Ajankohtaista

22.10.2018

Talkootyötä tukemalla Vauhtia, Valoa, Virtaa ja Voimaantumista

Talkootyö on edelleen tätä päivää ja tärkeässä roolissa kehittämisyhdistys Mansikka ry:n rahoittamissa hankkeissa.Talkootunteja on raportoitu rahoituskauden 2014 – 2020 loppuunsaatetuissa hankkeissa jo yli 12 000, yhteensä 27 hankkeessa. 

Hankkeisiin on mahtunut maaseutuasukkaiden elämänlaatua lisäävää ”talkoilua” mitä erilaisimmissa yhteyksissä, yhteisenä nimittäjänään sitoutunut työskentely yhteisen hyvän eteen. Suonenjoen Vasaman ratsastuskentän rakentamisessa ja Leppävirran Virin vetämässä ’Valoa ja virtaa’ ‐hankkeessa talkootunteja kertyi molemmissa yli 1 500. Varkauden Racing Teamin moottorikeskuksen speedway‐radan turvalaitoja talkoolaiset asensivat liki 700 tuntia, joka on vain pieni osa seurassa viime vuosina tehdystä talkootyöstä.

‐ Hankkeet eivät toteudu ilman vahvaa sitoutumista käsillä olevaan kehittämistarpeeseen. Yksittäisen henkilön tekemä talkootyö mahdollistaa yhdistysten toiminnan ja tuo hyvinvointia niin tekijälle kuin laajemminkin ympäröivälle yhteisöille – ja loppupeleissä sille yksittäiselle maaseudun asukkaalle, toteaa kehittämisyhdistys Mansikka ry:n toiminnanjohtaja Sanna Kauvosaari. Talkootyö on usein leader-hankkeiden toteutumisen edellytys ja myös se porkkana, joka mahdollistaa myös pienemmän budjetin yhdistyksille mahdollisuuden kehittää toimintaansa leader‐rahoituksella.


Suonenjoelle rakentui ratsastuskenttä

Suonenjoen Vasaman ratsastuksen valmennus‐ ja kilpailukeskuksen kentän rakentaminen on upea osoitus savolaisesta talkoohengestä: seuran ratsastusjaoksen lisäksi seuran yhteiseen ponnistukseenosallistuivat Vasaman muiden lajien harrastajat – mäkihyppääjistä lentopalloilijoihin. Talkoissa oli mukana myös paljon ratsastuksesta kiinnostuneita nuoria. Talkootyötä kertyi yli 1 500 tuntia (tuntitaksalla 15 €/h laskien euroissa arvo liki 23 000 €). Kenttä on ollut valmistumisestaan (syksy 2016) alkaen ahkerassa valmennuskäytössä, ja siellä on järjestetty jo useita tasokkaita koulu‐ jaesteratsastuskilpailuja, mm. seuran historian ensimmäiset 3 ‐tason kouluratsastuskilpailut kesällä 2018.

 

Varkauden Moottoriurheilukeskuksen Speedway Stadion koheni vastaamaan kansainvälisiä vaatimuksia

Varkauden Moottoriurheilukeskuksen rata‐alue on Varkauden kaupungin valtakunnallinen liikuntapaikka, jota hoitaa ja ylläpitää Varkaus Racing Team (VRT) ry. Vuonna 2015 laadittiin kehittämissuunnitelma siitä, kuinka rata‐alue saadaan vastaamaan kansainvälisiä turvallisuus‐ ja ympäristövaatimuksia, ja palvelemaan sekä urheilijoita että talousalueen yrittäjiä. Leader‐rahoitus tuli mukaan osana hankkeiden rahoitusjärjestelyjä ja on osaltaan mahdollistanut alueen kehittämisen nykyiselle tasolle.
-Suuri kiitos hankkeiden toteutumisesta kuuluu Varkaus Racing Team ry:n jäsenten ja yhteistyökumppaneiden talkootyölle ja lahjoituksille, toteaa VRT:n puheenjohtaja Sakari Häyrinen

-Alueen kehittämisessä on tehty vuosien varrella tuhansia talkootunteja vastaten todelliselta arvoltaan satojatuhansia euroja. Ilman tätä maakunnan yhteisen hiileen puhaltamista ja talkoolaisten työpanosta, yhdessä Varkauden Kaupungin ja sen yritysten kanssa, rata‐alueen kehittäminen ei olisi ollut mahdollista. Eikä VRT:n hoitamien ratojen ylläpito ilman käyttömaksuja ole mahdollista jatkossakaan ilman jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden riittävää talkootyöosuutta, muistuttaa Häyrinen.

Varkauden Speedway Stadionilla on järjestetty EM‐tason finaalikilpailut vuosina 2016 ja 2018 sekä lukuisia muita kansainvälisiä kilpailuja. Varkaus Racing Team sai vuonna 2016 Maailman Moottoriliiton (FIM) ja Suomen Moottoriliiton (SML) Green Award ‐ympäristöpalkinnon tunnustuksena alueen kehittämisestä liittojen kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti.

 

Valoa ja virtaa ‐tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa Leppävirralla

Valoa ja virtaa Leppävirralle on tuonut urheiluseura Leppävirran Virin vetämä hanke. Ensimmäinen Valoa ja virtaa ‐tapahtuma järjestettiin Leader‐rahoituksen mahdollistamana elokuussa 2017. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa oli Virin lisäksi mukana kymmenittäin leppävirtalaisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Talkootyötä kertyi yli kaksinkertainen määrä suunniteltuun verrattuna, yli 1 600 h (lähes 25 000 €). Onnistunut tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa Leppävirralla: vuonna 2018 järjestettiin sekä Valoa ja Virtaa ‐tapahtumapäivä että sen innoittama Arkisirkus ‐tapahtumapäivä. Valoa ja Virtaa ‐tapahtuma on tarkoitus järjestää myös vuonna 2019. Hanke on hyvä esimerkki Leader-teemahankkeesta, joissa kootaan yhteen Leader‐ryhmän tavoitteiden mukaisia hakijoiden pieniä kehittämistoimia.


Julkaisija: Mansikka ry« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile