Nuoret mukaan! -kehittämishanke

TikTok, Facebook, Instagram vai jotain ihan muuta? Nuoret mukaan! -Nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishankkeessa nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään yhdessä nuorten ja kuntien nuorisotoimien kanssa.

Kohderyhmänä ovat 12–16 -vuotiaat ja 17–25 (29) -vuotiaat nuoret.
Tavoitteena on kehittää nuorten osallisuuden ja osallistumisen tapoja ja kanavia, sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Sosiaalinen media on maaseutunuorten kanava kohdata toisia ja tärkeää on kehittää digitaalisen osallisuuden sekä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Yhteistyötä alueen nuorten ja kuntien nuorisotoimien välillä lisätään yhteisen tekemisen kautta.

Mitä tehdään?

Nuoret mukaan! -hanke on toiminut vuoden 2021 maaliskuusta alkaen ja toiminta jatkuu vielä vuoden 2022 ajan. Merkittävimpänä toimintana hankkeessa näyttäytyvät nuorten odottamat Nuorten Foorumit. Seppo.io -pelillisyysalustaa on käytetty aktiivisesti mahdollistaen erilaisia tapahtumia kuten Päihdeputki-Seppo-peli, Nuorten joululahja -ideakilpailu (osallistuvan budjetoinnin menetelmää) ja erilaisia pienempiä kokonaisuuksia eri kunnissa. Vuonna 2022 tullaan jatkamaan Nuorten Foorumeja tilanteen sallimin yhteyksin, tuodaan uutena Mikä vituttaa? -illat kuntiin ja aktivoidaan nuoria osallistumaan sekä vaikuttamaan monin tavoin.

Nuorista on koottu oma vaikuttajaryhmä, jonka avulla nuoret voivat toteuttaa omia projekteja ja osallistua siten oman elinympäristönsä kehittämiseen. Tämän ryhmän toiveista ja ideoista nousi kansainvälisyys ensimmäisenä toiminta vuonna ja myös kansainvälisyyden mahdollisuuksia lisätään alueella aktiivisesti vuoden 2022 ajan. Toiminnan aikana kerätään nuorisotoimijoiden yhteiseen materiaalipankkiin nuorisotyön hyviä käytänteitä.

Mitä saavutetaan?

Yhteistyön lisääminen ja sosiaalisen median mukaan tuominen alueellisesti tuo enemmän tilaisuuksia nuorten äänen kuulemiseen. Nuorten osallisuus lisääntyy ja mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ja oman kotiseudun kehittämiseen paranevat. Tämä aktivoi nuoria vaikuttamaan omaan ympäristönsä ja hyvinvointinsa kehittämiseen.

Projektikoordinaattori Heidi Lappi
p. 044 308 9549
heidi.lappi@mansikkary.fi
Instagram: @nuoret_mukaan

Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi ja Leppävirta. Hankkeen rahoitus koostuu kuntien omarahoitusosuudesta ja Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä osarahoituksesta. 

Hankeaika on vuoden 2022 loppuun. 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile