Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon

Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon (OSPA)


OSPA-hanke hakee ratkaisuja Pohjois-Savon maaseutukuntien palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen, osallisuuden kehittämisen tarpeisiin sekä maaseudun asukkaiden ja pienten kuntien eriarvoistumiseen suhteessa palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Tavoitteita ovat ymmärryksen lisääminen osallisuuden hyödyistä, osallisuuden lisääminen, kumppanuuksien syntyminen osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä palvelujen kehittämisessä, mukaan lukien yhdistysten tuottamat palvelut sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintatapojen juurruttaminen.

Kohderyhmänä ovat maaseudun asukkaat, yhdistykset, yritykset, seurakunnat, kunnat ja muut yhteisön toimijat. Hankkeessa kehitetään osallisuutta konkreettisten pilottihankkeiden kautta

 

  • Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2022
  • Rahoittajat: ELY/maaseuturahasto, Pohjois-Savon liitto/Pohjois-Savon kehittämisrahasto
  • Hallinnoija: Mansikka ry
  • Toteutusalue: Pohjois-Savo

 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Seija Korhonen
puh: 050 567 8728
sähköposti: seija.korhonen@mansikkary.fi

Kumppanuuskehittäjä Elina Huerta
puh: 050 511 8490
sähköposti: elina.huerta@mansikkary.fi


Löydät meidät myös somesta: 

Facebook: @ospahanke
Instagram: @ospa_hanke
Twitter: @ospa_hanke


Rahoittajat: ELY/ Maaseuturahasto ja Pohjois-Savon liitto/ Pohjois-Savon kehittämisrahasto

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile