Nuorten foorumit

Nuorten foorumit ovat Nuoret Mukaan! -hankkeen konkreettista toimintaa, jossa hankealueen nuoria kutsutaan mukaan yhteisiin tapaamisiin. Foorumit tarjoavat nuorille matalan kynnyksen vaikutus- ja osallistumismahdollisuuden oman alueensa kehittämiseen. Foorumeiden avulla halutaan tukea nuoren hyvinvointia ja osallisuutta. Tarkoitus on myös lisätä vuorovaikutusta nuorten, eri toimijoiden ja kuntapäättäjien välillä.

Foorumilla kuunnellaan, keskustellaan ja mietitään yhdessä nuorten kanssa ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin ja ideoidaan uutta. Teemat foorumeille on saatu nuorilta itseltään ja ohjelma suunnitellaan heidän toiveitansa kuunnellen yhteistyössä alueen muiden nuorisotoimijoiden kanssa.

”Parasta on se, että asioista keskustellaan ja tuodaan ilmi omia mielipiteitä. Minulle tuli tunne, että oikeasti kuunnellaan mitä on sanottavana. Tärkeää oli myös, että sai kuunnella toisten kokemuksia.” – Veera Ojala (nuorten foorumille Vesannolla osallistunut nuori)

 

Nuorten foorumit 2021:

2.12. Tervo, Yritystalo Teema: ilmasto

Ilmasto ja oma elinympäristömme mietityttää myös nuoria. Nuoret Mukaan! -hankkeen kolmas nuorten foorumi pureutuu ilmastokysymyksiin ja ilmastoviisaisiin tekoihin. Nuoret pääsevät pohtimaan yhdessä mikä heitä motivoi ilmastoviisaisiin tekoihin ja mikä heitä estää. Nuoret voivat illan aikana esittää kysymyksiä myös oman kuntansa päättäjille, joita on kutsuttu mukaan vastaamaan nuorten kysymyksiin.

Foorumilla mietitään konkreettisia tekoja mitä jokainen voi omassa arjessaan tehdä ja alueen nuorisotoimijat kertovat olemassa olevista mahdollisuuksista. Foorumin päätteeksi laaditaan nuorten kanssa manifesti, joka ilmaisee mitä toimia ja miten sekä kenenkä pitää toimia, jotta etenkin nuoret voisivat toimia ilmastoviisaasti nyt ja tulevaisuudessa. Manifesti on viestin muille nuorille ja alueen asukkaille, mutta etenkin päättäjille, miten yhteistä ympäristöä ja ilmastoa tulisi vaalia.

Foorumi järjestetään yhteistyössä Mansikka ry:n EKOTEKOja -hankkeen, Nuorisokeskus Metsäkartanon ja alueen kuntien nuorisotyön kanssa.

30.9. Vesanto

15.6. Etäfoorumi hyödynnetty Seppo.io -pelillisyysalustaa

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile