Kiuruvesi

Kiuruveden pilotin teemana on yhteistyön kehittäminen kaupungin, yrittäjien ja yrittäjäyhdistyksen kanssa. 

Kiuruveden osallisuutta arvioitiin ja hankkeen aloituspalaveri pidettiin keväällä 2021. Palaveriin osallistui kaupungin henkilöstöä ja paikallisia yrittäjiä. Palaverin aikana pohdittiin hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä. Seuraavissa palavereissa toimenpiteitä täsmennettiin. 

OSPA tapasi Kiuruveden Yrittäjät elokuussa 2021. Yrittäjien kanssa keskusteltiin kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämisestä ja yrittäjien osallisuudesta. Mukana kaupungin yritysneuvoja Tuula (etänä). Uusia ideoitakin syntyi.

--

Päivitämme sivun sisältöä hankkeen edetessä. 

Haluatko tietää lisää Kiuruveden pilotista? Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Seija Korhonen
puh: 050 567 8728
sähköposti: seija.korhonen@mansikkary.fi

Kumppanuuskehittäjä Elina Huerta
puh: 050 511 8490
sähköposti: elina.huerta@mansikkary.fi


Löydät meidät myös somesta: 

Facebook: @ospahanke
Instagram: @ospa_hanke
Twitter: @ospa_hanke

Rahoittajat: ELY/ Maaseuturahasto ja Pohjois-Savon liitto/ Pohjois-Savon kehittämisrahasto

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile