ei saatu saman pöydän ääreen viranhaltijoita, työ oli pelkästään vapaaehtoistoimijoiden vastuulla. Kumppanuuden kautta yhdessä eteenpäin vietävä toimintamalli ei käynnistynyt, koska kaupungin eri toimialojen edustajia ei ole ollut mahdollista saada saman pöydän ääreen keskustelemaan nimetyn yhteyshenkilön puuttuessa kaupungin osalta. Toukokuun loppupuolella aloittanut yhteistyökoordinaattori tapasi kaupungin tilakeskuksen edustajia ja teki tarkempia selvityksiä Kirnumäen kiinteistöstä ja sen ylläpitokustannuksista.

 

Ydinryhmä vahvistui yhdellä taiteilija -jäsenellä, jonka myötä mukaan oli tullut idea ja alustava luonnos Kirnumäen kiinteistöön perustettavasta kansainvälisestä taiteilijaresidenssistä. Tähän liittyen taiteilija ja kumppanuuskehittäjä kävivät syyskuussa Taiteen edistämiskeskuksella Kuopiossa palaverissa läänintaiteilijan kanssa, jossa saatiin tietoa Suomessa toimivista taiteilijaresidensseistä sekä mahdollisista tahoista, joiden kautta toiminnalle voisi hakea rahoitusta. ArtMylly ry:n ja ydinryhmän jäseniä kävi yhdessä

tutustumassa Kirnumäen tiloihin. ArtMyllyn hallitus päätti kuitenkin, että yhdistys ei lähde mukaan residenssin kehittämiseen.

Kirnumäen osalta lopetettiin toimenpiteet marraskuun lopulla pidetyssä ydinryhmän kokouksessa. Todettiin, että Kirnumäki jää edelleen uinumaan. Toimijaa/toimijoita ei loppujen lopuksi löytynyt, koska kiinteistössä on isot ylläpitokustannukset ja toiminnan käynnistäminen vaatisi suuria investointeja.

Asukastuvan toiminnan kehittäminen

Helmikuussa 2019 toteutettiin kumppanuuspöytä asukastuvan toiminnan ja käytäntöjen selkeyttämiseksi. Asukastuvalla oli aloittanut työntekijä, joka on paikalla useampana päivänä viikossa. Tämän vuoksi oli tärkeää sopia käytännön asioista. Pöydän keskustelussa oli mukana kaupungin työntekijöitä sekä paikallisten yhdistysten ja tilojen käyttäjien edustajia. Keskustelun jälkeen asukastuvan toiminnan jatkokehittäminen jäi paikallisten toimijoiden ja asukastupatyöntekijän vastuulle.

 

Osuuskunta ratkaisuna?

Vehmersalmella palvelujen heikentyminen, saatavuus ja saavutettavuus ovat olleet keskustelujen teemana usean vuoden ajan. Yhtenä ratkaisuna on esitetty osuuskunnan perustamista. Niinpä järjestettiin yhden päivän aikana kaksi infoa siitä, millainen on osuuskunta yrityksenä ja mitä se mahdollistaa. Tilaisuuksien järjestelyistä vastasivat Kuopion kaupunki ja Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke. Päivä- tilaisuus oli suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille. Kutsujana ja yhteistyökumppanina järjestelyissä oli TE-toimisto. Iltatilaisuus järjestettiin, jotta myös työssä käyville tarjoutui mahdollisuus osallistua. Tilaisuuksissa Tarjoomo -hanke esitteli tulevan Tarjoomon mahdollisuutta toimia palvelujen myynti- ja markkinointikanavana.

 

Kuopion kaupungillakin olisi intressejä ostaa maaseutualueilla palveluja paikallisilta yrityksiltä kaupungin palvelujen tuottamiseen, yrityksiä ei kuitenkaan ole riittävästi. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin palvelualue sai hankerahoituksen Kalakukko ry:ltä ”Osuuskunta palvelutuottamisen ja aluekehittämisen väylänä” selvityshankkeeseen, jossa kartoitettiin osuuskuntayrittäjyydestä kiinnostuneet ja tavoitteena oli osuuskunnan perustaminen. Vehmersalmi on hankealueena liian pieni, joten hankkeen toimenpiteet kohdistuivat kaikille Kuopion maaseutualueille. Kuopion kaupunki palkkasi hankkeeseen työntekijän. Hanke päättyi vuoden 2020 alussa, mutta loppuraporttia ei ole vielä ollut saatavissa.

 

 

Alla lisätietoja pilotista.

 

Tammikuussa pidettiin pitäjäraadin asukkaiden suunnittelu- ja kuulemiskokous, jossa Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke toteutti palvelupajan. Iltaan osallistui reilut 30 vakituista ja vapaa-ajan asukasta, joiden kautta myös kaupungin luottamushenkilöiden, yhdistysten ja yritysten edustusta. Paikalla oli myös kaupungin aluekoordinaattori. Tilaisuuden henki oli innostunut ja positiivinen. Illan aikana saatiin 46 kappaletta kehittämisideoita. Lue lisää

Maaliskuussa järjestettiin tapaaminen ja tiloihin tutustuminen Kirnumäellä ja paikalla oli kaupungin tilakeskukselta toimitilajohtaja ja muita viranhaltijoita sekä pitäjäraadin edustajia. Kuvia Facebookissa

 

Soisalon seutu: Tekemisen meininkiä. Kehittämisilta sai väkeä liikkeelle ja osallistumaan.

Soisalon seutu: Kirnumäki uuden edessä

Osuuskuntakin on yritystoimintaa. Paikallislehti Soisalon Seudun juttu.

 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile