Vesanto

Kehittämisteemoiksi kunnan elinvoimaryhmä valitsi kolme asiakokonaisuutta: tilaohjelma ja ympäristönhoito, palvelutarvekartoitus sekä koulu toimintakeskuksena. Näiden lisäksi palvelupajassa ja useissa asukasilloissa kehittämisteemaksi nousi yhdistystoiminnan ja niiden tuottamien palvelujen kehittäminen sekä yhdistysten tilatarpeet. Lisätietojen saamiseksi tehtiin yhdistyskysely.

 

Tilaohjelma

Tilaohjelman tekeminen käynnistyi elokuussa 2018. Ohjelman tekemistä varten käytiin läpi Vesannon kunnan kiinteistöt ja sovittiin jatkokehittämisen linjaukset, painopisteenä kehittämiskohteet mm. yritystilat, myytävät kiinteistöt, tyhjien tilojen hyödyntäminen tulevaisuudessa, tiloissa tapahtuvien toimintojen kehittäminen/toiminnan muodon muutokset.

 

Tilaohjelman tekemisen tausta-aineistona käytettiin noin kymmenen pienen kunnan tilaohjelmaa, tutkimuksia, tilojen käyttötarkoitusta koskevia selvityksiä ja kartoitettiin erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Tilaohjelmassa määriteltiin visio ja strategiset päämäärät, kiinteistöt arvioitiin (pisteytettiin) ja salkutettiin toimialoittain viiteen kategoriaan: säilytettävät kiinteistöt, kunnostettavat ja/tai kehitettävät kiinteistöt, myytävät tai vuokrattavat kiinteistöt, purettavat kiinteistöt ja strategiset hankinnat.

 

Ohjelma hyväksyttiin 2019 kunnanhallituksessa toukokuussa ja valtuustossa kesäkuussa. Ohjelman mukaisia toimenpiteitä on jo käynnistetty, mm. tarkastettu vuokria, tehty purkusuunnitelmia ja asetettu kiinteistöjä myyntiin. Joitakin kiinteistöjä on jo myyty. Tilaohjelmassa on huomioitu paitsi kunnan palvelutuotannon tarpeet, myös yritysten ja yhdistysten tilojen tarpeita.

 

Ydinryhmätyöskentely

Ydinryhmän työskentelyssä keskeisiä asioita ovat olleet palvelutarvekartoitus, viestintä ja markkinointi sekä yhdistystoiminnan tarpeet ja kehittäminen. Palvelutarvekartoitus toteutettiin kesän 2019 aikana.  Viestinnän ja markkinoinnin tueksi suunniteltiin valokuva- ja videokuvauskilpailu, joka toteutettiin 2019 keväällä. Lisäksi järjestettiin some- ja tarinallistamistyöpajat syksyllä 2019.

 

Koulu toimintakeskuksena teemassa ei edetty käytännön toimenpiteisiin. Uusi koulu on vasta suunnitteilla. Sen osalta kunta on järjestänyt suunnitteluvaiheessa useampia työpajoja. Ydinryhmässä keskusteltiin jo tehtyjen toimenpiteiden sisällöstä.

 

Vesannolla tartuttiin aktiivisesti eri rahoitushakuihin. Toukokuussa 2019 ideoitiin THL:n hakuun hakemusta ikäihmisten hyvinvoinnin ja ravitsemuksen kehittämiseksi. Hakemusta ei saatu määräajassa valmiiksi resurssien niukkuuden vuoksi. Elokuussa Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeen toimesta koottiin ideoita VM:n kunnille osoitettuun hakuun, joka oli kohdistettu kuntien digitalisaation edistämiseen. Syyskuussa Vesanto osallistui Sitran kuntien demokratiakokeilu-hakuun ja eteni hakemuksellaan jatkoon. Seuraavan vaiheen työstä on vastannut SavoGrown kuntakehittäjä, jonka toimesta tehtiin hankesuunnitelma kaikkien SavoGrown kuntia koskevaksi. Hanke käynnistyi helmikuussa 2020. Yhdistysten toiminnan kehittämiseen ideoitiin toimenpiteitä Sakke-hankkeen tilaisuudessa syksyllä 2019, jatkotyöstämiseen ei päästy hankkeen aikana.

 

Juttu uutiskirjeessä: Vesannon kulttuurivallankumousta tehdään suupielet hymyssä

 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile