Hallitus

Hallituksen kokouspäivät ja tukihakemusten jättöpäivät
KEVÄT 2022

kokous: to 10.2.
- esityslistalla käsittelyvalmiit hankkeet, jotka on jätetty Hyrrään viimeistään 24.1.

kokous: to 7.4.
- esityslistalla käsittelyvalmiit hankkeet, jotka on jätetty Hyrrään viimeistään 21.3.

kokous: to 9.6.
- esityslistalla käsittelyvalmiit hankkeet, jotka on jätetty Hyrrään viimeistään 23.5.


Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti toiminta-alueen kunnista noudattaen maa- ja metsätalousministeriön toimintaryhmätyöhön määrittämää kolmikantaperiaatetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että 1/3 hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, 1/3 edustaa paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja 1/3 muita maaseudun asukkaita.

Julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri ja sellaisten oppilaitosten johtajat, jotka ovat mahdollisia tuen hakijoita. Kunnan edustajiksi katsotaan myös sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimielinten puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Tähän ryhmään kuuluvat myös maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston jäsenet samoin kuin kirkkoneuvoston jäsenet.

Paikallisen yhdistyksen tai yrityksen edustajia ovat organisaatioissa päättävässä asemassa olevat henkilöt kuten rekisteröityjen tai rekisteröimättömien kyläyhdistysten tai kylätoimikuntien hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät. Tähän ryhmittymään kuuluvat mm. kyläyhdistykset, alueen maaseutumatkailuyrittäjien yhteenliittymien edustajat, yrittäjäjärjestöt tai 4H-yhdistyksen edustajat.

Maaseudun asukkaita ovat sellaiset henkilöt, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista tahoa tai sellaisia yhdistyksiä tai yrittäjäryhmiä, joiden intresseihin kuuluvat paikallisen toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Yksittäisten asukkaiden kiintiöön kuuluvat hallituksen jäsenet eivät siis ole kunnan tai muiden paikallisten yhteisöjen esim. yhdistyksen sellaisia päättävässä elimissä olevia henkilöitä, joilla on toimintaryhmätyössä mahdollinen edunsaajan rooli tai jotka toimivat toimintaryhmän toimialaa läheisillä toimialoilla. Tähän ryhmään kuuluvat alueen pienyrittäjät (alle 10 htv).

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistys pitää vuosikokouksen viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta

Jokaisella hallituksen jäsenellä paitsi puheenjohtajalla on henkilökohtainen varajäsen. Sama hallituksen jäsen ei voi olla hallituksessa yhtäjaksoisesti kolmea vuotta pidempään. Hallituksen puheenjohtajaksi voidaan kuitenkin sama henkilö valita yhtäjaksoisesti enintään neljänä vuotena.

Kolmikantaperiaatteen ansiosta hallituksen kokoonpano on laajapohjainen ja sen etuna on toimialueen monipuolinen tuntemus ja kontaktiverkosto, joka helpottaa hankkeiden vaikutusten arviointia. Hallituksen tulee toimia puolueettomasti alueen maaseudun kehittämiseksi.

Hallitus voi toimintaansa tukeakseen kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja asettaa työryhmiä valmistelemaan asioita. Työryhmien asettamisessa noudatetaan tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden periaatteita. Keskeisiä asiantuntijatahoja ovat mm. ELY-keskuksen edustajat, maakuntaliiton edustajat, koulutus- ja tutkimuslaitosten edustajat ja seutukunnan edustajat.

Mansikka ry:n hallituksen kokouksia pidetään tasapuolisesti ympäri toiminta-aluetta (vuorotellen kaikissa toiminta-alueen kunnissa). Hallituksella on näin mahdollisuus tutustua Mansikka ry:n toiminta-alueen eri osiin ja paikkoihin.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile