Teemahankkeet

Kehittyvät yhdistykset -teemahanke           
- hakuaika: 1.11.2021 – 10.1.2022 klo 15.00
- toteutus 31.12.2023 saakka
- - - -
Teemahankkeen rahoitusinfo pidettiin 17.11. Tutustu infon esittelyaineistoon (pdf-tiedosto). Alla infon tallenne, jonka katsomisaikaa on jatkettu 10.1.2022 saakka.


- - - -
Kehittämisyhdistys Mansikka ry hakee alatoimenpiteitä, joissa kehitetään yhdistysten elinvoimaa ja toimintaa.

Tukea myönnetään asioihin ja yhteistyön avauksiin, jotka tuovat jotain uutta yhdistyksen toimintaan tai kehittävät olemassa olevaa jollain tavalla paremmaksi. Teemahaussa tukea saavat hakea rekisteröidyt yhdistykset yleishyödyllisiin toimenpiteisiin.

Teemahankkeessa ei myönnetä tukea yhdistyksen perustoimintaan. Yleishyödyllisen hankkeen kohderyhmän tulee olla avoin, hyöty ei voi kohdistua jäsenistöön tai ennalta tiedossa olevaan rajattuun ryhmään.

Avustus on 90 % kustannusarviosta (alatoimenpiteen kustannusarvio 5 000 € - 40 000 €). 10 % omarahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä tai rahalla tai näiden yhdistelmällä.

Hakuohjeesta (alla) löytyvät tarkemmat tiedot tarvittavista selvityksistä, asiakirjoista ja hakemuksen toimittamisesta.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Kirsi Manninen
p. 045 131 5077, kirsi.manninen@mansikkary.fi

Hakemusmateriaalit
Hakuohje
(tulostettava pdf, avautuu uuteen ikkunaan)
Hankesuunnitelmapohja suunnittelun tueksi
(word-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)
Hakemuslomake 3325A
(täytettävä excel, avautuu uuteen ikkunaan) TAI
Hakemuslomake 3325A
(tulostettava pdf, avautuu uuteen ikkunaan)
Lomakkeen täyttöohje
(tulostettava pdf, avautuu uuteen ikkunaan)
Arvio talkootyöstä ja ohje 3306F
(täytettävä word, avautuu uuteen ikkunaan)
Kustannusarvio ja todentaminen
(täytettävä word, avautuu uuteen ikkunaan)

Kehittyvät yhdistykset -teemahankkeen tiedot päivitetty 18.11.2021.

Luonto virkistää 2 -teemahankkeen täydennyshaku
- hakuaika: 15.9. – 15.11.2021
- toteutus 30.9.2022 mennessä

Luonto virkistää 2 -teemahankkeessa yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea tukea asuinympäristön virkistyskäyttöä sekä luontoliikuntaa ja -retkeilyä lisäävien rakennusten ja rakennelmien toteuttamiseen. Kohteet/tilat ovat yleisessä käytössä. 

Toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio 2 000 - 18 000 €, tukitaso 75 %, tuen määrä siis kokonaiskustannusarviosta riippuen 1 500 € - 13 500 €. Tuen määrä tarkentuu, kun alkuperäisen hankkeen kaikkien alatoimenpiteiden maksuhakemukset saadaan syksyn aikana. 

Hakujulistus (8.9.2021) alla. Se sisältää linkit verkosta saataviin hakulomakkeeseen ja talkootyön arviolomakkeeseen. 
Omarahoitus (yksityinen rahoitus) voidaan kattaa kokonaisuudessaan talkootyöllä ja / tai rahalla.

Hakujulistukseen tästä.


Harrastusvälineiden hankinta 2 - teemahanke, toteutus 31.12.2021 mennessä 

Harrastusvälineiden hankinta 2 -teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten ja muiden yhteisöjen harrastustoiminnan mahdollistamista ja lisäämistä edistäviä hankintoja: 
- tuen suuruus 1 000 € - 10 000 €
- tukitaso 75 % kokonaiskustannuksista, joten tuettavan toimenpiteen kokonaiskustannusarvio on välillä 1 333 € - 13 333 €

Tukihakemus tulee jättää 24.5.2021 klo 15.00 mennessä.
Hankinnat tulee toteuttaa 31.12.2021 mennessä.

Hakujulistus 2021, lomake ja lisätiedot tästä. 

Tiedustelut:
hankeneuvoja Seija Heiskanen, seija.heiskanen@mansikkary.fi
p. 040 532 5310
toiminnanjohtaja Kirsi Manninen, kirsi.manninen@mansikkary.fi
p. 045 131 5077

Katso tästä ohjeita ja neuvoja teemahankkeiden rahoituksen hakemiseen. Tallenne vuodelta 2020.

 

Harrastusvälineiden hankinta - toteutus 1.4. - 31.12.2020

Täydennyshaku on päättynyt
Tuella voidaan hankkia harrastusvälineitä pitkäaikaiseen yhteiseen käyttöön. Vuonna 2020 tästä teemahankkeesta tukea saanet eivät voi hakea rahoitusta enää täydennyshaussa. Hakuaika on 8.3.–31.3.2021. Hankinnat on toteutettava vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Täydennyshaun 2021 hakujulistus, lomake ja hakuohjeet tästä.

Harrastusvälineiden hankinta -teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten ja muiden yhteisöjen harrastustoiminnan mahdollistamista ja lisäämistä edistäviä hankintoja. Tuen suuruus 1000 - 10 000€ ja tukitaso 75 % kokonaiskustannuksista, joten tuettavan toimenpiteen kokonaiskustannusarvio on välillä 1 333 - 13 333 €. Hankinnat tulee toteuttaa 31.12.2020 mennessä.

Lisätiedot:
Seija Heiskanen, seija.heiskanen@mansikkary.fi, p. 040 532 5310
Kirsi Manninen, kirsi.manninen@mansikkary.fi, p. 045 131 5077

Hakujulistus 2020

 

Luonto virkistää 2 -teemahanke, toteutus 31.8.2021 mennessä

Luonto virkistää 2 -teemahankkeessa yhdistykset ja yhteisöt hakivat tukea asuinympäristön virkistyskäyttöä sekä luontoliikuntaa ja -retkeilyä lisäävien rakennusten ja rakennelmien toteuttamiseen. Kohteet/tilat ovat yleisessä käytössä. Toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio 2 000 - 20 000€, tukitaso 75%, tuen määrä siis kokonaiskustannusarviosta riippuen 1 500 - 15 000€.  Hakuohje kokonaisuudessaan alla.

Hakuohje

Hakulomake 3325B ja lomakkeen täyttöohje https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuetjakehittaminen/

 

Kansainvälisen yhteistyön edistäminen - KESKEYTETTY TOISTAISEKSI KORONATILANTEEN TAKIA

Kansainvälisen yhteistyön edistäminen -teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten ja muiden yhteisöjen kansainvälistä yhteistyötä edistäviä opinto- ja tutustumismatkoja Eurooppaan. Matkoilla voidaan esimerkiksi tutustua kohdemaan yhdistys- ja seuratoimintaan sekä miettiä mahdollisia ystävyysseura- tai yhteistyötoimenpiteitä. Kohdealueella tulee olla Leader-toimintaa. Tuen suuruus on 1000 - 8000€ ja tukitaso 80%, joten kokonaiskustannusarvio voi olla välillä 1250-10000€. Tukea haetaan teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma lomakkeella 3325A. Hakemuksen pakolliset liitteet on lueteltu hakuohjeessa. Opinto- ja tutustumismatkat tulee toteuttaa ajalla 1.6.2020 - 31.7.2021.

Lisätiedot: Kirsi Manninen, kirsi.manninen@mansikkary.fi tai 045 - 131 5077

Hakuohje

 

Yhteiset tilat kuntoon 2 -toteutus 1.3.2018 - 28.2.2019.

Teemahankkeessa rahoitettiin yhdistysten ja muiden yhteisöjen yhteisten tilojen käyttöä lisäävää korjaus- ja täydennysrakentamista. Teemahankkeen yleishyödyllisten investointien  tuki -% oli 75 tukikelpoisista kustannuksista. Tukihaussa valittiin teemahankkeen alatoimenpiteet avoimen haun perusteella alla olevia valintaperusteita käyttäen. Haku oli tarkoitettu kustannuksiltaan pienille yhteisten tilojen käyttöä lisääville toimenpiteille (tuen suuruus 2000–20 000 € ). Tässä haussa tukea ei voinut käyttää yhteisen kokoontumistilan ostoon.

Hakujulistus

Lisätietoa teemahankkeesta ppt-esitys

 

​Vuoden 2016 teemahakujen kunnissa pidettyjen rahoitusinfojen materiaali löytyy tästä.

Meidän turvallinen kylä -toteutus 1.3.-31.12.2017

Marraskuu lopussa päättyneen Meidän turvallinen kylä -teemahaun toimenpiteet on valittu hallituksen kokouksessa 15.12.2016. Teemahankkeeseen haettiin 10 toimenpidettä, joista kaikki saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Teemahaussa on mahdollista hakea tukea kyläturvallisuuden ja sähköisten palveluiden käyttöönottoon liittyville investoinneille. Tuki 75%, omarahoitus 25% tulee kattaa rahalla. Tuen määrä toimenpiteen suuruudesta riippuen 1000-30 000€.

Valitut toimenpiteet ovat:

 • Aggregaatin, defibrillaattorin sekä atk-laitteiston hankinta, Kotalahden kyläyhdistys, Leppävirta
 • Defibrillaattorin hankinta, Niiniveden nuorisoseura, Vesanto
 • Aggregaatin hankinta, Vehvilän kyläyhdistys, Suonenjoki
 • Defibrillaattorin hankinta, Soinilansalmen kyläyhdistys, Leppävirta
 • Aggregaatin hankinta, Sorsakosken kyläyhdistys, Leppävirta
 • Aggregaatin hankinta, Vaajasalmen vesiosuuskunta, Rautalampi
 • Aggregaatin ja atk-laitteiden hankinta, Hautolahden kyläyhdistys, Tervo
 • Av-laitteiden hankinta, Rautalammin työväenyhdistys, Rautalampi
 • Aggregaatin, defibrillaattorin sekä av-laitteiden hankinta, Mustinmäen maa- ja kotitalousseura, Leppävirta
 • Aggregaatin hankinta, Hautolahden vesiosuuskunta, Tervo

Meidän turvallinen kylä -hakujulistus

 

 

Uudenlaiset tapahtumat - toteutus 1.3.2017-31.12.2018

Mansikan hallitus päätti tammikuun kokouksessaan Uudenlaiset tapahtumat -teemahankkeen rahoitettavat toimenpiteet. Teemahaussa oli mahdollista hakea tukea esimerkiksi tapahtuman koordinointiin, markkinointiin sekä toteutukseen. Tuki 75%, omarahoitus 25% rahaa ja/tai talkootyötä. Tuen määrä toimenpiteestä riippuen 2000-50 000€.

Valitut toimenpiteet ovat:

 • Valoa ja Virtaa, Leppävirran Viri (Leppävirta)
 • Uusia tapahtumia Tervoon, Tervon kunta (Tervo, Vesanto)
 • ITSEnäistä, ITSEpäistä, ITSEtehtyä teatteria 100-vuotiaasta Suomesta, Sisä-Savon kansalaisopisto (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo ja Vesanto)
 • Kuutamomelonta, Rautalammin kunta (Rautalampi)
 • Suonenjoen Soitto, Suonenjoen kaupunki (Suonenjoki)

Uudenlaiset tapahtumat -hakujulistus

 

Mansikka ry on toteuttanut 2016 kaksi teemahanketta:

Yhteiset tilat kuntoon

Teemahankkeessa toteutetaan yhteisten tilojen käyttöä lisäävää korjaus- ja täydennysrakentamista yhdistysten ja muiden yhteisöjen toimesta. Tukihaussa valittiin teemahankkeelle toimenpiteitä avoimen haun perusteella käyttäen ennalta ilmoitettuja valintaperusteita . Haku oli tarkoitettu kustannuksiltaan pienille yhteisten tilojen käyttöä lisääville toimenpiteille (tuen suuruus 2000–30 000 € , tuki 75%). Yhteiset tilat kuntoon -teemahankkeeseen valitut toimenpiteet ja toteuttajat

 • WC- ja varastotilojen sekä pysäköintialueen rakentaminen, Onkilammen vapaa-ajankeskus (Suonenjoki)
 • Kylätalon ympäristön kunnostus, Sorsakosken kyläyhdistys (Leppävirta)
 • Keittiötilojen remontointi, Niiniveden nuorisoseura (Vesanto)
 • Keittiötilojen remontointi ja salin lattian kunnostus, voimistelu- ja urheiluseura Kerkonkosken Ketterä (Rautalampi)
 • Koirien koulutuskenttien vesipostin rakentaminen, Varkauden palvelus- ja seurakoirat (Varkaus)
 • Ikkunoiden uusiminen ja ulkomaalaus, Hautolahden kyläyhdistys (Tervo)
 • Pihakatoksen rakentaminen ja keinut lapsille, Viljolahden maa- ja kotitalousseura, Varkaus
 • WC-tilojen rakennus, viemäriverkkoon liittyminen, Puroniemen ystävät (Rautalampi)
 • Kylätalon ulkomaalaus, Sarkamäki-Saahkarlahti kyläyhdistys (Leppävirta)
 • WC-remontti, invaluiskan rakennus ja ilmalämpöpumppujen asennus, Mustinmäen maa- ja kotitalousseura (Leppävirta)
 • Pysäköintialueen rakentaminen, Kärkkäälän kyläyhdistys (Suonenjoki)

Luonto virkistää

Luonto virkistää teemahankkeessa yhdistykset ja muut yhteisöt voivat hakea rahaa asuinympäristön virkistyskäyttöä ja/tai luontomatkailukohteiden vetovoimaisuutta/käyttöä lisääviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Tukihaussa valittiin teemahankkeelle toimenpiteitä avoimen haun perusteella ennalta ilmoitettuja valintaperusteita käyttäen. Haku oli tarkoitettu kustannuk-siltaan pienille virkistyskäyttöä ja luontomatkailua edistäville toimenpiteille (tuen suuruus 2000–30 000 €, tuki 75% ). Luonto virkistää -teemahankkeeseen valitut toimenpiteet ja toteuttajat:

 • Kodat ja laiturit, Mustinmäen maa- ja kotitalousseura (Leppävirta)
 • Grillikodat, Paukarlahden kyläyhdistys (Leppävirta)
 • Penkki, pöytä ja laituri, Länsi-Vesannon nuorisoseura (Vesanto)
 • Rantautumispaikka, Tiitilän jakokunta (Vesanto)
 • Jääkiekkokaukalon rakentaminen ja rantautumispaikan kohentaminen, Kotalahden kyläyhdistys (Leppävirta)
 • Lasten metsätoimintapuisto, Vanhamäki säätiö (Suonenjoki)
 • Yleisökatselutasanteen rakentaminen, Warkauden kassiopeia (Varkaus)

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile