Pilotit

OSPA-hankkeessa on mukana seitsemän pohjoissavolaista kuntaa. Mukana olevat kunnat ovat Rautalampi, Vesanto, Tervo, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Tuusniemi ja Siilinjärvi. 

Prosessin alussa kunnissa tehtiin tilannearviointi kuntalaisten osallistumista edistävien toimien käytöstä. Jokainen kunta valitsi itselleen keskeiset kehittämisteemat tarpeisiinsa pohjautuen.

Kuntiin muodostettiin monialainen, poikkihallinnollinen työryhmä. Työryhmään kuuluu kuntaorganisaation edustajien lisäksi kunnasta riippuen myös yhdistysten, seurakunnan, asukkaiden ja yritysten edustajia. Sektori- ja toimialarajat ylittävien kumppanuuksien rakentamisen työkaluna hyödynnetään erilaisia osallisuutta lisääviä toimintatapoja. Työryhmissä työskennellään prosessimaisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunta koordinoi työskentelyä.

Tuloksena syntyy toimijoiden yhteisiä ratkaisuja ja osapuolet sitoutuvat, ottavat vastuuta kehittämisestä ja mahdollisesta palvelujen tuottamisesta suhteessa omiin resursseihinsa. Hankkeessa vahvistetaan kansalaislähtöisiä toimintatapoja ja osallisuutta.

Kehitettävät asiat etenevät kunnan päätöksentekoon ja/tai talousarvioon, toimenpiteisiin ja yhdessä tekemiseen, resurssien kohdentamiseen tai lisäämiseen ja jopa isompien haasteiden ratkaisuun. Asukkaiden osallisuus vahvistuu ja kuntiin syntyy osallisuusohjelmia ja parempia hyvinvointisuunnitelmia osana hyvinvointikertomuksia.


Lue lisää pilottien kehittämisteemoista ja etenemistä niiden alasivuilta:

Mansikan alue:

Ylä-Savon Veturin alue:

Kalakukon alue: 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile