Ajankohtaista

14.12.2021

Nuoret haastavat mukaan ilmastoviisaisiin tekoihin

Ilmastomanifesti kertoo muille nuorille ja alueen asukkaille sekä päättäjille, miten yhteistä ympäristöä ja ilmastoa tulisi nuorten mielestä vaalia. Kuva: Jaana Oikarinen.

Elina Huerta opastaa nuoria työpajaan. Kuva: Anni Rönkä.

Nuorten ilmastoaiheinen foorumi kokosi yli viisikymmentä 12–19-vuotiasta maaseudun nuorta keskustelemaan ilmastoteemasta Tervon yritystalolle. Tapaaminen tarjosi myös mahdollisuuden tutustua toisten paikkakuntien nuoriin. Yhteisten työpajojen tuloksena syntyi ilmastomanifesti, jolla nuoret haastavat kaikki mukaan ilmastoviisaisiin tekoihin.

Hyvinvointi, luonto, eläimet ja parempi huominen koko maailmalle on nuorille tärkeää. Kuluttaminen, syöminen ja liikkuminen ilmastoviisaasti sekä kotimaisuuden suosiminen ovat jo osa nuorten elämää.

-Kestävän kehityksen huomiointi on jokaisen oman arjen tasolla tärkeää. Voi aloittaa kierrätyksestä ja sen jälkeen jatkaa suurempiin tekoihin, sanoo leppävirtalainen Vili Kolari. Esimerkkeinä hän mainitsee veden ja sähkön säästämisen sekä ekologiset lämmitysvaihtoehdot.

Hänellä on myös ehdotuksia kuntapäättäjille: -Kierrätyspisteitä voisi lisätä ja siten tehdä siitä asukkaille helpompaa. Ja enemmän tukea kävellen tai pyörällä liikkujille.

Iida Paavilainen Suonenjoelta kertoo esimerkkejä oman arkensa ilmastoviisaista teoista. -Suosin kotimaista kasvisruokaa ja vältän kertakäyttömuoveja. Käytän julkista liikennettä, sekä kierrätän ja käyn kirppareilla.

Iidan mielestä kuntainfrastruktuuria voisi kehittää ympäristöystävällisemmäksi. -Sähköautojen latauspaikkoja ja julkisen liikenteen mahdollisuuksia pitäisi lisätä.

Alueen vesien ja metsien suojelun lisäksi hän pitää tärkeänä tiedon jakamista. -Kouluissa tulisi panostaa ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

Ilmastomanifestin mukaan muutosta kaivataan asenteisiin, sekä lisää resursseja ympäristöasioihin vaikuttamiseen ja mahdollisuuksia maaseudun nuorille.

Ilmastonmuutos askarruttaa

Ilmastotunteiden buffetissa nuoret saivat kertoa tunteistaan ilmastokysymyksiin liittyen. Ilmastonmuutoksessa nuoria huolestuttaa luonnon saastuminen ja tuhoutuminen sekä eläin- ja kasvilajien katoaminen. Huolta aiheuttavat myös vesivarojen riittävyys, ilmastopakolaisuus ja ihmisten eriarvoisuus. Osa nuorista kertoi tarvitsevansa lisää tietoa, kuinka he itse voisivat vaikuttaa tai millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla heidän elämässään tulevaisuudessa.

Kiperiä kysymyksiä kuntapäättäjille

Ilmastoasiat ovat nuorille tärkeitä ja tietoa vaikuttamismahdollisuuksista oman kunnan päätöksentekoon kaivataan. Tapahtumaan osallistuneet nuoret kokivat pystyvänsä vaikuttamaan kohtalaisesti kuntansa ympäristöasioihin.

Paikallaolevilta päättäjiltä nuoret kysyivät, kuinka he ovat vaikuttaneet kuntansa ilmastotoimiin ja mitä kuntien täytyisi tehdä vaikuttaakseen ilmastonmuutokseen. Lisäksi nuoret halusivat tietää, miten kunnat kuuntelevat nuoria ilmastoasioissa.

Tervolainen kunnanvaltuutettu Ville Leinonen toi esille muun muassa nuorten valtuuston vaikuttamiskanavana ja paikallisen puhtaan sähkön käytön, mutta totesi, että enemmänkin voitaisiin tehdä esimerkiksi suojelemalla lisää metsiä. Nilakan ympäristölautakunnan ma. ympäristönsuojelutarkastaja Elisa-Maria Heikkinen muistutti kaikkia koskevista laeista, sekä toi esille ympäristösuojeluviranomaisten velvoitteen kuulla myös nuoria tarvittaessa.

Terveisiä Brysselistä

Nuoret saivat videoterveisiä myös Brysselistä, Euroopan Parlamentin jäsen Elsi Kataiselta. Eurooppalaisessa päätöksenteossa kaikki linkittyy jollain tapaa ilmastonmuutokseen tai ympäristön tilan kohentamiseen. Katainen pitikin ilmastoasioita kaikkien yhteisenä asiana ja kannusti nuoria miettimään uhkakuvien sijaan mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

FAKTA

  • Ilmastoaiheisen Nuorten foorumin järjestivät 2. joulukuuta Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n Nuoret mukaan!- hankkeesta Heidi Lappi ja EKOTEKOja –hankkeen Jaana Oikarinen.
  • Iltaan osallistui nuoria Tervosta, Vesannolta, Suonenjoelta, Leppävirralta, Keiteleeltä ja Pielavedeltä. Mukana myös kuntapäättäjiä ja ympäristönsuojelutarkastaja.
  • Nuorten kanssa pohdittiin, mikä heitä motivoi ilmastoviisaisiin tekoihin, millaisia ilmastoystävällisiä tekoja he tekevät arjessa ja mitkä asiat ovat tekojen esteinä.
  • Yhteinen ilmastomanifesti on viesti muille nuorille ja alueen asukkaille sekä päättäjille, miten yhteistä ympäristöä ja ilmastoa tulisi nuorten mielestä vaalia.

Lisätietoja antavat:
projektikoordinaattori Heidi Lappi, 044 308 9549, heidi.lappi(at)mansikkary.fi 
(Nuoret mukaan! – Nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishanke)

hanketyöntekijä Jaana Oikarinen, 044 491 6086, jaana.oikarinen(at)mansikkary.fi (EKOTEKOja -hanke)

 
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile