Tervo

Tervon pilotissa etsitään ratkaisuja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden haasteisiin.

Tavoitteena on hyvinvoiva, elinvoimainen sekä yhteisöllinen verkosto – joista syntyvät Tervon kunnan voimavarat.

Tervon hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä on työstetty Teams-palavereissa maalis-toukokuussa. Lisäksi hanke on vieraillut Tervon huippuaktiivisessa elinvoimaryhmässä.

10.5. järjestettiin Teamsissä tervolaisille yhdistyksille ja yhteisöille iltatilaisuus, jossa kerättiin tietoa yhdistysten järjestämästä toiminnasta, palveluista ja tapahtumista. Näin saadaan kartoitettua, mitä kaikkea ikääntyville on jo tarjolla. Samalla voidaan pohtia, miten tarjonta saadaan näkyvämmin esille. 

14.6. pilottihankkeen ydinryhmä jatkoi suunnittelua ja tutustui  samalla Hautolahden kyläyhdistyksen tiloihin, Huttulan navettaan. Palaverissa suunniteltiin syyskuulle avointa asukas- ja yhdistystapahtumaa, josta tiedotetaan ohjelman täsmennettyä, Kannattaa kuitenkin jo merkata kalenteriin maanantai 6.9. klo 17.  

Kuva: Ydinryhmän palaverissa Jonna Maapuro (vas.), Katja Räisänen, Mari Jalava ja Juha Honkaselkä. 

--

Päivitämme sivun sisältöä hankkeen edetessä. 

Haluatko tietää lisää Tervon pilotista? Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Seija Korhonen
puh: 050 567 8728
sähköposti: seija.korhonen@mansikkary.fi

Kumppanuuskehittäjä Elina Huerta
puh: 050 511 8490
sähköposti: elina.huerta@mansikkary.fi


Löydät meidät myös somesta: 

Facebook: @ospahanke
Instagram: @ospa_hanke
Twitter: @ospa_hanke

Rahoittajat: ELY/ Maaseuturahasto ja Pohjois-Savon liitto/ Pohjois-Savon kehittämisrahasto

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile