YTYÄ Yrittäjyyteen - Uutta virtaa nuorten yrittäjyyskasvatukseen

Hanke on päättynyt.

Mansikka on käynnistänyt v. 2015 kaksivuotisen nuorten yrittäjyyskasvatushankkeen Sisä-Savossa.

Hankkeessa on rakennettu yrittäjyyskasvatusstrategiat Suonenjoelle, Rautalammille, Tervoon ja Vesannolle vuoden 2015 aikana. Mukana strategiaprosessissa mm. kunnan/kaupungin sivistystoimi, elinkeinotoimi, yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset. Strategia linjaa tulevaisuuden yrittäjyyskasvatusta ja sen toteuttamista. Strategiat löydät sivun alareunasta.

Hankkeessa järjestetään Opettajille yrittäjyyskasvatus –täydennyskoulutusta käsitellen mm. seuraavia teemoja: yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka, Koulu-yritys-yhteistyö ja yrittäjyyden integrointi eri oppiaineisiin, oppijalähtöinen projektioppiminen, valmentava opettajuus. Noin 6 valmennuspäivää lukuvuonna 2015–2016.

Hankkeessa kehitetään Koulu-yritys –yhteistyötä tarvelähtöisesti:

  • Jokaisen mukanaolevan yläkoulun ja yritysten kanssa suunnitellaan toimenpiteet, kuinka koulu-yritys –yhteistyötä kehitetään
  • Opojen kanssa kehitetään Työelämään tutustumisjaksoja, lisätään yhteistyötä ja ymmärrystä (yritykset-koulut-nuoret-vanhemmat)
  • Järjestetään opettajien ja opiskelijoiden vierailuja paikkakunnan yrityksiin
  • Mahdollisia toimintamuotoja: Amazing Sisä-Savo –teemapäivä, Leijonan luola, nuorten proggis –kilpailu, yrityskummit, yritysmessut jne.
  • Yläkoululaisten ja lukiolaisten seminaari unelmien toteuttamisesta (4 yläkoulua, 3 lukiota, syksyllä 2016)
  • Nuorten minä –päivä –valmennukset: kasvatetaan paikkakunnan nuorista oma-aloitteisia tekijöitä, jotka ottavat kantaa ja käynnistelevät itselle tärkeitä asioita kunnassa. 

    Lisätietoja hankkeesta: Aila Riikonen, 
    ailariikonen@gmail.com

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile