Ajankohtaista

25.02.2021

Mansikalta 200 000 euroa alueen kehittämiseen

Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallitus oli koolla 23. helmikuuta ja päätti kaikkiaan 200 000 euron rahoituksesta alueen kehittämiseen.

Yrityksille tukea tuotannon tehostamiseen

Veskarin Varusteverstas Oy Rautalammilta valmistaa ja korjaa jääkiekkomaalivahtien varusteita. Yritys lisää tuotantoaan ja hankkii tarvittavia koneita. Kehittämisyhdistys Mansikka ry myönsi yritykselle investointitukea 2000 euroa. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ja palkata yksi uusi työntekijä.

Savon Salaoja Oy on vuonna 1989 Suonenjoelle perustettu yritys, jonka erikoisosaamista on peltojen salaojitus. Yritys tehostaa toimintaansa hankkimalla käyttöönsä liikkuvan huoltoajoneuvon, jossa kulkevat työntekijät, tarvikkeet ja varaosat. Ajoneuvo toimii myös työntekijöiden taukotilana ja se varustellaan toimimaan koneiden huollossa salaojituskohteissa. Huoltoajoneuvon hankinnalla yritys tehostaa ajankäyttöä, työhyvinvointia ja vähentää yrityksen hävikkiaikaa, koska huoltoajoneuvossa voi mm. valmistaa hydrauliikkaletkut työmaalla paikan päällä. Yritykselle myönnettiin investointitukea 8000 euroa. Kokonaiskustannukset ovat 24 000 euroa.  

150 000 euroa tulevaisuuden osallisuusmallien kehittämiseen

Kehittämisyhdistys Mansikka ry myönsi 150 000 euroa Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n Mukana -tulevaisuuden osallisuusmallit vuonna 2025 -hankkeelle. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä osallisuuden ja ihmisten mukaan ottamisen tärkeydestä kaikessa kehittämistoiminnassa. Ihmisiä kutsutaan mukaan kuntien kehittämiseen ja kehitetään siihen soveltuvia malleja. Lisäksi testataan erityisesti verkossa tapahtuvan ideoinnin mahdollisuuksia maaseudun asukkaiden omien ideoiden esiin nostamiseksi.

Hankkeen toimenpiteinä luodaan kanavat ja toimintamallit omien ideoiden esittämiselle. Tämä tarkoittaa sähköisiä foorumeja kuntalaisten ideoinnille, sekä vuoropuhelun rakentamista kunnan toimintoihin ja päätöksentekoon. Lisäksi kehitetään viestintää kuntalaisten, kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden välillä. Olemassa olevien tapahtumien yhteyteen toteutetaan ideamylly-foorumeita, missä yhdessä valittuja ideoita kehitetään eteenpäin. Yhteiskehittämiseen halutaan mukaan myös mm. kesäasukkaita.

Hanke toteutetaan Suonenjoella, Rautalammilla, Tervossa ja Vesannolla. Toukokuussa alkava hanke kestää vuoden 2022 loppuun.

Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään

Kehittämisyhdistys Mansikka ry selvittää alueellaan kansainvälisen yhteistyön lisäämisen halukkuutta, mahdollisuuksia ja esteitä. Tavoitteena on selvittää, millaisia tukitoimenpiteitä eri toimijat tarvitsisivat kansainvälisen toiminnan toteutumiseksi, sekä laatia toimenpidesuunnitelma kansainvälistymisen edistämiseen. Tämän lisäksi kootaan hyviä esimerkkejä kansainvälisestä toiminnasta ja sen edistämisestä muilta Leader-alueilta. Vuoden mittaisen KV-askeleet -hankkeen kustannusarvio on 40 000 euroa.

Mansikalle kaksi uutta työntekijää

Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallitus päätti kahden uuden työntekijän palkkaamisesta.

Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankkeen kumppanuuskehittäjäksi valittiin Elina Huerta Leppävirralta. Hankkeessa haetaan ratkaisuja maaseutukuntien palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen sekä osallisuuden kehittämisen tarpeisiin.

Heidi Lappi Suonenjoelta valittiin projektikoordinaattoriksi Nuoret mukaan! - Nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishankkeeseen. Hankkeessa kehitetään nuorten osallisuutta ja osallistumistapoja sekä vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisätietoja, Kehittämisyhdistys Mansikka ry, toiminnanjohtaja Kirsi Manninen, 045 131 5077, kirsi.manninen(at)mansikkary.fi
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile